Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) - wyklad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) - wyklad - strona 1 Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) - wyklad - strona 2

Fragment notatki:

Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) w zastosowaniu do analizy komunikacji międzykulturowej
Obiektywizm a konstruktywizm
Obiektywizm patrzy na rzeczywistość jak na obiektywne prawdy. Konstruktywizm patrzy na rzeczywistość społeczną jak na pewne ustalone normy, zasady. Czy możemy mówić o obiektywnych cechach charakteru, nastawień, postaw, sposobów komunikowania poszczególnych narodów?
Własności kulturowo wpojone odnoszą się do sposobów komunikowania, czy relacji. To obiektywistyczne podejście jest nauką, składa się z wiedzy. Podejście konstruktywistyczne - jakie cechy sobie samym i innym przypisujemy, kwestia stereotypów i uprzedzeń. Relacja władzy konstruowana jest przez obie strony.
Model roboczego porozumienia wg McCalla i Simmonsa
Model ten wywodzi się z „symbolicznego interakcjonizmu”, czyli symbolicznego interpretowania siebie i innych. Interakcje międzyludzkie składają się z dwóch faz:
Interpretacja - proces poznawczy, polega na wstępnym oglądzie informacji, dokonywaniu skrótowego i nawykowego planowania własnego postępowania w rutynowej sytuacji.
Definiowanie - proces działania, polega na widocznej, zewnętrznej aktywności (zabranie głosu, ruch ciała), ale ta wykonana czynność jest definiowaniem, tzn. oznacza, w jaki sposób my rozumiemy sytuację. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, nasze działane jest wkładem w definiowanie danej sytuacji (widząc konduktora wyciągamy bilet definiujemy daną sytuację i według naszego rozumienia wiemy, jak się zachować).
Często w zachowaniach innych osób szukamy znaczenia tego zachowania dla nas obu. Te dwie fazy zostały jeszcze podzielone na kolejne podfazy:
JA INNY
Procesy poznawcze
Improwizacja roli dla siebie
Przypisywanie roli Innemu
Procesy działania
Prezentacja siebie
Przydzielanie roli Innemu
Prezentacja siebie
Przypisywanie roli Innemu
Procesy działania
Improwizacja roli dla siebie
Przydzielanie roli Innemu
Procesy poznawcze
W modelowej sytuacji fazy 1 i 2 zachodzą jednocześnie dla osób JA i INNY. Warunki roboczego porozumienia: To, jak ja kogoś rozpoznaję, wiąże się ze sposobem prezentowania rozmówcy
Jak widzę swoją rolę w sytuacji = w jaką rolę wpycha mnie rozmówca
W jaką rolę wpycham inną osobę = co inna osoba myśli o sobie
Odmowa roboczego porozumienia = oddanie „policzka
proces poznawczy dot. drugiej strony musi się zgadzać z procesem działania INNEGO skierowanym w moją stronę. Musi dojść do uzgodnienia procesów poznawczych z procesami działania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz