Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 7070
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Bankowe - publiczne, prywatne - strona 1 Prawo Bankowe - publiczne, prywatne - strona 2 Prawo Bankowe - publiczne, prywatne - strona 3

Fragment notatki:

Następnie wskazane zostay źródła prawa bankowego i bardzo dokładnie omówiona instytucja Narodowego Banku Polsiego. Następnie omówiona została gospodarka finansowa NBP. Kolejne omówione w notatce zagadnienie to bank i jego podstawowe cechy, jak równiez zasady tworzenia, zarówno banku państwowego jak i banków komwrcyjnych. Przyblizono równiez podstawowe zasady z zakresu spółdzielczego prawa bankowego.

PRAWO BANKOWE dr Monika Munnich
Wykład 1
Ogólne pojęcie:
Prawo Bankowe- jest to zespół norm prawnych, odnoszących się do banków, i ich działalności. Prawo bankowe nie stanowi odrębnej gałęzi prawa takiej jak prawo administracyjne czy cywilne. Jest ono kompleksową dziedziną prawa (interdyscyplinarną) zawierającą normy różnych gałęzi prawa tak prywatnego jak i publicznego, cywilnego, handlowego, dewizowego, finansowego i administracyjnego. Adresatem norm prawa bankowego czyli podmiotem są banki natomiast przedmiotem regulacji i ich aktywności gospodarczej. Prawo Bankowe- stanowi dziedzinę prawa regulującą zasady tworzenia, organizacji oraz działalności banków w Polsce reguluje ono także wykonywanie czynności bankowych których podstawą są umowy zawierane przez banki z ich klientami. Ze względu na bardzo szeroki przedmiot regulacji Prawa Bankowego wyodrębniamy dwie gałęzi: * Prawo bankowe publiczne - jego normy mają charakter władczych ustaleń, regulują one zasady tworzenia organizacji i likwidacji banków oraz wykonywania kontroli i nadzoru nad nimi przez Państwo. Tą gałąź prawa bankowego reguluje status banku Centralnego (NBP), jego organów oraz relacji z innymi bankami państwowymi i prywatnymi. Publiczne Prawo Bankowe pod względem materialnym jest częścią gospodarczą prawa publicznego. Natomiast w zakresach proceduralnych korzysta z rozwiązań KPA. * Prawo bankowe prywatne- reguluje stosunki powstające na sposób dobrowolny na podstawie umów zawieranych przez banki z ich klientami. Ta gałąź zawiera regulacje szczególne i uzupełniające w stosunku do prawa cywilnego i handlowego. Prawo bankowe prywatne jest bardzo i często nowelizowane, wynika to z rozwoju działalności banków, nowych operacji finansowych, czynności bankowych, proponowanych przez banki.
SYSTEM BANKOWY To ogół banków komercyjnych dopuszczonych do działania w danym państwie, zadania ustawowe przypisane poszczególnym rodzajom banków, związki między nimi a także Bank Centralny, jego zadania oraz związki z bankami państwowymi i komercyjnymi.
Źródła Prawa Bankowego - I akty prawa powszechnego.
1. Konstytucja RP art.227 2. Ustawy regulujące wyłącznie sprawy bankowe. a) Ust. o NBP z 1997r. b) Ust. prawo bankowe z 1997r. c) Ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 1992r. d) Ust. o Funkcjonowaniu Banków Społecznych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających z 2000r. e) Ust. o SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa z 1995r.
3. Ust. pomocnicze a) kodeks cywilny b) kodeks spółek handlowych c) Ust. o publicznym obrocie papierami wartościowymi

(…)

…. pomocnicze a) kodeks cywilny b) kodeks spółek handlowych c) Ust. o publicznym obrocie papierami wartościowymi 4 Ratyfikowane umowy międzynarodowe 5. Rozporządzenia RM i Ministra finansów EJ
I Akty prawa wewnętrznego (wydawane przez organy NBP)
1. Zarządzenia Prezesa NBP 2. Uchwały Rady Polityki Pieniężnej 3. Statuty Banków - są to podstawowe akty wewnętrzne normujące organizację wew. banków funkcjonowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz