Asertywność - Wyrażanie oczekiwań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Asertywność - Wyrażanie oczekiwań - strona 1 Asertywność - Wyrażanie oczekiwań - strona 2 Asertywność - Wyrażanie oczekiwań - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest asertywność?
Asertywność to szacunek dla samego siebie, który pozwala na formułowanie naszych oczekiwań wobec innych ludzi. Jest to też szanowanie prawa innych do wyrażania swoich potrzeb.
Asertywność to „złoty środek” między uległością i postawą agresywną. Asertywność ma ogromne znaczenie w relacjach z ludźmi w życiu zawodowym jak i prywatnym. Obcując ze współpracownikami - czy to przełożonymi czy podwładnymi, utrzymanie postawy asertywnej pozwala zachować szacunek do własnej osoby, być zadowolonym ze swoich kontaktów z innymi - być sobą. W biznesie osoby konkretne nie wdające się w jałowe dyskusje, umiejące przedstawić własny pogląd jasno i zdecydowanie mają większe szanse na osiągnięcie swoich zamierzeń i chętniej zapraszane są do współpracy. Asertywnego menedżera cechują:
- dbałość o przepływ informacji - sprawnie i otwarcie rozmawia ze współpracownikami;
- szybka i skuteczna reakcja wobec problemów i zadań - nie boi się krytyki jak i nie boi się krytykować, krytykuje postępowanie, nie osoby;
- motywacja współpracowników - partnerskie podchodzi do ludzi w firmie, szanuje poglądy i pomysły innych - deleguje zadania oraz zakres odpowiedzialności nie obawiając się utraty autorytetu;
- umiejętna koordynacja pracą zespołu - potrafi kierować zespołem, dostrzega nowe inicjatywy i je wspiera, umie przeciwstawić się niejasnym sytuacjom i nie ulega manipulacjom.
Pierwszy krok ku asertywności.
W obliczu kłopotliwej sytuacji interpersonalnej najistotniejsze jest określenie: co chcę osiągnąć i czy moje oczekiwania są właściwe. Częstokroć odchodzimy od realizacji pomysłów czy uciekamy od konfrontacji nie zdając sobie sprawy z przysługujących nam praw osobistych. Elementarnym prawem osobistym jest prawo do istnienia. Bardzo istotne jest zbudowanie odpowiedniego przekonania o jego posiadaniu. Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z prawa do posiadania własnych potrzeb, prawa do nieograniczonej wolności w działaniu (dopóki nie skrzywdzimy naszym postępowaniem innej osoby), prawa do obrony godności osobistej, ale nie umiemy korzystać wg tych praw, znaczy to że istnieją wewnątrz nas blokady i bariery psychologiczne. Następnym istotnym elementem poczucia własnej wartości jest świadomość własnego potencjału. Opiera się ona na przekonaniu o możliwości korzystania z posiadania praw osobistych. Przekonanie o własnych umiejętnościach ułatwia choćby autoprezentację. Skoncentrowanie się na dobrych cechach własnej osoby pozwala w ten sposób postrzegać innych.
Tak zwany asertywny monolog wewnętrzny, czyli właściwy sposób, w jaki myślimy o sobie i otaczającym świecie jest kluczowe w trakcie budowania postawy asertywnej. Najczęściej popełnianymi błędami w postrzeganiu rzeczywistości są:


(…)

… własnej osoby pozwala w ten sposób postrzegać innych.
Tak zwany asertywny monolog wewnętrzny, czyli właściwy sposób, w jaki myślimy o sobie i otaczającym świecie jest kluczowe w trakcie budowania postawy asertywnej. Najczęściej popełnianymi błędami w postrzeganiu rzeczywistości są:
- katastrofizowanie, - przekładanie podjęcia decyzji na „lepszy moment”;
- negatywna ocena własnych cech i zachowań;
- normy…
… zasad narzucanych przez drugą stronę. Obrona przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi (mobbing).
Ten sposób zachowań u pracodawców jest coraz częściej spotykany zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdzie rynek pracy kurczy się z roku na rok. Pracownicy rezygnują z własnej godności w obawie przed utratą pracy. Zadawanie zbyt osobistych pytań, klepanie podczas rozmowy, uciążliwe kontrolowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz