Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 2

Wykłady Teoria wychowania

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Janina Janowska
 • Teoria wychowania
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3913

...WYCHOWANIE -wpływanie na sferę emocji woli i motywacji, kierunku odpowiedzialności za własny rozwój i aktywności pozytywnej, konstruktywnej. CEL WYCHOWANIA – stymulowanie rozwoju osobowości. Wdrażanie do samo aktualizacji, odpowiedzialności za własny rozwój. OSOBA – ktoś jedyny, niepowt...

Prezentacja "Zmysł przeszkód"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Psychologia niewidomych i słabowidzących
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3304

...Zmysł przeszkód: Polega na tym iż niewidomi zatrzymują się przed przeszkoda i potrafią ja ominąć. Powstało wiele teorii starających się to stanowisko wyjaśnić, mimo licznych badań„ „zmysł przeszkód”, kryje w sobie nadal wiele niejasności... Teoria akustyczna wg L.Truschela Główna rol...

Prezentacja "Zmysł smaku"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Psychologia niewidomych i słabowidzących
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4424

...Smak to jeden z podstawowych zmysłów dostępnych organizmom, służący do chemicznej analizy składu pokarmu. Możemy rozpoznawać smaki dzięki kubkom smakowym zakończonym pręcikami. Są one rozmieszczone głównie w brodawkach języka, ale też rozrzucone np. na podniebieniu miękkim i tylnej ścian...

Postępowanie administracyjne - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Zbigniew Kmiecik
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3290

...warunek (na gruncie prawa cywilnego) jest to zastrzeżenie dokonującego czynności prawnej, uzależniające powstanie lub ustanie skutków tej czynności od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zależnie od tego, czy w razie ziszczenia się warunku skutki czynności prawnej mają powstać, czy ustać, wa...

Proces karny - Zasada kontradyktoryjności

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jakub Kosowski
 • Prawo karne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2779

Zasada kontradyktoryjności Definicja 1 Dyrektywa, zgodnie z którą strony mają prawo do walki o korzystnym dla siebie rozstrzygnięcia. Definicja 2 Dyrektywa, prowadzenie procesu w formie sporu równouprawnionych stron przed bezstr...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

...Upoważnienie do wykonywania kompetencji – może być przez organ (lub inny podmiot) innemu organowi/podmiotowi administracji publicznej lub pracownikowi urzędu. Możliwe, jeśli zezwala na to prawo. Jest to swego rodzaju pełnomocnictwo. Organ wydający nie traci kompetencji, a organ upoważniony w...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości -BUDOWA NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wiesław Tekely
 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3290

...RAMY CHRONOLOGICZNE - państwo feudalne – od 476r., ( upadek Cesarstwa Zachodniego), był to ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków była ziemia należąca do rycerstwa lub użytkowana przez poddanych chłopów -państwo konstytucyjne- to nowożytne czasy powszechne. W państwie ko...

Postępowanie Administracyjne - Weryfikacja decyzji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Arkadiusz Bereza
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3199

Wymienione i poparte odpowiednimi artykułami kodeksowymi zostały zasady postępowania administracyjnego. Wyjaśniona została zasada dwuinstancyjności postępowania oraz pozainstancyjnej weryfikacji decyzji. W notatce wyszczególnione zostały ...

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Munnich
 • Prawo bankowe
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5747

Następnie wskazane zostay źródła prawa bankowego i bardzo dokładnie omówiona instytucja Narodowego Banku Polsiego. Następnie omówiona została gospodarka finansowa NBP. Kolejne omówione w notatce zagadnienie to bank i jego podstawowe cechy, jak równiez zasady tworzenia, zarówno banku państwowego jak...

Zarządzanie Rolnictwem i Gospodarką Żywnościową- Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Beata Jeżyńska
 • Zarządzanie rolnictwem i gosp.żwynośćiową
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2940

Są to notatki w formie pliku tekstowego, zawierają 9 stron tekstu. Opisują reformy rolne, kryteria podmiotowe tych reform oraz uprawnienia do konfiskaty majątku. Druga część notatek zawiera informacje o rozdysponowaniu tegoż majątku oraz wymienia akty prawne które legalizowały działania władz.Trzec...