Komunikowanie niewerbalne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1323
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie niewerbalne - omówienie - strona 1 Komunikowanie niewerbalne - omówienie - strona 2 Komunikowanie niewerbalne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE Komunikowanie niewerbalne - sposób komunikowania za pomocą przekazów niewerbalnych, czyli sygnałów niemających formy mówionego słowa ani pisanego wyrazu, a wywierających wpływa na uczestników procesu komunikowania. Obejmuje sygnały pozbawione słów lub zastępujące słowa.
Różnice w komunikowaniu niewerbalnym i werbalnym: Przekazy niewerbalne są:
1. Bardziej nieustrukturyzowane niż posiadają strukturę
2. Bardziej nielingwistyczne niż lingwistyczne: jest tylko kilka arbitralnych symboli, a werbalne jest systemem symboli którym arbitralnie przypisuje się znaczenia
3. Bardziej analogowe niż digitalne: forma i treść są podobne i nawzajem się przenikają (jestem zmęczony - ton i postawa), w digitalnych werbalnych nie ma naturalnego, a jest umowny związek treść - znaczenie
4. Bardziej ciągłe niż nieciągłe: sygnały niewerbalne płyną nieustannie, a słowa się kończą
5. Bardziej nieintencjonalne niż intencjonalne
6. Bardziej wrodzone niż wyuczone
Funkcje komunikowania niewerbalnego: 1. Informacyjna:
2. Definiowania i wspierania przekazów werbalnych: powtarzania, zaprzeczania, uzupełniania, zastępowania, akcentowania
3. Wyrażania postaw i emocji
4. Definiowania relacji np. przytulanie się lub oddalanie 5. Kształtowania i kierowania wrażeniami: odpowiednie uczesanie, makijaż, ubranie
Przekazy niewerbalne stanowią 2/3 znaczeń w bezpośredniej interakcji. Funkcjonalna typologia gestów Paula Ekmana i Wallacea Friesona emblematory - niewerbalne zachowania zastępujące słowa np. znak V, znak OK., znak PAPA. Występują one w miejscu werbalizacji np. gdy nie ma jej możliwości. Nie mają charakteru ponadczasowego. Są arbitralne i zdeterminowane kulturowo (ten sam gest może oznaczać co innego w różnych kulturach).
ilustratory - niewerbalne zachowania towarzyszące lub zintegrowane z przekazem słownym, podkreślające go. Same nie są pełnym komunikatem. Są bardziej uniwersalne i mniej zdeterminowane kulturowo niż emblematory. regulatory - niewerbalne zachowania pomagające zsynchronizować przebieg aktu komunikowania. Dzięki nim zamienianie roli N. i O. może zachodzić bez uprzedniego umawiania się w tej kwestii skinienia głowy, zaciskanie ust, zmiana koncentracji wzroku. Regulatory tworzą system zwrotnych sygnałów interakcji. afektatory - niewerbalne zachowania odzwierciedlające emocje, ich rodzaj i intensywność. Mogą mieć charakter nieświadomy i niekontrolowany (rumienienie się, przestrach w sytuacji nagłej) lub świadomy (radość na widok osoby lubianej)
adaptatory - niewerbalne zachowania będące reakcją na fizyczny lub psychiczny stan. Pozwalają na zaadoptowanie się do sytuacji np. kręcenie się na krześle, poprawianie fryzury. Zwykle są nieświadome i nieintencjonalne


(…)

….
- wymiar kontekstu sytuacyjnego
- czynnik różnic kulturowych
Psychologiczny poziom postrzegania czasu
- kultury zorientowane na przeszłość: przypominanie historii, pielęgnowanie tradycji, szacunek dla przodków (Chiny, kultury indiańskie)
- kultury zorientowane na teraźniejszość: spontaniczność i bezpośredniość, natychmiastowa przyjemność, wiara w przeznaczenie i przypadek (Filipiny, Ameryka Środkowa
… się z prezentów
- minimalizowanie: gdy istnieje presja społ. zmuszająca do konkretnego zachowania np. w sytuacji kontaktu z przełożonym
- neutralizowanie: nieokazywanie prawdziwych uczuć trza być twardym a nie mientkim
APARYCJA
Aparycja (wygląd zewnętrzny + zmienne i sterowane elementy) - najbardziej personalizowana i indywidualna forma kom. niewerb. dostarczająca ogromnej ilości informacji (wiek, stan zdrowia…
… tożsamości. Poprzez ekspresje mimiczna przekazywane są:
- sygnały oceniające (aprobata lub jej brak)
- intensywność emocji
- zainteresowanie lub jego brak
- poziom zaangażowania
- poziom zrozumienia intelektualnego
W ocenianiu twarzy najczęściej (przy pierwszym kontakcie) stosowana jest dwubiegunowość (sympatyczna lub nie, wroga lub przyjazna). Zdaniem Ekmana i Friesona twarz komunikuje rodzaj emocji…
…)
- zatłoczenie: pojęcie psychologiczne - zbyt duża liczba kontaktów społecznych uniemożliwiająca jednostce osiągnięcie pożądanego przez nią poziomu prywatności v.s. zagęszczenie - liczba osób przypadająca na jednostkę powierzchni DOTYK
Dotyk (przekaz za pomocą różnego rodzaju bezpośrednich form kontaktu fizycznego)
Funkcje: wspieranie i pocieszanie (okazywanie uczuć + funkcja terapeutyczna), funkcja władzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

mrokuksieciunio napisał(a):

2021-09-19 19:45:22

kto to pisał? "Trza być twardym nie mientkim"???