Płyta gramofonowa

note /search

Środki dydaktyczne - funkcje i podział

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2485

, schematy, symbole, teksty drukowane, pisane, diagramy…) Słuchowe (płyty gramofonowe, taśmy magnetofonowe...

Komunikacja w biznesie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

na których znaki zostały utrwalone, jak papier, taśma filmowa, płyta gramofonowa); instrumentów pozwalających...

Teoria autoafirmacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2016

o uszeregowanie dziesięciu albumów płyt gramofonowych, rzekomo w ramach badań marketingowych. Następnie...

Pojęcia z historii mediów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2443

, na których znaki utrwalo- no: papier, taśma filmowa, płyta gramofonowa) ; - instrumenty pozwalające na powielanie...

Elektroniczny zapis danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

dostrzegalnej postaci, jak np. na taśmie video, kliszy fotograficznej, taśmie magnetofonowej czy płycie...

Komunikowanie masowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do teorii komunikowania masowego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2912

(początek XX w.) wcześniej fotografia, płyty gramofonowe : możliwość słuchania w domu film - ruchome obrazki...