Techniki komunikacyjne zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki komunikacyjne zagadnienia - strona 1 Techniki komunikacyjne zagadnienia - strona 2 Techniki komunikacyjne zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:
...I. KOMUNIKOWANIE – definicja

communico, communicare (uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się)
communio (wspólność, poczucie łączności)

Sam termin communication pojawił się najpierw w łacinie, potem został wchłonięty przez języki nowoczesne. Oznaczał „wejście we wspólnotę, utrzymywanie z kimś stosunków”...

Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki......Kontekst
To warunki w jakich odbywa się proces komunikowania. Można mówić o kilku aspektach kontekstu komunikowania się. Zaliczamy do nich aspekt fizyczny, aspekt historyczny, aspekt psychologiczny, aspekt kulturowy.

Uczestnicy
Odgrywają role nadawców i odbiorców.
Procesy sformalizowane - role są z góry ustalone, jednoznaczne i niewymienialne
Procesy niesformalizowane – role są jednoczesne i wymienialne
Każda jednostka komunikująca się posiada swoje własne doświadczenia, uczucia, idee, nastroje, wykonywaną pracę. Z tego powodu komunikat wysyłany i odbierany nie może mieć takiego samego znaczenia. Verderber uważa, że uczestników procesu różnią trzy podstawowe elementy: stosunek do innych, płeć i kultura...

Komunikowanie grupowe
Życie jednostki w grupie np. rodzinie, plemieniu dało podstawy do wykreowania tego poziomu komunikowania
Na tym poziomie zaczęły się wykształcać formy i wzory ludzkich interakcji, pojawił się problem powiązań, kontroli i hierarchii.
W komunikowaniu grupowym zaczęły obowiązywać normy
Ten poziom komunikowania tak jak komunikowanie interpersonalne wiążą się z bezpośrednimi kontaktami i interakcjami uczestników procesu komunikowania...

TECHNIKI KOMUNIKACYJNE - WYKŁADY I. KOMUNIKOWANIE - definicja communico, communicare (uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się) communio (wspólność, poczucie łączności)
Sam termin communication pojawił się najpierw w łacinie, potem został wchłonięty przez języki nowoczesne. Oznaczał „wejście we wspólnotę, utrzymywanie z kimś stosunków”
Dwa znaczenia:
Do wieku XVI - „komunia, uczestnictwo, dzielenie się”
Po wieku XVI - „transmisja, przekaz”
To drugie znaczenie nabrało szczególnej wagi w wieku XIX i XX ze względu na pojawienie się środków komunikowania służących do:
Przemieszczania ludzi i przedmiotów w przestrzeni (pociąg itd.)
Przekazu informacji na odległość (telegraf, telefon, radio itd.)
R. Merton w latach 50. naliczył ich ok. 160 a do dziś powstało kilka razy więcej.
Charles Cooley, jeden z prekursorów tego obszaru badań, określił komunikowanie jako swego rodzaju mechanizm, dzięki któremu stosunki międzyludzkie istnieją i rozwijają się a wytworzone przez ludzki umysł symbole są przekazywane w przestrzeni i zachowywane w czasie.
On jako pierwszy wprowadził do literatury pojęcie „komunikowanie się” i dostrzegł, ze obejmuje ono także wyraz twarzy, gesty, postawę, tonację głosu, słowa, pismo, druk itd.
J. Dewey:
Uważał, że społeczeństwo istnieje nie tylko dzięki przekazywaniu informacji komunikowaniu się, ale że jego istnienie polega na procesach przekazu i komunikowania
W. Schramm:
Nazwał komunikowanie narzędziem, które pozwala społeczeństwom egzystować i, ze względu na swój charakter, wyróżnia ludzi od innych istot żywych
M. Defleur:
Komunikowanie to akt, który jest środkiem, przez który są wyrażane normy grupowe, sprawowa

(…)

… jest zdeterminowane kulturowo tabelka
VII. MOWA CIAŁA
Albert Mehrebian Zasada 3V (Verbal, Vocal, Visual):
Mówi o tym, jak człowiek jest postrzegany przez drugą osobę: w 7% decydują same słowa, w 38% - głos, a aż 55% - mowa ciała Ray Birdwhistell
przeciętna osoba mówi dziennie przez ok. 11 minut, a przeciętne zdanie trwa ok. 2,5 sekundy,
komunikacja w 35% składa się z komunikacji werbalnej, a w 65% z komunikacji niewerbalnej. Mity na temat mowy ciała MIT 1: Mowa ciała to język
Mowa ciała nie jest językiem. Wykształciła się znacznie wcześniej i posiada większą moc niż sam język, wykraczając poza słowa i symbole,
Języki są systemami arbitralnych symboli określających przedmioty, zdarzenia, procesy i związki. Przykładami języków są: języki naturalne (np. polski, angielski, hiszpański), języki migowe, języki komputerowe…
… są tylko nośnikami znaczenia, a same znaczenia znajdują się w głowach ludzi.
Mowa ciała pełni wyłącznie funkcję reprezentatywną i symboliczną. Aby odpowiednio ją zrozumieć, niezbędna jest obecność kontekstu, który mówi nam, w jaki sposób odebrać przekaz.
Mowa ciała jest też kontekstem dla innych przekazów (np. komunikacji werbalnej). Mimika
Twarz jest najbardziej ekspresyjną częścią ciała - odzwierciedla szybko…
… pierwszeństwa i efekt świeżości - Gdy w planach są również autoprezentacje innych menedżerów najlepiej wystąpić na początku i na końcu. Odbiorcy najdokładniej zapamiętują to, co się wydarzyło (o czym się mówiło) na początku oraz to, co się wydarzyło i o czym się mówiło na końcu. Te zjawiska określane są efektem pierwszeństwa i efektem świeżości.
Elementy sprawnego mówienia:
wiem o czym mówię i jaki cel chcę…
… ( w przeciwieństwie do innych sposobów porozumiewania się
Odbiorcą jest anonimowa rzesza ludzi - publiczność
Przebiegają w określonym kontekście społecznym i politycznym
Pośrednikiem są środki masowego przekazu - urządzenia lub podpory techniczne, niezbędne wyposażenie pozwalające na reprodukcję pisma, przekaz głosu oraz obrazu i dźwięku
VI. FORMY KOMUNIKOWANIA:
komunikacja werbalna
komunikacja niewerbalna…
…, które się wypowie
Raz nabytego pierwszego wrażenia ludzie pozbywają się bardzo niechętnie. Po prostu nie lubią zmieniać swoich przyzwyczajeń i przyznawać się do pomyłki- nawet przed samym sobą. Dlatego warto zabiegać o dobre pierwsze wrażenie. 2. Efekt „aureoli” - Efekt “pierwszego wrażenia” ma znaczenie dla wizerunku menedżera, czyli jak będzie on postrzegany w przyszłości. Złe pierwsze wrażenie bardzo trudno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz