Techniki komunikacyjne - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki komunikacyjne - wykłady - strona 1 Techniki komunikacyjne - wykłady - strona 2 Techniki komunikacyjne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:...Komunikowanie bezpośrednie - interpersonalne.
Niezbędna jest obecność uczestników procesu komunikowania, „komunikowanie twarzą w twarz”.
Najprostszy i podstawowy proces społeczny, kontynuujący wszelkie działania ludzi w społeczeństwie.
Komunikowanie interaktywne – co najmniej dwie jednostki wchodzą we wzajemne interakcje.
Występuje natychmiastowe sprzężenie zwrotne w formie znaków werbalnych i niewerbalnych.
Ma charakter dwustronny (nawet jeśli monolog).
Występuje specyficzna, charakterystyczna dla tego sposobu porozumiewania sieć kanałów komunikacyjnych. Mogą mieć charakter formalny (struktury formalne i instytucjonalne, w których uczestnikom są przypisane role), bądź nieformalny (kontakty prywatne, równorzędna pozycja).

Komunikowanie interpersonalne – medialne.
Specyficzna forma komunikowana interpersonalnego, w którym uczestnicy pozbawieni są bezpośredniego kontaktu fizycznego.
Rozwijał się i rozwija wraz z konstrukcją kolejnych środków komunikowania na odległość.
Pierwszy z nich telefon, dziś całe sieci telefoniczne.

Komunikowanie pośrednie – masowe.
Proces emisji komunikatów od nadawcy medialnego (komunikatora masowego) do publiczności środków masowego przekazu za pośrednictwem mass mediów.
Między nadawcą pierwotnym A i odbiorcą B występuje pośrednik C, który występuje w roli nadawcy wtórnego.
Ma impersonalny charakter – między nadawcą a odbiorcą nie ma żadnych bezpośrednich styczności, odbiorca dla nadawcy jest anonimowy.
Liczba zaangażowanych zmysłów zostaje zredukowana do dwóch.
Sprzężenie zwrotne jest opóźnione.
Nadawcą w komunikowaniu masowym jest sformalizowana grupa ludzi (wyjątkowo podmiot indywidualny)...

...Pewność siebie:
donośność, wyrazistość i modulacja głosu,
dobry kontakt wzrokowy - pozwala na stałą obserwację słuchaczy i natychmiastową reakcję, wskazuje na pełne zainteresowanie słuchaczami, a nie na ich lekceważenie, pobudza i uaktywnia słuchaczy,
prawidłowa postawa ciała - sygnały mowy ciała są często wysyłane podświadomie i podświadomie odbierane,
otwarta i przyjazna motoryka (mimika i pantomimika),
oryginalność własnego zachowania (nie kopiować innych),
sposób wypowiadania się (budowa zdań, dobór słów, tempo wypowiedzi),
serdeczność, emocje, zaangażowanie, temperament – nadmierne emocje są dla odbiorców irytujące, ale brak emocji tworzy nudę,
krytyczny dystans do treści prezentacji i samego siebie,
opanowanie tremy, która jest fizjologiczną reakcją organizmu na stres, a przejawia się poprzez apatię lub nadmierne podniecenie.

Stres minimalny- brak motywu do działania.
Stres optymalny- odpowiednia ilość adrenaliny, pobudza działanie.
Stres maksymalny- negatywne skutki.


Efekty ważne podczas autoprezentacji publicznej.

Efekt „pierwszego wrażenia” – jest to efekt towarzyszący pierwszej chwili kontaktu i jest niezwykle ważny, gdyż nigdy nie można zrobić pierwszego wrażenia po raz drugi. Ludzie szybko wyrabiają sobie opinie, a wolno ja zmieniają. Ludzie formułują swoje pierwsze opinie w tak zwanych „pierwszych trzech dziesiątkach”:
pierwsze dziesięć sekund
pierwsze dziesięć elementów stroju i postawy
pierwsze dziesięć słów, które się wypowie
Raz nabytego pierwszego wrażenia ludzie pozbywają się bardzo niechętnie. Po prostu nie lubią zmieniać swoich przyzwyczajeń i przyznawać się do pomyłki- nawet przed samym sobą. Dlatego warto zabiegać o dobre pierwsze wrażenie...

