Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

note /search

Socjologia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2639

„Grupizm”, „socjologia tożsamościowa”, analiza interpretacji (Brubaker) Konstruktywizm Brubakera - odmienność znaczenia w zależności od kultury. Problematyka kulturowa narodu, polityki narodowej; różnice o podłożu narodowym ludzi żyjących w...

"Jądro ciemności" Conrada w perspektywie postkolonialnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 4081

„Jądro ciemności” Conrada w perspektywie postkolonialnej Formalna struktura „Jądra ciemności” - ma ono dwóch narratorów: Anonimowy, który opowiada, od niego płynie główna narracja. Marlow, on wygłasza treści orientalistyczne, rasistowskie. „Jąd...

Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) - wyklad

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1267

Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) w zastosowaniu do analizy komunikacji międzykulturowej Obiektywizm a konstruktywizm Obiektywizm patrzy na rzeczywistość jak na obiektywne prawdy. Konstruktywizm patrzy na rzeczywistość społeczną jak na pewne ustalone normy, zasady. Czy możemy mówić o...

Okcydentalizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2128

Okcydentalizm Wrogość Wschodu wobec Zachodu. Czynienie z Zachodu wroga numer jeden. Wiąże się z całkowicie zniekształconym obrazem kultur Zachodu. Okcydentalizm powstał w XIX w. w kręgach artystycznych i inteligenckich na zachodzie. Konsekwencja chaosu - konserwatywna reakcja na ówczesne zmiany mod...

Orientalizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 2849

Orientalizm E. Said - wyróżnia się trzy znaczenia: Opisowy - związany z dyscyplinami naukowymi, badania nad kulturą, historią i językiem orientu. Sposób myślenia oparty na przekonaniu o ostniejącej różnicy między wschodem, a zachodem. Zakład...

Polski obraz Rosji, rosyjski obraz Polski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 966

Polski obraz Rosji, rosyjski obraz Polski Bazowe 3 cechy kultury rosyjskiej (Cywiński): Samowładztwo/samodzierżawie (związane z PDI) - przyzwyczajenie do władzy scentralizowanej i niepodatnej na kontrolę - w Rosji charyzmatyczna władza ma uosabiać majestat państwa, więcej wie i więcej rozumie, dla...

Praca pośrednicząca w relacjach polsko-żydowskich - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1022

Praca pośrednicząca w relacjach polsko-żydowskich „Hate crime” - zbrodnia z nienawiści - przemoc motywowana nienawiścią do ofiary (napaść na gejów, pogromy etniczne, sprawa Jedwabnego). Istotne jest wyjaśnianie zbrodni z nienawiści w dyskursie medialnym. Czy ta nienawiść miała jakieś zobiektywizowan...

Proksemiczne różnice międzykulturowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 3213

Proksemiczne różnice międzykulturowe (Hall) Hofstede Gestelander PDI k. ceremonialne/nieceremonialne IDV k. propartnerskie/protransakcyjne MAS k. mono/polichromatyczne UAI k. ekspresyjne/powściągliwe Edward Hall: Wysoki kontekst - kolektywiz...

Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2121

Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu instytucjonalnym w ujęciu Hofstede Geert Hofstede - socjolog holenderski, zasłynął jako badacz zależności między kulturą organizacyjną a kulturą narodową. Wymiary kultury wg Hofstede: Dystans władzy (Power Distance Index - PDI) - określa relacje międz...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1680

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe wykład, semestr letni 2013 Marek Czyżewski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki Zagadnienia egzaminacyjne Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) w zastosowaniu do analizy komunikacji międzykulturowej „Grupizm”, „socjologia tożsamościow...