Komunikacja społeczna, komunikacja masowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 5110
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja społeczna, komunikacja masowa - strona 1 Komunikacja społeczna, komunikacja masowa - strona 2 Komunikacja społeczna, komunikacja masowa - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady z przedmiotu Komunikacja społeczna. Treść notatek obejmuje Cechy komunikacji masowej, Komunikaty, Odbiorcy komunikacji masowej. Warunek konieczny funkcjonowania komunikacji masowej: media masowe: Mechanizmy kontroli mediów masowych, cenzura. Zasady komunikacji wg J. Habermas. Związki pomiędzy płcią a wykształceniem, różnice w komunikacji wynikające z różnic biologicznych, kulturowych i społecznych. Historia komunikacji w aspekcie umasowienia. Wynalazki mające znaczenie dla rozwoju komunikacji masowej. Krótkotrwałe i długotrwałe efekty oddziaływania mediów masowych. Reklama jako forma komunikacji, jej skuteczność, rodzaje, funkcje, oddziaływanie. Komunikacja organizacyjna, modele komunikacyjne. Rodzaje struktur organizacyjnych: biurokratyczny, model stosunków międzyludzkich, administracyjny model zachowania, model ?Y?, model Lichartu, model matrycy. Komunikacja polityczna: propaganda i agitacja, klasyfikacja komunikacji politycznej, powiązanie komunikacji politycznej z mediami. Manipulacja w komunikacji społecznej: zasady, techniki, reaktacja.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
KOMUNIKACJA MASOWA
-jest tym poziomem komunikacji który wyróżnia się uwarunkowaniami technicznymi i społ. demograficznymi
-zakłada użycie masowych środków przekazu czyli takich środków które umożliwiają dostarczenie tych samych treści w jednym mniej więcej czasie do max. dużych zbiorowości.
-niezbędnym elementem komun. masowej jest dostateczna liczba zbiorowości odbiorców (jest to zbiorowość anonimowa ze względu na swą liczebność.)
-masowość podlega gradacji 1. Cechy komunikacji masowej:
a)jest publiczna -komunikaty są powszechnie dostępne, podlegają jednak kontroli prawnej i społecznej
b)jest szybka -ponieważ przekazywane komunikaty docierają do odbiorcy niedługo po powstaniu a niekiedy równocześnie gdy powstają; szybkość dotarcia do wszystkich odbiorców
c)periodyczność -komunikaty przekazywane są odbiorcy w miarę regularnie i z ustaloną częstotliwością , ta regularność połączona jest z seryjnością
d)schematyczność -komunikaty wchodzą w skład większych całości (pakietów), ponadto maja określoną przewidywalną strukturę wewnętrzną: objętość i układ tematyczny
e)krótkotrwałość -komunikaty są dostępne przez krótki okres czasu i na ogół as przeznaczone do jednorazowego odbioru, szybko trącą aktualność
2. Komunikaty aby były produkowane na większą skale to ich nadawcy muszą posiadać większe pieniądze. Ponad to źródłem zysków dla mediów masowych jest reklama ponieważ jest ona elementem marketingu i wpływa na popyt w związku z tym śr. kom. masowej pełnia ważną funkcję ekonomiczną. Media masowe podlegaj komercjalizacji (traktowanie danej dziedziny w kategoriach rynku) Komunikacja masowa ze względu na swą dochodowość musi być zorganizowana, jest to wielka instytucja gdzie jest podział pracy, gdzie twórca komunikatów jest zespół. Tendencja w gosp. rynkowej jest powstanie elementów medialnych. Te elementy nie zajmują się tylko jednym śr. komunikacji. Na świecie mamy 10 koncernów które decydują o zawartości KM. Koncerny medialne zazwyczaj są wielonarodowe.
3.Odbiorcy komunikacji masowej
Odbiorcami są masy społ.; zbiorowość anonimowa bierna, oznacza również możliwość manipulowania i wpływania. Teraz rzadko używa się określenia masa -mówi się raczej publiczność; nie jest już takim liberalnym podmiotem ma możliwość reakcji ale nadal można manipulować publicznością. KM jest jednokierunkowa, komunikaty są kierowane głównie do odbiorców do publiczności.
4.W KM wielkie znaczenie mają śr

(…)


W Polsce jest 1 z 17 egzemplarzy Biblii Gutenberga.
Wynalazek druku przyczynił się do:
-rozwoju edukacji i nauki
-rewolucji naukowej
-do epoki wielkich odkryć geograficznych
-powstania państw narodowych
Księga drukowana to pierwszy produkt masowy. Wynalazek pisma i druku ukształtował funkcje intelektualne człowieka. Druk sprawił że człowiek przestał doskonalić pamięć.
Pismo i druk stwarzają możliwości…
… 40 magnetofon zrewolucjonizował, natomiast magnetowid miał wielki wpływ na przemysł filmowy.
-fax. -przyczynił się do wysyłania i powielania tekstu w sposób szybki
-komputer osobisty -przed jego wprowadzeniem korzystanie ze śr. komunikacji było coraz łatwiejsze; dzisiaj trzecią umiejętnością komunikowania od pisania i czytania jest obsługa komputera
Daje możliwość bycia jednocześnie nad. i odb…
… jest cecha nabyta także w procesie socjalizacji pierwotnej (w domu) i w wtórnej (instytucje z którymi człowiek się styka).
Głównym miernikiem i wyznacznikiem poziomu wykształcenia jest edukacja formalna.
W szkołach kompetencje komunikacji kształtuje się poprzez powiększenie zasobu znanych znaków (słów).
Im człowiek jest gorzej wykształcony tym niższa jest jego kompetencja językowa. Osoby z niższym…
… komputerowa na potrzeby wojska
1976 -pierwszy komputer osobisty dostępny w USA
1990 -rozwój stron www i telefonii komórkowej
1.Historia
Człowiek może się kontaktować i komunikować z innymi za pomocą zmysłów. Ponad to posiada on wyjątkowy na ziemi organ poznawczy tj. abstrakcyjne mylenie i język. Media sprawiły że człowiek poszerzył możliwości kontaktu z rzeczywistością oraz pokonał podstawowa barierę czasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz