Proces karny - Zasada kontradyktoryjności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces karny - Zasada kontradyktoryjności  - strona 1 Proces karny - Zasada kontradyktoryjności  - strona 2 Proces karny - Zasada kontradyktoryjności  - strona 3

Fragment notatki:


....Zasada kontradyktoryjności

Definicja 1
Dyrektywa, zgodnie z którą strony mają prawo do walki o korzystnym dla siebie rozstrzygnięcia.
Definicja 2
Dyrektywa, prowadzenie procesu w formie sporu równouprawnionych stron przed bezstronnym sądem.
Przeciwne – zasada śledcze (inkwizycyjnego)

Zasada kontradyktoryjności
Postępowanie przygotowawcze- przejaw kontradyktoryjności
- przesłuchanie z udziałem obrońców ( 30, 325a)
-wnioski o dokonane czynności (315, 325a)
-dopuszczenie do udziału w czynnościach (316)
- zaznajomienie z materiałami (321, 325a,b)...


...Rodzaje: (ważne)
1) Tymczasowe aresztowanie (środek izolacyjny)
2) Poręczenia( majątkowe, społeczne, osoby godnej zaufania)
3) Zawieszenie w czynnościach służbowych w wykonywaniu zawodu
4) Nakaz powstrzymania się od wykonywanej działalności
5) Nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów ( to nie jest ten sam nakaz co z normalnym pozbawieniem prawo jazdy np.. za prędkość a pozbawienie np. rowerzysta pijany czy autokar który uczestniczył w wypadku )
6) Zakaz opuszczenia kraju/ zatrzymanie paszportu (dowodu nie można zabrać!!!)
7) Nakaz opuszczenie lokum art. 275a kpk np. mieszkaniowego...


.....Okres stosowania:
1) nie dłużej niż 3miesiące
2) przedłużenie, jeżeli nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego- na okres, który łącznie nie może przekroczyć 12miesięcy
3) łączny okres- od chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2lata
4) przedłużenie ponad w/w okres- na czas oznaczony- sąd apelacyjny....

Wyłączenie tymczasowego aresztowania:
1)Jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy (art257 kpk)
-leczenie podejrzanego, jedyny żywiciel rodziny
2) Pozostałe przesłanki wyłącznie stosowania tymczasowego aresztowania art. 259 kpk
-związane z osobą podejrzanego
-związane z zagrożeniem sankcji karnej.....

Zasady jawności:
-jawność wewnętrzna (publiczna)
-jawność zewnętrzna
1)Jawność zewnętrzna
-możność jej wyłączenia
-wyłączenie publiczności (36)
-obecność osób wskazanych przez strony (361)
-przesłuchanie z wyłączeniem publiczności (18)
-obecność mediów (357)
2)Jawność wewnętrzna -w stosunku do stron
-nawet w postępowaniu przygotowawczym (np.316)
Ograniczenia jawności wewnętrznej do stron
-tryby szczególne np. nakazowe, wyrok wydaje się bez udziału stron
-świadek utajony(184)-(to nie jest to samo co świadek koronny nie mylić!!!) np. pewien element walki z przestępstwem zorganizowanym
Zasada jawności
3) Jawność podstawa orzeczenia
-sąd uwzględnia okoliczności uprawnione w przyjętym trybie ( 92, 410)
4) Jawność ogłoszenia wyroku
-narada i głosowanie zawsze jest tajne
- zawsze odbywa się jawne (314)
Zasada kontradyktoryjności Definicja 1
Dyrektywa, zgodnie z którą strony mają prawo do walki o korzystnym dla siebie rozstrzygnięcia.
Definicja 2
Dyrektywa, prowadzenie procesu w formie sporu równouprawnionych stron przed bezstronnym sądem.
Przeciwne - zasada śledcze (inkwizycyjnego)
Zasada kontradyktoryjności
Postępowanie przygotowawcze- przejaw kontradyktoryjności - przesłuchanie z udziałem obrońców ( 30, 325a)
-wnioski o dokonane czynności (315, 325a)
-dopuszczenie do udziału w czynnościach (316)
- zaznajomienie z materiałami (321, 325a,b)
Postępowanie jurysdykcyjne - przejawy kontradyktoryjności -odpowiada na akt oskarżonego (338 p.2)
-kierowanie rozprawy(366)
- możliwość wypowiedzi(367)
-kolejność przeprowadzenia dowodów (369)
- dodatkowe pytania (370 p.3)
-mediacja (23a) -funkcjonuje od

(…)

… lat w Polsce
Ograniczenie kontradyktoryjności :
-inkwizycja sądu (352,366 p.1)
- aktywny udział stron w postępowaniu dowodowym (366)
Środki przymusu Przewidziano przez prawo środki oddziaływania organów procesowychna innych uczestników postępowania
Funkcje: zabezpieczają prawidłowy przebieg i skuteczność procesu na innych uczestników postępowania.
Podział: (z elementami wspólnymi)
1)zatrzymanie 2) środki zapobiegawcze
3)środki wymuszające społeczne obowiązki przez innych uczestników (kary porządkowe, przymusowe doprowadzenie świadka, badania lekarski-krew, psychologiczne, psychiczne)
4)środki wymuszające porządek w toku procesu np. tzw. Policja sesyjna
5)zabezpieczenia majątkowe
Najczęściej stosowane środki:
Zatrzymanie-krótkotrwałe pozbawienie wolności określonej osoby, odebranie jej prawa swobodnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz