Proksemiczne różnice międzykulturowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proksemiczne różnice międzykulturowe - wykład - strona 1 Proksemiczne różnice międzykulturowe - wykład - strona 2 Proksemiczne różnice międzykulturowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Proksemiczne różnice międzykulturowe (Hall)
Hofstede Gestelander
PDI k. ceremonialne/nieceremonialne
IDV k. propartnerskie/protransakcyjne
MAS k. mono/polichromatyczne
UAI k. ekspresyjne/powściągliwe
Edward Hall:
Wysoki kontekst - kolektywizm - k. propartnerskie
Niski kontekst - indywidualizm - k. protransakcyjne
Proksemika - nauka badająca wpływ relacji przestrzennych między osobami oraz między osobami i otoczeniem materialnym. Dotyczy dystansu, ułożenia ciała w rozmowie itp.
Hall wyróżnia 4 rodzaje dystansu:
Intymny - dzieli się na dwie fazy: bliższa (bezpośrednia) - dotyk, ciepło, bliskość, dominacja dotyku i węchu. Dalsza - istnieje tu pewien odstęp (15-20cm), można posługiwać się wzrokiem, który mówi o wielu szczegółach ciała drugiej osoby.
Indywidualny/osobniczy (45-75cm) - widzimy wyraźnie osobę oraz obiekty dookoła. Można w tym dystansie przebywać dłużej. Istnieje napięcie między dystansem intymnym a osobniczym - gdy z niezależnych przyczy z osobniczego zrobi się intymny, czujemy się źle. Faza bliższa do 0,5m, faza dalsza na wyciągnięcie ręki. Posługiwanie się umiarkowanym poziomem głosu, nie szeptem, nie wyczuwa się już zapachu ani ciepła innego ciała.
Społeczny - bliższy (1,5-2m): widoczna jest cała postać, nie oczekuje się kontaktu fizycznego, redukcja tego dystansu może być traktowana jako naruszenie konwencji. Dalszy (2-3m): kontakty urzędowe, tylko wzrok jest zaangażowany, nie widzi się jednak detali ciała drugiego człowieka. Nie sposób mówić cicho, trzeba głośniej.
Publiczny - wyraźne oddzielenie stron, podniesienie głosu. Bliższy (4-6m): dominuje styl formalny, postrzeganie ciała jest dwu- a nie trójwymiarowe. Dalszy (6m+): hierarchia społeczna, np. zakaz zbliżania się do danej osoby, przestrzeganie określonego dystansu.
Dystanse składają się na przestrzeń nieformalną, stanowią jej uporządkowanie. Hall wyróżnia 3 rodzaje przestrzeni:
Trwała - budynki, organizacja przestrzeni w budynkach
Półtrwała - pomiędzy trwałą, a nieformalną, odspołeczna i dospołeczna. związana m.in. z zajmowaniem miejsca przy stole. Odspołeczny wariant przestrzeni to ten, w którym następuje największa liczba interakcji, w dospołecznej przestrzeni interakcje są ograniczone
Nieformalna - ta, w której my się poruszamy w kontaktach
Hall nawiązuje do językoznawców amerykańskich - Sapira i Worfa (relatywizm językowy). Polega na tym, jak ważnym czynnikiem w postrzeganiu świata jest sam język oraz różnice między językami etnicznymi. Język jest wyposażony w różne kategoryzacje świata i to one determinują porozumiewanie się międzykulturowe i postrzeganie świata. Hall mówi jednak, że problemem w komunikacji międzykulturowej nie jest tylko język. Na poziomie pozajęzykowym ludzie są wyposażeni w analogiczne kategoryzacje poznawcze, jednak nie językowe, one kształtują postrzeganie świata w danych kulturach.


(…)

… związany z komunikowaniem międzynarodowym. Różne wyobrażenia nt. tego, co jest domem, różne wykorzystanie przestrzeni.
4 typy przestrzeni w nowoczesnych miastach (Baumann)
Miejsca emiczne - są niegościnne, stwarzają wrażenie przestrzeni publicznych, a są niepubliczne i odrzucające, niosą impet „wymiotowania” nie chce się w nich przebywać, chce się z nich uciec.
Miejsca fagiczne - połykające, pochłaniające. Pochłaniają człowieka w jakieś wydarzenie, np. centra handlowe, stadion. Miejsca, w których można być, ale tak jakby nas nie było, bo jesteśmy w tłumie
Miejsca „niby-miejsca” - przestrzenie, w których jesteśmy między innymi ludźmi, ale ich aranżacja jest tak przemyślana, byśmy mieli wrażenie odosobnienia. Przestrzenie umożliwiające przebywanie wielu osób, na które nie zwraca się uwagi. Np. lotniska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz