Geografia regionalna świata - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3500
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia regionalna świata - wykłady - strona 1 Geografia regionalna świata - wykłady - strona 2 Geografia regionalna świata - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

 
Eurazja 
Europa- z greckiego euros- ciemna woda, zakres terytorialny określenia: 
  W starożytnej Grecji nazwano tak wybrzeża skolonizowane przez Greków   Herodot- ląd leżący na północ od Grecji 
Azja- z greckiego asis- muł rzeczny, zakres terytorialny określenia: 
  Wg Starożytnych Greków- zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej   Imperium Rzymskie- prowincja w zachodniej części półwyspu   Od średniowiecza nazwa Azja objęła znaną wówczas częśd świata, a jej zachodni półwysep zaczęto 
nazywad Azją Mniejszą Położenie- sąsiedztwo geograficzne Eurazji 
Punkty o znaczeniu globalnym 
  Punkt najdalej oddalony od wybrzeża morskiego- 2648 km (40 17’N, 86 40’E)- Kotlina Dżungarska    Środek lądowej półkuli Ziemi- 47 N, 1 W- wybrzeże Zatoki Biskajskiej  
Sąsiedztwo oceanów: 
  Od zachodu Ocean Atlantycki   Od południa Ocean Indyjski   Od wschodu Pacyfik 
Sąsiedztwo kontynentów: Kontynent Granica Afryka 
Zatoka Sueska Australia 
Morze Timora i Arafura 
Od zachodu Atlantyk północny, od północy Morze Ameryka Północna 
Arktyczne 
 Punkty skrajne- stały ląd 
 Północ 
77 43’N 
Przylądek 
Półwysep 
Czeluskin 
Tajmyr, Rosja 
Punkty skrajne- z wyspami Południe 
1 16’N 
Przylądek 
Półwysep 
Piai 
Malajski, Północ 
81 51’N 
Ziemia Franciszka Józefa 
Malezja Południe 
10 45’S 
Wyspa Roti, Indonezja Wschód 
169 40’W 
Przylądek 
Półwysep Wschód  168 45’W 
W-py Diomades, Rosja 
Dzieżniewa 
Czukocki, Zachód 
31 17’W 
Wyspa Flores, Azory 
Rosja Zachód 
9 27’W 
Przylądek 
Półwysep 
Roca 
Iberyjski 

  Rozciągłośd południkowa- 76 27’- 8523km Rozciągłośd równoleżnikowa- 199 47’- 17060km wzdłuż równoleżnika 40  Eurazja to 
  36,9% wszystkich lądów   10,8% powierzchni Ziemi   wysoka wyspiarskośd- wyspy 6,3% (świat 6,5%) Zlewiska  
  Atlantyk 37% (w tym 24% to Morze Rozczłonkowanie Eurazji: 
Arktyczne) 
  Pacyfik 18% 
  Długośd linii brzegowej- 107 800 km 
  Ocean Indyjski 11% 
  Rozwinięcie linii brzegowej- 4,5 
  Obszary bezodpływowe 34% 
  Średnia odległośd od wybrzeża- 670km 
Europa 
Powierzchnia- 10,529 mln km2, co daje: 
  7,1% udziału w powierzchni lądów   20% Eurazji  
Wyspiarskośd- 7% Położenie- sąsiedztwo geograficzne Europy 
  2 kontynenty   1(2) Oceany   25 mórz/akwenów, w tym 11 mórz wewnętrznych, z czego 7 na Morzu Śródziemnym 
Wody:  
1.  Morze Arktyczne 
10. Morze Śródziemne  
  Morze Karskie 
  Morze Alboraoskie 
  Morze Barentsa 
  Morze Balearskie 
  Morze Białe 

(…)

… 000 mm - północne stoki Wyżyny Gujaoskiej
2 000-1 800mm - Nizina Amazonki
1 000-1 500 mm - Nizina Orinoko i Wyżyna Brazylijska
500-1000mm - Nizina La Platy
500mm - wybrzeże karaibskie
250mm - Wyżyna Patagooska
Latem:
 Obszary na północ od równika
Dwie pory deszczowe:
 Wybrzeże Atlantyku
Całoroczne:
 Wschodnie stoki Andów, Nizina Amazonki, Andy Patagooskie
Gleby
Lasy równikowe:
 ferrasole…
… je głównie osady paleozoiczne przykryte młodszymi osadami.
 Struktury pampaskie - zajmują obszar między Andami i obniżeniem La Platy. Od południa ogranicza
je płyta patagooska. W podłożu struktur występują prekambryjskie skały krystaliczne. Przykrywają
je nie sfałdowane osady górnego paleozoiku, mezozoiku, trzecio- i czwartorzędu.
 Płyta patagooska - zajmuje południowy kraniec kontynentu, na zachodzie…
… – tych drugich jest około 45.
Do najwyższych czynnych wulkanów na świecie należą: Ojos del Salado (6880 m n.p.m.) i Llulailaco (6723
m n.p.m.), położone w środkowej części Andów, przy granicy Chile z Argentyną.
Do najniebezpieczniejszych zalicza się Cotopaxi w Ekwadorze (5911 m n.p.m.)
Ukształtowanie powierzchni
Niziny
Wyżyny
Nizina Orinoko
Nizina Amazonki
Nizina Boliwijska
Nizina La Platy
 Wyżyna…
…, w rejonie najwyższych masywów i pasm górskich wyżyn Gujaoskiej i Brazylijskiej. Najwyższa
temperatura powietrza (26-28°C) jest notowana na pacyficznym wybrzeżu Kolumbii oraz na Nizinie
Orinoko, Gujaoskiej i Amazonki. Na południe od Zwrotnika Koziorożca temperatura obniża się bardzo
szybko. W południowej części Wyżyny Brazylijskiej i na Nizinie La Platy (Gran Chaco) wynosi 18'C na
północy i 14°C na południu…
… wiecznego śniegu:
 równik – ok. 4800 m n.p.m.
 zwrotnik – 6200 m n.p.m. - najwyżej w świecie położona linia wiecznego śniegu
 30ºS – 4200 m n.p.m.
 40ºS – 1500 m n.p.m.
 55ºS – 650 m n.p.m.
Prądy morskie
 ciepłe: Brazylijski, Południoworównikowy, Gujaoski, Karaibski, Równikowy Wsteczny
 zimne: Peruwiaoski, Dryf Wiatrów Zachodnich, Falklandzki
Klimat
Ameryka Południowa rozciąga…
… kontynenty połączyły się ze sobą dopiero w trzeciorzędzie,
 odrębna przeszłośd historyczna i kulturowa: północna częśd była kolonizowana przez Anglików i
Francuzów, południowa przez Hiszpanów i Portugalczyków.
Podziały Ameryki
1. granica fizyczno-geograficzna:
 prowadzona na Przesmyku Panamskim - pas lądu o szerokości 47 km (na południe od niego ląd
rozszerza się),
 na Przesmyku Theuantepec - najwęższy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz