Konflikty interpersonalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty interpersonalne - strona 1 Konflikty interpersonalne - strona 2 Konflikty interpersonalne - strona 3

Fragment notatki:

Konflikt interpersonalny-
czym jest, jak przebiega, jak sobie z nim radzić?
Część I
Co to jest konflikt?
Najogólniej konfliktem można określić relację miedzy dwiema zależnymi od siebie osobami, które żywią wobec siebie uczucie wrogości oraz obwiniają się nawzajem za zaistniały stan rzeczy. Jednakże wśród badaczy zajmujących się konfliktami nie ma jednomyślności, jeśli chodzi o zdefiniowanie konfliktu. Często jest on mylony z innymi zjawiskami występującymi na obszarze interpersonalnym, takimi jak rywalizacja, walka, agresja czy antagonizm.
Według K. Balawajder najlepszym sposobem zrozumienia czym jest konflikt interpersonalny jest nie próba stworzenia kolejnej definicji, lecz precyzyjny jego opis. Opis powinien obejmować istotę natury konfliktu, jego składowe i powiązania między nimi oraz następujące w czasie przeobrażenia .
Warunki niezbędne do wystąpienia konfliktu:
Uczestnictwo co najmniej dwóch osób
Osoby te musza pozostawać ze sobą w kontakcie, czyli mieć możliwość wywierania na siebie nawzajem wpływu
Wpływ wywierany przez jedną z osób jest niekorzystny dla partnera, tzn zagraża jego egzystencji czy dobrobytowi.
Należy odróżnić potencjalne różnice, sprzeczności czy niezgodności między ludźmi, które są nieuchronne, ponieważ ludzie różnią się pod wieloma względami, od konfliktów interpersonalnych, w trakcie których rozmaite sprzeczności, poprzez bezpośredni kontakt i wzajemne interakcje, zostają ujawnione i w efekcie stają się przeszkoda w utrzymywaniu dobrych stosunków między nimi.
Jednostki mogą wywierać na siebie pozytywny lub negatywny wpływ, stąd można wyróżnić dwa typy interakcji : pozytywne i konfliktowe. Pierwszy typ występuje wtedy, kiedy wzajemne wpływy uczestników oceniane są jako korzystne, natomiast drugi zachodzi wówczas, gdy wzajemne oddziaływania zostały ocenione jako niekorzystne i właśnie ten drugi typ w ogólnym rozumieniu można uznać za konflikt interpersonalny. Charakterystyczne dla konfliktowego układu powiązań jest to, że odbiorca negatywnego wpływu skłania się do wywierania wpływu szkodliwego dla partnera. Uczestnicy rewanżują się sobie negatywnymi oddziaływaniami, których wymianę, raz rozpoczętą trudno zakończyć. Wzajemne oddziaływania stwarzają zagrożenie dla interesów i wymagają podjęcia działania w ich obronie. Kolejną cechą konfliktu jest jego rozciągłość w czasie, jego swoista dynamika. Są to doraźne zmiany zachodzące w uczestnikach interakcji, które można określić jako zdarzenia konfliktowe.
Dynamika konfliktu interpersonalnego.
Ogólnie przyjmuje się, że istnieją trzy fazy w procesie konfliktu:
Faza początkowa


(…)

… grupa udziela sobie informacji zwrotnych dotyczących uczuć, zachowań i prowadzenia konfliktu.
Ćwiczenie uczy konstruktywnego traktowania konfliktu, pokazuje jak prowadzimy konflikt i co najważniejsze wskazuje co powinniśmy zmienić w swoim zachowaniu, by stać się bardziej efektywnym.
W tym momencie warto też wskazać na tak istotny aspekt w sytuacjach konfliktowych jak hierarchia potrzeb i wartości…
… na negatywne wpływy partnera lecz stanowi propozycję zaprzestania negatywnych działań i rozpoczęcia obustronnie korzystnych wpływów. Akty współpracy mają konstruktywne znaczenie w rozwoju konfliktu, mogą się przyczynić do zmiany percepcji spornej sprawy oraz obrazu partnera, mogą powstrzymać proces eskalacji konfliktu i przyczynić się do jego pozytywnego rozwiązania. Jednakże w procesie eskalacji konfliktu…
… dwie tendencje: eskalację konfliktu oraz negocjacje ( kiedy występują próby pojednania się, pogodzenia, konstruktywne dla rozwiązania konfliktu), może to być także przejście od eskalacji do negocjacji.
Konflikt interpersonalny kończy się wraz zanikiem negatywnych wpływów. Uczestnicy konfliktu poprzez negocjacje wypracowują jakieś rozwiązanie problemu, mniej lub bardziej satysfakcjonujące obie strony…
… w nasze życie, nieustannie towarzyszy nam we wszelkich relacjach interpersonalnych, a jego rozwiązanie w dużej mierze określa rodzaj dalszych interakcji z innymi. Konstruktywne rozwiązanie konfliktu nie tylko przywraca spokój i porządek sprzed sporu, ale wręcz stymuluje rozwój związku, prowadzi do pozytywnych zmian, umacnia więzi międzyludzkie. Natomiast negatywne rozwiązany konflikt może stać się czynnikiem…
… negatywne treści takie jak rozczarowanie, złość, przykrość, niepokój, zdenerwowanie. Sprawa sporna ujawnia kto do kogo ma pretensje i o co. Z kolei koncentracja na własnej osobie, której celem jest obrona swojej egzystencji, powoduje wzrost egocentryzmu wśród uczestników konfliktu, co wyraża się w postrzeganiu sytuacji konfliktowej z bardzo osobistego, subiektywnego punktu widzenia, stąd jedynym kryterium…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz