Komunikacja społeczna - strona 2

note /search

Komunikowanie masowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1708

System komunikowania masowego a inne systemy - co wyróżnia styl komunikowania masowego spośród innych systemów komunikacyjnych? - wzrok i słuch jako jedyne zmysły zaangażowane w proces przekazu - uczestnicy procesu komunikowania wyizolowani, nie znają się i nie mają ze sobą styczności - obecn...

Spajanie i cięcie - laborki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1918

1) Symulacja cykli cieplnych spawania - spawalnicze źródła ciepła, 13 stron. W notatce: wiadomości podstawowe; rodzaje spawalniczych źródeł energii; płomień acetylenowo-tlenowy; laser; źródło ciepła pochodzące od wiązki elektronów; spawalniczy łuk elektryczny. 2) Własności mechaniczne połącze...

POLITOLOGIA komunikacja społeczna i masowa - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3311

Poruszone zostały w niej następujące zagadnienia: poziomy komunikacji, czym jest komunikat, komunikacja niewerbalna, akty komunikowania się, gestykulacja, wyraz mimiczny twarzy, dotyk i kontakt fizyczny, wygląd fizyczny ciała, dźwięki pozalingwistyczne, kanał wokalny, spojrzenie, kontakt wzrokowy, ...

Komunikowanie społeczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 9163

W pierwszym dokumencie znajdują się wyjaśnione takie pojęcia jak: definicja grupy wg E.Schein, role członków w grupie, zalety i wady pracy zespołowej. W drugiej notatce wyjaśnione są pojęcia lider, sposoby kierowania ludźmi, style przewodzenia, podstawowe umiejętności lidera. Trzeci polik to rozłoż...

Komunikacja społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 6356

Całość składa się z 15 stron i poruszone zostały tu takie zagadnienia jak: cel komunikacji społecznej, model komunikacji społecznej, efektywność komunikacji społecznej, komunikacja interpersonalna, ekspresja niewerbalna, mimika, techniki kierowania mimiką, kontakt wzrokowy, ekspresja oczu, dotyk, f...

Komunikacja społeczna, komunikacja masowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 5110

Wykłady z przedmiotu Komunikacja społeczna. Treść notatek obejmuje Cechy komunikacji masowej, Komunikaty, Odbiorcy komunikacji masowej. Warunek konieczny funkcjonowania komunikacji masowej: media masowe: Mechanizmy kontroli mediów masowych, cenzura. Zasady komunikacji wg J. Habermas. Związki pomiędz...

Komunikacja społeczna - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5901

Cały referat składa się z 3 stron, i poruszone zostały w nim następujące zagadnienia: spektakl teatralny jako metafora komunikowania się, powody trudności komunikowania się, przedstawianie się, zainteresowanie słuchaczy, kodowanie i rozkodowywani...

Plan marketingowy - The Body Shop

 • Politechnika Wrocławska
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

COMMUNICATIONS PLAN FOR BODY ON- LINE SHOP Communication, buying, and selling processes The following diagram depicts the relationships among the communication, buying, and selling processes used with and by The Body On-line Shop users. In the row beginning with “Awareness,” the communication proc...

Komunikacja społeczna - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 3521
Wyświetleń: 11599

WYKŁAD 1 Wymiary KOMUNIKACJI: -socjokultura wywierania wpływu na rzeczywistość -relacje międzyludzkie -cybernetyka-przepływ informacji -retoryka -znaczenie znaków (semiotyka) -doświadczenie sibie i innych poprzez dialog -możliwość krytyki i obrony -inne Komunikowanie się- proces organizowania i pr...

Komunikacja społeczna - wiadomości wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1911

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lp Elementy składowe sylabusa Opis 1. Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna 1a Nazwa przedmiotu w języku angielskim Communication Studies 2 Kod przedmiotu 3 Ilość punktów ECTS 4 Język wykładowy polski 5 Grupa...