Funkcjonowanie banków w gospodarce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie banków w gospodarce  - strona 1 Funkcjonowanie banków w gospodarce  - strona 2 Funkcjonowanie banków w gospodarce  - strona 3

Fragment notatki:


FUNKCJONOWANIE BANKÓW W GOSPORACE
System bankowy- zbiór przepisów prawa organizacje i jednostki wchodzące w skład systemu.
Sektor bankowy- banki komercyjne
System bankowy w Polsce jest dwu stopniowy z dominującymi bankami uniwersalnymi Monobank- pełni funkcje banku centralnego (bank banków, bank państwa, bank emisyjny), oraz zajmuje się obsługą klientów, czyli realizuje zadania, które w gospodarce rynkowej zarezerwowane są dla banków komercyjnych ( w Polsce do 45 był nim NBP) System bankowy Francji jest w 99% podobny do systemu bankowego w UE.
Polskie prawo bankowe jest zharmonizowane z unijnym prawem bankowym w 63%.
Cechy systemu bankowego w polskiej gospodarce uspołecznionej do 1989r.:
Cechy w zakresie organizacji systemu:
- cały system bankowy podporządkowany jest głównie realizacji zadań państwowych
- organizacja banków opierała się na układzie branżowym
- klient przypisany był do określonego banku nie tylko w układzie branżowym ale także terytorialnym
- dominującą pozycje w systemie miał NBP (monobank) w sferze kredytowania gosp. i finansowania pozostałych banków
- w systemie funkcjonowała nie duża ilość banków i miał miejsce całkowity brak konkurencji międzybankowej
- w systemie brak instytucji nadzoru bankowego
- niski stopień sprawności organizacyjnej funkcjonujących banków, niski stopień utechnicznienia operacji bankowych zwłaszcza rozliczeniowych
2. Cechy w zakresie ekonomiki banków:
- kapitałowa własność państwa z wyjątkiem banków spółdzielczych
- obligatoryjne ( wymuszone rozwiązaniami systemu finansowego) kredytowanie wszystkich podmiotów gospodarki uspołecznionej - funkcjonowanie banków na zasadzie wynikowego powiązania z budżetem (całkowity brak elementów komercjalizacji i samofinansowania)
- kredytowanie podmiotów gospodarczych pod plan produkcji i zatwierdzone do realizacji tytuły inwestycyjne (a nieefektywność gospodarczą i rozwojową)
- brak oceny realności zwrotu kredytu i niestosowanie żadnych form zabezpieczeń udzielonych kredytów
- administracyjne ustalenie jednolitej stopy procentowej
- banki nie posiadały własnych celów finansowych
- wynik finansowy nie był parametrem oceny efektywności pracy banku
- wysoki stopień centralizacji uprawnień w obrocie walutowym
W realnym socjalizmie mieliśmy system jednostopniowym z rządzącym monobankiem.
95% banków- banki państwowe
FUKCJONUJĄCE BANKI W POLSCE:
NBP (monobank)- posiadał sieć oddziałów operacyjnych we wszystkich miastach powiatowych i oddziały wojewódzkie w każdym województwie (446 oddziałów łącznie). Sprawował bezpośrednią obsługę finansową i kredytową wszystkich jednostek gospodarki uspołecznionej z wyjątkiem sektora rolno-spożywczego.


(…)

… rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 06.12.96r. ( w życie 01.01.98r.)
Organy NBP:
- Rada Polityki Pieniężnej
- Zarząd Banku (7 osób- prezes + 2 vice prezesów + 4 członków
- Prezes Banku (Skrzypek)
Zadania Rady Polityki Pieniężnej:
- decyduje o rozwoju lub wyhamowaniu gospodarki
- w swoim działaniu kieruje się założeniami polityki pieniężnej a w szczególności:
- ustala wysokość stóp procentowych NBP (depozytowa, referencyjna, redyskonta weksli, stopy kredytu lombardowego: I poziom- kredyt banku komercyjnego dla klientów
II poziom- kredyt banku centralnego dla banków komercyjnych (do 3 miesięcy)
bony skarbowe, certyfikaty towarowe, akcje spółek dobrze notowanych na giełdzie
- ustala zasady i stopy rezerw obowiązkowych banku
- obligatoryjnie- działalność depozytowa 2,5% całego woluminu
- fakultatywnie…
…. zadań z gospodarce:
- banki centralne
- banki depozytowo-kredytowe (uniwersalne)
- banki hipoteczne
- banki inwestycyjne
- wg. własności kapitałowej:
- banki państwowe
- banki jednoosobowe spółki skarbu państwa
- banki spółki akcyjne (w Polsce)
- banki spółdzielcze (w Polsce)
- banki prywatne
- wg. obszaru działania:
- banki regionalne
- banki ogólnopolskie (krajowe)
- banki międzynarodowe
Cechy…
… zadań otrzymuje od RPP:
-wysokość stóp procentowych NBP ( instrument i narzędzie NBP)
- zasady i stopy rezerw obowiązkowych ( instrument i narzędzie NBP)
- zasady operacji otwartego rynku ( instrument i narzędzie NBP)
- limity zobowiązań, jakie może zaciągnąć bank w zagranicznych instytucjach finansowych i bankach (narzędzie NBP)
Uchwały zarządu mają charakter obowiązkowy
Zadania Prezesa NBP…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz