Konkurencja Doskonała - cena, przychód całkowity

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencja Doskonała - cena, przychód całkowity - strona 1 Konkurencja Doskonała - cena, przychód całkowity - strona 2 Konkurencja Doskonała - cena, przychód całkowity - strona 3

Fragment notatki:

FORMY ORGANIZACJI RYNKU W teorii ekonomii wyróżnia się 4 rodzaje konkurencji: konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol.
Cecha
Doskonała konkurencja Monopolistyczna konkurencja Oligopol Monopol Liczba firm
Ogromna ilość
Wielka
Kilka
Jedna
Rodzaj produktu
Standardowy
Zróżnicowany
Jeden ale zróżnicowany
Jeden produkt (brak substytutów)
Kontrola nad ceną
-
Wąska w pewnym zakresie
Ograniczona wzajemną zależnością, znaczna w przypadku zmowy
Znaczna
Warunki wejścia na rynek
Bardzo łatwa
Względnie łatwa
Poważne przeszkody
Zablokowana
Konkurencja niecenowa
Żadna
Znaczny nacisk na reklamę, nazwę, znak firmowy
Znaczna związana zwłaszcza ze zróżnicowaniem produktu
Głównie reklama
Przykład
Pszenica
Odzież
Stal, samochody
Telefony, usługi pocztowe, wodociągi
 
KONKURENCJA DOSKONAŁA Teoretyczna konstrukcja modelu konkurencji doskonałej, lub rynku doskonale konkurencyjnego opiera się na 4 podstawowych założeniach:
założenie jednorodności produktu Produkty każdego z producentów są identyczne. Każdy z wielu producentów sprzedaje dokładnie taki sam produkt. Równocześnie kupujący traktują i oceniają produkty oferowane przez wielu producentów jako identyczne.
założenie pełnej mobilności czynników produkcji Nie istnieją żadne przeszkody (ekonomiczne, prawne, społeczne) wchodzenia i wychodzenia przedsiębiorstw do i z danej gałęzi produkcji. Czynniki produkcji mogą być przesuwane bez przeszkód między różnymi ich zastosowaniami.
duża liczba sprzedających i kupujących Rynek składa się z wielu producentów (sprzedających) i z wielu kupujących. Udział każdego producenta w globalnej podaży oraz udział każdego kupującego w globalnym popycie są stosunkowo niewielkie.
założenie doskonałej informacji o rynku Wszyscy sprzedający i kupujący posiadają pełną informację o produkcie i jego cenie, zarówno w danym momencie jak i w przyszłości. Zgodnie z tym założeniem nie występuje niepewność i ryzyko odnośnie kształtowania się tych elementów rynku w wyniku czego producent zawsze może określić rozmiary produkcji maksymalizujące zysk a kupujący zawsze może określić wielkość swojego popytu.


(…)

… rozmiary produkcji maksymalizujące zysk a kupujący zawsze może określić wielkość swojego popytu.
CENA RÓWNOWAGI GAŁĘZI PRZEMYSŁU
Biorąc pod uwagę okres rynkowy (b. krótki okres czasu) podaż gałęzi przemysłu przyjmuje postać pionowej linii prostej.
W warunkach doskonale sztywnej podaży gałęzi cena równowagi rynkowej zależy wyłącznie od kształtowania się popytu.
Cena rynkowa na produkty przedsiębiorstwa…
….
Przedsiębiorstwo dokonuje takiego wyboru rozmiarów produkcji, dla której zysk jest maksymalny. Warunkiem koniecznym maksymalizacji zysku jest zrównanie się PMp z KM, natomiast warunkiem wystarczającym jest to aby KM był rosnący. Wszystkie trzy punkty E1, E2 i E3 odpowiadające różnym cenom rynkowym spełniają wymogi maksymalizacji zysku. O ile w przypadku ceny P1 i P2 przedsiębiorstwo może funkcjonować, o tyle…
… W KRÓTKIM OKRESIE CZASU
Na rynku doskonale konkurencyjnym cena jest wielkością daną, zarówno dla producenta jak i dla konsumenta. Cenę równowagi rynkowej Pe obowiązującą podmioty gospodarcze wyznacza punkt przecięcia się krzywej popytu rynkowego z krzywą podaży rynkowej. Punkt przecięcia się obydwu krzywych wyznacza równocześnie wielkość równowagi Qe.
Punkt równowagi rynkowej (punkt E) znajduje się zarówno…
…, a zysk przedsiębiorstwa osiąga wartość zero. Dla każdej ceny wyższej od ceny opłacalności PCp jest większy od KC a zysk przybiera wartości dodatnie.
W podobny sposób można wskazać cenę i punkt nieopłacalności produkcji, określany także jako punkt zamknięcia przedsiębiorstwa. Jeżeli cena rynkowa jest niższa od ceny nieopłacalności, wówczas nie opłaca się wytwarzać ani jednej jednostki produkcji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz