Komunikacja Społeczna - wykłady - Siedem poziomów komunikacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 4228
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja Społeczna - wykłady - Siedem poziomów komunikacji - strona 1 Komunikacja Społeczna - wykłady - Siedem poziomów komunikacji - strona 2 Komunikacja Społeczna - wykłady - Siedem poziomów komunikacji - strona 3

Fragment notatki:


...Definicja teorii relewancji:
Komunikowanie to intencjonalna modyfikacja przestrzeni w polu percepcyjnym odbiorcy.(aby się komunikować trzeba tego chcieć)
Teza główna: Każdy komunikat stanowi zagadkę (łatwą lub trudną), pozostawia pewien poziom niedookreślenia znaczenia, niejasności co do sensu.
Zadaniem odbiorcy jest odtworzyć intencje nadawcy. Zadaniem nadawcy jest ułatwienie odbiorcy rozwiązania zagadki jaką jest akt komunikacyjny...

...Podstawowe problemy komunikacji międzyludzkiej
Koncepcja maksym konwersacyjnych – Goefrey Leech
Skuteczne prowadzenie rozmowy wymaga znajomości dwu typów reguł, maksym kierujących zachowaniem, Cztery odnoszą się do zachowań językowych a osiem do zachowań międzyludzkich...

...Siła przebicia
W komunikacji to możliwość „narzucenia” swojego tematu, problemu, sprawy, jako przedmiotu rozmowy
Temat zaproponowany jest przyjęty gdy co najmniej dwie kolejne sekwencje ( w tym jedna drugiej osoby) dotyczy danej sprawy...

...2 czynniki generalne przewyższające wszystkie powyższe elementy, a wymagające osobnego uświadomienia to poziom motywacji do kontaktu (wskazując na ocenę przydatności, wartość kontaktu dla danej osoby) oraz współczynnik samooceny, poczucia wsparcia, bądź poniżenia, dyskomfortu. Korzystna jest komunikacja, w której wysoka motywacja łączy się uzyskaniem wsparcia osobistego...

...Dwie płaszczyzny każdej komunikacji
1. Płaszczyzna rzeczowa (treściowa, zawartość) – przeważają słowa
2. Płaszczyzna relacji – przeważa mowa ciała
nie znając płaszczyzny rzeczowe relacji, możemy zauważać płaszczyznę relacji...(…)


Międzygrupowy - anonimowość i schematy
Organizacyjny - wszystkie kanały w firmie
Masowy - dyskurs publiczny monokultury (środki masowego przekazu)
Międzykulturowy - procesy globalne
Triumwirat nauk o komunikowaniu interpersonalnym
Filozofia (czy człowiek z człowiek jest w stanie się dogadać?)
Arystoteles „Retoryka”
John Austin „Mówienie i poznawanie” - r. „jak robić rzeczy słowami” - słowa służą do budowania…
…”(w języku znaczenia są stale poszukiwane zależnie od sytuacji; kasowniki implikatur)
Nauki społeczne (psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, etnografia, religioznawstwo)
Basil Bernstein „Kody komunikacyjne”(ludzie o kodzie rozwiniętym i ubogim)
Paul Watzlawick „Palo Alto”, 3 światy - fizyczny, słów(centaurów naprawdę nie ma), psychiczny, Berne „w co grają ludzie”, Rogers, Kurcz)
G. Hofstede…
… dosłowna zdania - to ogół informacji, które z niego logicznie wynikają
Wypowiedź w znaczeniu niedosłownym - jeśli faktyczna treść wypowiedzi nie jest tożsama z treścią dosłowną
(nadawca mówiąc jedno, w rzeczywistości przekazuje cos innego)
Wypowiedzi niedosłowne; albo z tzw. podtekstem:
Pośrednie akty mowy („czy mógłbyś zamknąć okno?” - niby pytanie ale oczekujemy zamknięcia okna)
Implikatury…
… się innych procesów, przeszkadzanie) metaforycznej, wyrażający się opóźnieniem w reakcji na zdania metaforyczne.
Jak rozumiemy metafory
Teoria porównaniowa
Podłoże to wspólne cechy tematu i nośnika. Np. „Jan to niedźwiedź” (wspólna cecha to siła); „Maria to wulkan” (cecha jest wspólna tylko w sposób przenośny); „Moja dziewczyna to ekskluzywny samochód hybrydowy”(? Bez kontekstu nie da się zrozumieć)
Teoria…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz