Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2086
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu - wykład - strona 1 Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu - wykład - strona 2 Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu instytucjonalnym w ujęciu Hofstede
Geert Hofstede - socjolog holenderski, zasłynął jako badacz zależności między kulturą organizacyjną a kulturą narodową. Wymiary kultury wg Hofstede:
Dystans władzy (Power Distance Index - PDI) - określa relacje między przełożonymi i podwładnymi oraz między władzą a obywatelem. Określa również stopień akceptacji dla nierówności społecznych, skłonność przełożonych do konsultacji z podwładnymi, czyli stopień autorytarności władzy, oraz oczekiwany stopień posłuszeństwa wobec rodziców, przełożonych i władzy. Wskaźnik PDI dla 50 państw i 3 regionów wielopaństwowych - obliczono na podstawie pytań zadawanych pracownikom IBM np. „jak określiłbyś stosowany w praktyce styl podejmowania decycji?” Duże wartości PDI - Rosja 93%, Francja, Hiszpania (dystans władzy), kraje Ameryki Łacińskiej, kraje azjatyckie i afrykańskie. Małe wartości PDI - UK, USA 46%, niełacińskie części Europy. Mały dystans władzy - dzieci od małego traktowane na równi z dorosłymi. Szkoła również kreuje dystans władzy - wyrażanie swojego stanowiska, zabieranie głosu w dyskusji, a czekanie na to, co powie nauczyciel i przyjęcie tego za pewnik. Mały dystans władzy - niemal partnerskie relacje ucznia z nauczycielem. Dystans władzy dotyczy także relacji władza-obywatel. W społeczeństwie o dużym PDI jej sprawowanie jest postrzegane jako podstawowy i konieczny element rzeczywistości społecznej. Stopień relacji władza-obywatel, Polska 60%. Źródła zróżnicowania władzy w krajach wg Hofstede tkwią w przynależności kraju do konkretnej strefy językowej, co jest uwarunkowane historycznie. Języki germańskie i anglosaskie - niski wskaźnik; języki romańskie - hiszpański, portugalski, francuski - wysoki wskaźnik. Duży dystans to kraje raczej tradycyjne
Kolektywizm i indywidualizm (Indvidualism - IDV) - wyznacza proporcje między wagą przykładaną do dobra jednostki i grupy. Większość społeczeństw jest społeczeństwami kolektywistycznymi, w których pozycję jednostki wyznacza przynależność do grupy. Grupa popiera swoich członków w zamian za co oni pozostają lojalni wobec grupy. W nielicznych społeczeństwach indywidualistycznych pozycję jednostki wyznaczają jej własne przymioty. Od ludzi oczekuje się niezależności i samodzielności. Kolektywizm często (choć nie zawsze) jest częściowo skorelowany z dystansem władzy.
Podstawowy cel edukacyjny - umożliwienie dziecku jak najszybszego stanięcia na własnych nogach, oczekuje się od niego dawania sobie rady, samodzielności, opuszczenia domu rodzinnego. Często ograniczenia do minimum lub wręcz zrywa kontakty z rodzicami.
Edward Hall - kultury wysokiego i niskiego kontekstu:
wysoki kontekst - kultury wstydu - jeśli jedna osoba przekracza zasady społeczne, to pozostali będą odczuwać wstyd na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności.


(…)

… chrześcijanie charakteryzują się wysokimi wskaźnikami UAI, żydzi i muzułmanie - średnimi, religie wschodnie - od średnich do niskich.
Kraje o niskim unikaniu UAI - utrzymywanie bliskich kontaktów międzyludzkich przy skrajnie odmiennych poglądach, w krajach o wysokim UAI jest to niewykonalne.
Orientacja długoterminowa/dynamizm konfucjański (Long Term Orientation - LTO) - wymiar ten nie został wyodrębniony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

wieslawa napisał(a):

2018-05-23 20:39:05

super