POLITOLOGIA komunikacja społeczna i masowa - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3311
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLITOLOGIA komunikacja społeczna i masowa - wykłady - strona 1 POLITOLOGIA komunikacja społeczna i masowa - wykłady - strona 2 POLITOLOGIA komunikacja społeczna i masowa - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Poruszone zostały w niej następujące zagadnienia: poziomy komunikacji, czym jest komunikat, komunikacja niewerbalna, akty komunikowania się, gestykulacja, wyraz mimiczny twarzy, dotyk i kontakt fizyczny, wygląd fizyczny ciała, dźwięki pozalingwistyczne, kanał wokalny, spojrzenie, kontakt wzrokowy, dystans fizyczny, pozycje ciała w czasie rozmowy, organizacja środowiska w skali osobistej i publicznej. Ponadto w notatce tej pojawiły się takie kwestie jak: indywidualizacja w komunikowaniu, sprawy związane z indywidualnymi doświadczeniami językowymi (aspekty językowe, język, znaki), osobowy charakter nadawcy i odbiorcy, osobowościowy charakter nadawcy odbiorcy (mowa wewnętrzna, lęk komunikacyjny), trudności i nieporozumienia w komunikowaniu się, trudności wynikające z treści komunikatów, zakłócenie procesu komunikowania, zakłócenie na poziomie zachowań indywidualnych.

Komunikacja społeczna i masowa - wykłady
prof. dr hab. Waldemar Tłokińskipolitologia, Uniwersytet Gdański
Poziomy komunikacji
intrapersonalny - komunikowanie się człowieka samego ze sobą
interpersonalny - nadawca, odbiorca i komunikat
grupowy - więcej niż 2 osoby
masowy
międzykulturowy
Komunikat
każdy komunikat jest informacją, ale nie każda informacja jest komunikatem,
komunikat występuje, gdy nadawca decyduje, które informacje chce przekazać; odbiorca musi przyjąć te same informacje jako komunikat, by można było mówić o komunikacji,
komunikat cechuje intencja komunikatu, intencja nadawcy i odbiorcy,
obie strony muszą występować w produkcji i przyjmowaniu informacji jako komunikatu
Komunikacja niewerbalna
komunikaty podawane drogą niewerbalną są dokładniejsze niż komunikaty werbalne,
trzy relacje:
uzupełnienie, wzmocnienie,
zastępowanie,
wykluczenie, brak spójności między kanałami;
10 aktów komunikowania:
gestykulacja - uwarunkowana emocjonalnie, temperamentowo; zróżnicowana etnicznie i kulturowo; wzmocnienie przekazu niewerbalnego,
wyraz mimiczny twarzy - zróżnicowanie jednostkowe; człowiek jest w stanie kontrolować swoją mimikę,
dotyk i kontakt fizyczny - od łagodnego do uderzenia; jedyny akt komunikacji niewerbalnej, który nie ma dystansu, jest aktem kontaktowym; jest nacechowany emocjonalnie i jest nośnikiem stanów emocjonalnych; zyskał zastosowanie w terapii;
dotyk funkcjonalno-profesjonalny (badanie lekarskie),
dotyk grzecznościowo-rytualny (uścisk dłoni na powitanie),
dotyk przyjacielsko-koleżeński,
dotyk miłosno-intymny,
dotyk seksualno-pobudzający;
wygląd fizyczny ciała - sposób ubierania, czesania, malowania; sposób przekazywania informacji,
dźwięki pozalingwistyczne - śmiech, płacz, sapanie, jęki, westchnięcie; zastępuje elementy lingwistyczne; w relacjach zastępowania - zamiast tekstu,
kanał wokalny - intonacja, barwa głosu, rytm, tempo,
spojrzenie, kontakt wzrokowy - jakość i długość,
powiązane z prawdą - oczy zwierciadłem duszy,
człowiek ma najmniejszy wpływ na tek akt komunikacji niewerbalnej,
dotyk - emocje; wzrok - prawda,
dystans fizyczny (proksemika) - jako organizacja przestrzeni w czasie komunikowania się
pozycje ciała w czasie rozmowy
organizacja środowiska w skali osobistej i publicznej
Indywidualizacja w komunikowaniu
podlegamy znajomości danego języka i zrozumieniu roli dodatkowych czynników w ramach jednej grupy etnicznej
trzy bloki tematyczne:
spraw związanych z indywidualnymi doświadczeniami językowymi
aspekty językowe,
język - narzędzie komunikowania; system znaków; zastosowanie gramatyki - reguły; słowa łączące się według określonych reguł;

(…)


Komunikacja społeczna i masowa - wykłady
prof. dr hab. Waldemar Tłokiński politologia, Uniwersytet Gdański
Poziomy komunikacji
intrapersonalny - komunikowanie się człowieka samego ze sobą
interpersonalny - nadawca, odbiorca i komunikat
grupowy - więcej niż 2 osoby
masowy
międzykulturowy
Komunikat
każdy komunikat jest informacją, ale nie każda informacja jest komunikatem,
komunikat występuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz