Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady - Państwo absolutne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4487
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady - Państwo absolutne - strona 1 Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady - Państwo absolutne - strona 2 Postępowanie sądowo-administracyjne - wykłady - Państwo absolutne - strona 3

Fragment notatki:


...1.1. Państwo absolutne.
Administracja rozumiana jako jedna z władz wyodrębniła się dopiero na przełomie XVII i XVIII w., z sądownictwa powszechnego. Wtedy też powstało odrębne od prawa sądowego prawo regulujące działania aparatu wykonawczego podlegającego monarsze. Prawo to różniło się znacznie od obecnego.

Cechy char. systemu prawa adm. w XVII i XVIII w. (państwie absolutnym).
1. Źródłem prawa jest wola panującego monarchy.
2. Przepisów prawa materialnego nie ma w zasadzie w ogóle z wyjątkiem jednej najogólniejszej normy kompetencyjnej, która stanowiła, że władza adm. ma działać w interesie publicznym. (organy działały wg swego uznania).
Przepisy proceduralne miały natomiast charakter jedynie instrukcji wewnętrznych dla urzędników i nie stwarzały one dla poddanych żadnych praw podmiotowych.
3. „Decyzja administracyjna” była aktem wiążącym jednostronnie (tylko adresata, a nie organ, który je wydał)...

....Sens powołania sądownictwa administracyjnego:
Ogólnie mówiąc sądownictwo adm. utworzono dla ochrony praw podmiotowych jednostki w sferze prawa publicznego. Precyzyjniej zaś - chodziło o utworzenie instytucji wobec, której pozycja władzy adm. i obywatela byłyby równorzędne. W postępowaniu adm. równorzędności nie ma nawet w państwie praworządnym, dlatego że organ adm. wydając decyzję jest wprawdzie związany ustawami, ale orzeka w niej o prawach czy obowiązkach obywatela wobec adm., którą sam reprezentuje (jest sędzią we własnej sprawie). Równorzędność podmiotów powstaje w postępowaniu przed sądem adm. w którym niezawisły sędzia rozstrzyga spór pomiędzy dwiema stronami (obywatelem a organem adm.)....

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE DR Z. KMIECIK
3 PYT- NA 5
2 -NA 4
1 - NA 3
Podręczniki: Woś Tadeusz Postępowanie sądowoadministracyjne
Marta Romańska
Krysiak - Mojczyk
II. Komentarz do Prawa o postępowaniu przed sądami adm. tych samych autorów.
III. Taras, Chorąży.
Obowiązujący jest wykład.
Geneza sądownictwa administracyjnego w Europie.
Administracja występuje w dwóch znaczeniach:
Jako funkcja państwa.
Jako jedna z władz państwa realizująca tę funkcję.
ad. a
Jest to jedna z podst. form działania państwa polegająca na organizowaniu bezpośredniej, praktycznej realizacji jego zadań. Jest to ogół czynności zarządzania państwem. ad. b
To ogół organów, jednostek organizacyjnych tworzących aparat wykonawczy państwa, odrębny od władzy ustawodawczej i od władzy sądowniczej.
Państwo absolutne.
Administracja rozumiana jako jedna z władz wyodrębniła się dopiero na przełomie XVII i XVIII w., z sądownictwa powszechnego. Wtedy też powstało odrębne od prawa sądowego prawo regulujące działania aparatu wykonawczego podlegającego monarsze. Prawo to różniło się znacznie od obecnego. Cechy char. systemu prawa adm. w XVII i XVIII w. (państwie absolutnym).
Źródłem prawa jest wola panującego monarchy.
Przepisów prawa materialnego nie ma w zasadzie w ogóle z wyjątkiem jednej najogólniejszej normy kompetencyjnej, która stanowiła, że władza adm. ma działać w interesie publicznym. (organy działały wg swego uznania). Przepisy proceduralne miały natomiast charakter jedynie instrukcji wewnętrznych dla urzędników i nie stwarzały one dla poddanych żadnych praw podmiotowych.
„Decyzja administracyjna” była aktem wiążącym jednostronnie (tylko adresata, a nie organ, który je wydał).
Nie było instytucji odwołania od decyzji istniał tylko tzw. rekurs hierarchiczny polegający na możliwości doniesienia do władzy wyższej i prośby o zmianę decyzji. Uwzględn ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz