Komunikowanie masowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie masowe - strona 1

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: proces komunikowania, emocje, retoryka Arystotelesa, GUS, orientacja krytyczna, szkoła kulturalno-semiotyczna, formuła Laswella.

Ćwiczenia 1. 20.02.2012
1. poziom intrapersonalny
2. poziom interpersonalny
3. poziom instytucjonalny
4. komunikowanie masowe (dostosowanie przekazu, duża publiczność) Grupa- minimum 3 osoby, więzi trwałe, wspólne cele
po co ludzie się komunikują? przekazują sobie informacje
funkcja fatyczna komunikowania - podtrzymywanie relacji
perswazja -modyfikacja postaw innych ludzi, stanowiska w jakiejś sprawie
postawa element poznawczy - - - - - - - - - - - - element emocjonalny \ / \ / \ / element behawioralny Najbardziej trwałe są zmiany wszystkich 3 elementów. -publikowanie informacji -kreacyjne komunikowanie
-funkcja magiczna komunikowanie zmiana otoczenia np. wypowiedzenie wojny, stan wojenny, nowa konstytucja, ślub, skazanie na więzienie
potrzeba ekspresji, uczuć, bliższych kontaktów funkcje rzadko występują w izolacji
wielopłaszczyznowe komunikowanie Proces komunikowania N ------------------------ ----|
P(przekaz) | sprężenie zwrotne K (kanał) |
Sz (szumy) |
K (kontekst) |
O -------------------------------|
kontekst- okoliczności, tło, warunki komunikowanie, różne aspekty - fizycznym psychologiczny, historyczny, kulturowy
kanały : bezpośrednie ( twarzą w twarz), pośrednie ( zmysły, nośnik ), formalne (narzucony kanał), nieformalne
Szumy semantyczne - wieloznaczność, : zewnętrzne np. hałas z ulicy, wewnętrzne : zmęczenie, ból, wada słuchu komunikacja asymetryczna : wiek, zawodowe relacje, relacje między sobą Ćwiczenia 2. 27.02.2012
emocje są ponad kulturowe, adrenalina sprawia, że nasz organizm się mobilizuje, znaki i symbole : jeżeli ktoś nie poznał symboli innego plemienia to występuje brak komunikacji i ktoś może nie zrozumieć sygnału np. wieża Babel
mowa i język : udoskonalenie aparatu mowy / mózgu, wyprostowana postawa ciała, występuje potrzeba, rozwój intelektualny pismo - Mezopotamia pismo klinowe
Egipt- hieroglify i papirus
druk- Chińczycy X w. n.e. + ruchoma czcionka prasa - XVII wiek, Merkuriusz 1661r. prasa nie jest masowa, bo nie wszyscy potrafią czytać, brak celu masowego, tylko dla elity, szybko padają tytuły
informacje na poziomie prostego człowieka
wzrost świadomości społecznej , zwalczanie analfabetyzmu prasa bulwarowa - żółta prasa bo gorszy papier, sprzedawane na ulicy , popularna, masowa bo dostępna pod względem ceny
telegraf


(…)

…, funkcjonaliści ; sondaże jako podłoże badań, dynamika zmian, eksperyment : warunki laboratoryjne, ingerencja, zmieniamy niezależną i wpływamy na zmianę zależną obserwacja : warunki naturalne
eksperyment kontrolowany : występują przynajmniej 2 grupy : grupa eksperymentalna i kontrola np. leki i placebo
analizator programowy : np. sygnalizator zielony i czerwony, reklama wyświetlana i wciskanie przycisku…

Po II WŚ : socjalizm, mocna centralizacja, jednoczą się wydawnictwa , Tygodnik Powszechny
1956- periodyki lokalne np. Nowiny Rybnickie, Echo Tychy, Wiadomości Zagłębia, Kronika Beskidzka, 1975- reforma terytorialna + nowe periodyki,
lata 80- PRL, ale były pieniądze na badania 1968 : UŚ lata 80 : prawo prasowe, zmiany po '89 : komercjalizacja mediów, kapitał zagraniczny, prawo się zmienia, spada…

Kto: dziennikarze, którzy mówią, styl mówienia, pisania, poglądy polityczne, historia, redakcja- zespół, metody, analiza, techniki kwestionariuszowe, ankiety
co: zawartość przekazu, analiza zawartości, rozkład na elementy pierwsze, wyodrębnienie względnie stałych cech, klucze kategoryzacyjne - zawierają wykaz kategorii i przyporządkowanie treści -systematyka, -semantyczność
-obiektywność
-ilościowość
Klucz…
…, praca u podstaw, uświadomienie, wykształcić najniższy poziom społeczeństwa, Bluszcz, Wieniec, ku pokrzepieniom serc
Prusy : utrzymywanie się w jedności, całości, germanizacja, inteligencje zgermanizowane, represje, brak swobód, Jan Kudera, Prusy- obowiązek szkolny, prasa na różnych poziomach, czytanie prasy, która była po niemiecku, jak się dało to zakładane były tytuły polskie, rozwój badań i prasy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz