Dzieje wymiaru sprawiedliwości -BUDOWA NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3619
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieje wymiaru sprawiedliwości -BUDOWA NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH - strona 1 Dzieje wymiaru sprawiedliwości -BUDOWA NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH - strona 2 Dzieje wymiaru sprawiedliwości -BUDOWA NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH - strona 3

Fragment notatki:...RAMY CHRONOLOGICZNE

- państwo feudalne – od 476r., ( upadek Cesarstwa Zachodniego), był to ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków była ziemia należąca do rycerstwa lub użytkowana przez poddanych chłopów
-państwo konstytucyjne- to nowożytne czasy powszechne. W państwie konstytucyjnym występują różne formy rządu i reżimu politycznego, odmienne od siebie. Państwo konstytucyjne i jego powstanie było ściśle związane z przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi na przełomie XVIII i XIX wieku. Do powstania państwa konstytucyjnego, do którego dążyło mieszczaństwo, którego aspiracje i pozycja społeczna w poprzednich wiekach znacznie wzrastała....

RAMY CHRONOLOGICZNE
- państwo feudalne - od 476r., ( upadek Cesarstwa Zachodniego), był to ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków była ziemia należąca do rycerstwa lub użytkowana przez poddanych chłopów
-państwo konstytucyjne- to nowożytne czasy powszechne. W państwie konstytucyjnym występują różne formy rządu i reżimu politycznego, odmienne od siebie. Państwo konstytucyjne i jego powstanie było ściśle związane z przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi na przełomie XVIII i XIX wieku. Do powstania państwa konstytucyjnego, do którego dążyło mieszczaństwo, którego aspiracje i pozycja społeczna w poprzednich wiekach znacznie wzrastała.
BUDOWA NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH
Monarchia- to władza w ręku jednej osoby, cechą jest dziedziczenie lub elekcja. Władza może być absolutna lub ograniczona konstytucyjnie lub przez parlament.
Monarchie dzielimy na: dziedziczną i elekcyjną
Republika- to władza należąca do narodu, lud dzieli się na demokratyczną i autorytarną
Władza autorytarna to: władza arystokratyczna lub totalitarna to różne sposoby władzy w republice autorytarnej ( reżim polityczny)
Konfederacja- to luźny związek państw suwerennych np. Związek Reński, Związek Niemiecki.
Federacja- to związek państw o ograniczonej suwerenności, struktury ustrojowe ograniczają suwerenności np. Związek Północnoniemiecki, II Rzesza, ZSRR, USA, Czechosłowacja.
2.Wymiary sprawiedliwości w monarchii wczesnofeudalnej Państwo typu feudalnego przechodziło w swym rozwoju dziejowym kolejno przez 4 formy państw:
Monarchia patrymonialna (patrymonialno -lenna):
monarchia wczesnofeudalna
monarchia okresu rozdrobnienia feudalnego
Monarchia stanowa Monarchia absolutna Jest to kolejność od formy państwa najmniej złożonej (zorganizowanej) do formy najbardziej złożonej (zaawansowanej). Rozwój formy państw cechuje asynchronizm, czyli brak zbieżności chronologicznej w występowaniu danej formy państwa w poszczególnych krajach. W niektórych państwach niektóre formy w ogóle nie występują (np. w Anglii brak rozdrobnienia feudalnego, w Polsce brak monarchii absolutnej) lub też niektóre z tych form wykształcają się w jakimś państwie nieco wcześniej, występuje także specyficzny rozwój danej formy państwa. Cechą wspólną wymienionych form państwa jest monarchiczna forma rządów.
Monarchia wczesnofeudalna
Jest to najstarsza forma państwa feudalnego. Najwcześniej pojawiła się w państwie frankońskim w okresie rządów Karolingów na gruzach państwa niewolniczego - Cesarstwa Rzymskiego.

(…)

…, państwo jest traktowane jako osoba prawna
stosunek między państwem, a jego mieszkańcami przybiera również charakter publicznoprawny, będzie to publicznoprawne poddaństwo państwowe
władza monarchy jest nieograniczona, absolutyzm jest uzasadniany początkowo mandatem z łaski Boga, przy monarchii absolutyzmu oświeconego pojawiają się względy racjonalne, król jest pierwszym sługą państwa, sam decyduje co jest dobrem państwa, kieruje się przy tym racją stanu, on tylko wie co nią jest
cała działalność państwa określona jest mianem policji, jest to państwo policyjne, policja jest to wkraczanie w każdą dziedzinę życia i drobiazgowe jego uregulowanie, policja obejmuje wszystkie dziedziny życia społecznego, (klasycznym przykładem kodyfikacja pruska Landrecht Pruski, która wszystko będzie chciała uregulować)
aparat…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz