Dzieje wymiaru sprawiedliwości

note /search

Dzieje wymiaru sprawiedliwości -BUDOWA NACZELNYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4032

...RAMY CHRONOLOGICZNE - państwo feudalne – od 476r., ( upadek Cesarstwa Zachodniego), był to ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków była ziemia należąca do rycerstwa lub użytkowana przez poddanych chłopów -państwo konstytucyjne- to nowożytne czasy powszechne. W państwie ko...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 5012

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wdanie się w spór, konsumpcja skargi procesowej, postępowanie dowodowe, główny podział wyroków stanowczych, typy nowoczesnych środków odwoławczych, apelacja, rewizja, kasacja, postępowanie egzekucyjne, rumacja, monarchia patrymonialna, sądy, proces in...