...Rutynowe komunikowanie się z innymi ludźmi przebiega na ogół automatycznie i jest celowe:

(…)

… kulturowo.
Porównanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej:
Cecha
Niewerbalne
Werbalne
Stopień jednoznaczności Czas trwania Liczba kanałów Stopień ustrukturyzowania Charakter językowy Stopień powiązania formy i treści
Wgląd w uczucia
Sposób nauki
Znaczenie komunikowania
Bardziej dwuznaczne
Charakter ciągły
Odbywa się wieloma kanałami
Nie ma struktury lub jest ona bardzo słabo zarysowana
Pozalingwistyczny…
… nam, w jaki sposób odebrać przekaz.
Mowa ciała jest też kontekstem dla innych przekazów (np. komunikacji werbalnej).
Komunikacja werbalna - to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: - akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!). - stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności). - zawartość (treść) wypowiedzi- jest uzależniona…
… elementów racjonalnych i emocjonalnych).
Elokucja - dobór właściwych słów (potrzebna jest analiza audytorium w zależności od płci, wykształcenia, grupy wiekowej, charakteru wzajemnych zależności).
Wygłoszenie - dopasowanie wzajemne głosu i gestów (trzeba zadbać o to, by komunikacja niewerbalna nie zagłuszała komunikacji werbalnej - musi istnieć spójność komunikacyjna).
Pamięć - opanowanie i przećwiczenie…
…, obrazy, przykłady, aforyzmy). Komunikacja werbalna.
Jak mówić?
Wyraźnie, spokojnie, z właściwą intonacją, w miarę możliwości niskim głosem, dobrze akcentując i nie połykając końcówek. Warto się postarać, bo stanowi to 38% wywieranego wrażenia. Wielu menedżerów sądzi, że wrodzona zdolność płynnego wyrażania myśli daje im prawo do uważania się za dobrych mówców. Tymczasem ponad połowa…
… swoją opinię o kimś na podstawie cech, faktów, zdarzeń łatwych do dostrzeżenia, spektakularnych, dramatycznych, wykorzystując swą skłonność go generalizacji. To zjawisko nosi nazwę efektu “kontrastowania”.
Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości - Gdy w planach są również autoprezentacje innych menedżerów najlepiej wystąpić na początku i na końcu. Odbiorcy najdokładniej zapamiętują to, co się wydarzyło (o czym się mówiło) na początku oraz to, co się wydarzyło i o czym się mówiło na końcu. Te zjawiska określane są efektem pierwszeństwa i efektem świeżości. Wykład 6
Genealogia słowa negocjacje.
Słowo negocjacje pochodzi z języka łacińskiego od słów„neg” - nie i „Otium” - bezczynność (oznacza nie bezczynność, duży wysiłek, interes, zobowiązanie, trudną sprawę).
Negocjacje to sekwencja wzajemnych posunięć…
… go czy reprezentowanej organizacji.
charakter wzajemnych relacji (prezentera czy organizacji o audytorium): klienci, wyższe kierownictwo, współpracownicy/koledzy, podwładni, kierownictwo innej organizacji, inni pracownicy, przedstawiciele środków masowego przekazu, społeczeństwo.
Strategie autoprezentacji:
1) Ingracjacja: Jej celem jest sprawienie na audytorium wrażenia osoby sympatycznej i atrakcyjnej, przebywanie…
… z którą jest „nagradzające” dla partnera.
Formami/technikami igracjacji, które służą zwiększeniu własnej atrakcyjności dla partnera są: konformizm (przyjmowanie zastanych wartości; oportunizm-konformizm nierzeczywisty, podejmowany przez człowieka tylko wtedy, gdy może on osiągnąć zyski), podnoszenie wartości partnera, świadczenie uprzejmości, opisywanie własnej osoby.
Im większa doniosłość bycia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz