Komunikowanie społeczne - definicje, funkcje, modele

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 4991
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie społeczne - definicje, funkcje, modele - strona 1 Komunikowanie społeczne - definicje, funkcje, modele - strona 2 Komunikowanie społeczne - definicje, funkcje, modele - strona 3

Fragment notatki:


Komunikowanie społeczne. Goban- Klas 1. Rola komunikowania w życiu społecznym Człowiek to istota społeczna i z natury potrzebuje innych ludzi. Kontakty z innymi wymagają zdolności wyrażania swych myśli oraz przekazywania ich innym. Te kontakty odbywają się najczęściej w ramach terytorialnej wspólnoty bliskiego zamieszkania. Tworzą wspólnotę duchową opartą na kulturze, tworzeniu symboli i nasycaniu ich znaczeniami. Podstawą tej kulturowej wspólnoty jest język.
Porozumiewanie się z innymi ludźmi to podstawowy środek przekazywania doświadczenia zbiorowego. W uzupełnieniu dziedziczenia genetycznego ludzkie istoty wytworzyły unikatowy mechanizm dziedziczenia społecznego , dzięki czemu komunikowanie i wychowanie staje się nierozłączne. Neurofizjologia i psychologia potwierdzają tezę o decydującej roli komunikowania w kształtowaniu ludzkiej świadomości.
Osobowość człowieka jest zawsze niepowtarzalna, będąc wytworem splotu czynników wrodzonych i nabytych w procesie socjalizacji i rozwoju umysłowego. Pewne formy ludzkiego porozumiewania się, w szczególności komunikowania pozasłownego ( mimika, gesty, ruchy, itd.) mają charakter wrodzony (np. płacz, śmiech).
Teza: „Najważniejszym środkiem, z którego pomocą dziecko uczy się być ludzką istotą, jest komunikowanie - słowne i pozasłowne” (Matson i Montangue)
Komunikowanie społeczne wykorzystuje oprócz mowy i jej substytutów (pismo, druk), gesty,mimikę, śpiew i muzykę, rzeźbę i rysunek oraz wiele innych. Pozajęzykowe formy komunikowania, są jednak drugorzędne w porównaniu do komunikowania za pomocą języka naturalnego. Jest to drugorzędność dwojakiego rodzaju: „po pierwsze komunikowanie językowe jest uniwersalne, gdyż obsługuje wszystkie sfery ludzkiej działalności; po drugie - komunikowanie językowe jest pierwotne, ponieważ stanowi podstawę ludzkiego myślenia". (Szubin)
Poprzez komunikowanie kształtuje się postawy i zachowania innych osób i jest się przez nie kształtowanym. Komunikowanie jest niezbędnym składnikiem procesu socjalizacji oraz elementem wszelkich procesów społecznych.
2. Definicje i pojęcie komunikowania W etymologicznym znaczeniu słowo „komunikowanie" wywodzi się z łacińskiego communicare (być w relacji [w związku] z, uczestniczyć w, zrzeszać się z). Jednak jako współcześnie używany termin „komunikowanie" jest kalką językową z języka angielskiego ( communication). Istnieje wiele definicji komunikowania. Najbardziej typowe określenia to:
Komunikowanie jako transmisja
Komunikowanie jako rozumienie
Komunikowanie jako oddziaływanie
Komunikowanie jako łączenie (tworzenie wspólnoty)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz