Mikroekonomia - ćwiczenia - funkcja Cobba-Douglasa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5775
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - ćwiczenia - funkcja Cobba-Douglasa  - strona 1 Mikroekonomia - ćwiczenia - funkcja Cobba-Douglasa  - strona 2 Mikroekonomia - ćwiczenia - funkcja Cobba-Douglasa  - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto w notatce znajdują się wykresy i wzory dotyczące omawianych zagadnień.

Mikroekonomia - ćwiczenia - 13.03.2007
Cobba-Douglasa
rosnące
malejące
Koszty w krótkim okresie
KC (całkowity) = KS (stały) + KZ (zmienny)
KZC - koszt zmienny całkowity
Q - wielkość produkcji
koszt stały przeciętny
koszt przeciętny całkowity
koszt przeciętny zmienny
Miarą geometryczną kosztu przeciętnego jest tg kąta utworzonego przez oś odciętych i półprostą wychodzącą z początku układu współrzędnych, łączącą początek układu współrzędnych z danym punktem na krzywych kosztów całkowitych.
koszt krańcowy
Miarą geometryczną kosztu krańcowego jest tg kąta utworzonego przez oś odciętych i styczną do krzywej kosztu całkowitego w danym punkcie.
Mikroekonomia 24.04.2007 - ćwiczenia
Prawo straty
Przedsiębiorstwo znajduje się w stanie równowagi, jeśli przy danych kosztach produkcji i danej cenie rynkowej wytwarza wielkość produkcji maksymalizującą zysk.
Warunki wystąpienia równowagi (optimum ekonomicznego) w wolnej konkurencji:
Warunek konieczny: UK = KK = UP = D = P
Warunek wystarczający: KK musi być rosnący
Biorąc pod uwagę krzywe kosztów przeciętnych i krańcowych możemy wykazać cenę opłacalności przedsiębiorstwa. Cena ta wraz z kosztami produkcji wyznaczają graniczny punkt opłacalności, zwany też punktem niwelacji.
W punkcie tym następuje zrównanie utargu całkowitego z kosztem całkowitym, a zysk jest równy 0.
Punkt zamknięcia z kolei wyznacza taki poziom ceny, przy której firma powinna zamknąć swą działalność.
Gałąź przemysłu osiąga równowagę w długim okresie wówczas, gdy przedsiębiorstwa będące w gałęzi nie są zainteresowane zmianą swoich rozmiarów. Równocześnie nie następuje ani napływa, ani też odpływa przedsiębiorstwa w gałęzi. Warunki te spełnione są wówczas, kiedy cena rynkowa równa jest minimum kosztu całkowitego przeciętnego w długim okresie. W punkcie tym następuje równocześnie zrównanie się ceny rynkowej z długookresowym kosztem krańcowym oraz z krzywymi krótkookresowych kosztów krańcowych i przeciętnych typowego przedsiębiorstwa gałęzi przemysłu.
Krzywa podaży gałęzi jest sumą krzywych podaży (krzywych kosztów krańcowych) wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład gałęzi.
Gałąź przemysłu znajduje się w punkcie równowagi tylko wówczas, gdy wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład gałęzi osiągają równowagę w długim okresie.
U
K
KK KPC
Pe E UK = UP


(…)

… całkowitych wywołaną wytworzeniem kolejnej jednostki produktu.
Techniczne optimum produkcji - przypada dla takich rozmiarów produkcji, przy których przeciętny koszt całkowity ich wytworzenia jest najniższy. Graficznie wyraża je punkt, w którym funkcja kosztów krańcowych przecina funkcję przeciętnych kosztów całkowitych w jej minimum.
Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych jest obwiednią zbioru krótkookresowych krzywych przeciętnych kosztów całkowitych.
Korzyści skali produkcji (rosnące przychody ze skali produkcji, ekonomie skali) to dodatnie efektu produkcyjne notowane w długim okresie przy zwiększeniu rozmiarów produkcji, przejawiające się w spadku przeciętnych kosztów produkcji.
Stałe korzyści skali produkcji (stałe przychody ze skali produkcji) występują wówczas, gdy długookresowe koszty przeciętne…
… produkcję o rozmiarach odpowiadających punktowi optimum ekonomicznego. Przedsiębiorstwo ma możliwość osiągania zysku ekonomicznego, gdyż cena rynkowa produktu kształtuje się w tym okresie zazwyczaj na poziomie wyższym od przeciętnego kosztu całkowitego ponoszonego przez firmę przy tej wielkości produkcji.
Długoterminowa równowaga gałęzi wolnokonkurencyjnej - mówi się o niej wówczas, gdy w długim okresie…
… się w punkcie E. Jest to punkt przecięcia krzywej popytu z krzywą podaży. Punkt E punktem równowagi rynkowej, a cenę pe,przy której sa rowne wielkości popytu i podaży, to cena równowagi rynkowej.
Co ta są akcje i obligacje?
Akcja- jest bezterminowym papierem wartościowym o zmiennym dochodzie. Jej nabywca-akcjonariusz jest właścicielem majątku spółki akcyjnej.( konsekwencje finansowe ponosi akcjonariusz…
… w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa kosztami ich uzyskania.
Zysk ekonomiczny (nadzwyczajny) - stanowi go różnica między utargiem całkowitym a kosztami ekonomicznymi (obejmującymi koszty księgowe oraz koszty alternatywne czynników wytwórczych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej).
Zysk normalny (zerowy zysk ekonomiczny) osiągany jest przez przedsiębiorstwo wówczas, gdy przychody…
… cena rynkowa produktu kształtuje się na poziomie zrównującym ją z minimalnym poziomem kosztu przeciętnego, ponoszonego przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w danej gałęzi wytwarzania. W takiej sytuacji procesy wejścia i wyjścia z gałęzi ustają, a przedsiębiorstwa osiągają jedynie zysk normalny.
Absolutny monopolista i jego decyzje rynkowe
Monopol absolutny (pełny, czysty, doskonały) to forma rynku…

1)Sposób oparty na cenach, czyli notowania ciągłe. Polega on na tym , że maklerzy proponują inwestorom kursy i do nich dopasowują zgłaszane zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Każda transakcja może mieć indywidualny kurs.
2)sposób oparty na zleceniach czyli notowania w systemie kursu jednolitego
Kurs jednolity- ustalany jest jednorazowo dla każdej sesji giełdowej, co powodują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz