Konkurencje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencje - strona 1 Konkurencje - strona 2 Konkurencje - strona 3

Fragment notatki:

Majewska. Notatka składa się z 3 stron.
KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, A OLIGOPOLISTYCZNA Model konkurencji monopolistycznej opiera się na czterech podstawowych założeniach : (1) Produkty na rynku są zróżnicowane i posiadają bliskie substytuty Występowanie zróżnicowanych produktów sprawia, że koncepcja gałęzi przemysłu traci na znaczeniu. W rzeczywistości istnieje tyle przemysłów i tyle rynków, ile jest zróżnicowanych produktów. Tak więc w analizie rynku każdy produkt należy traktować osobno. W rezultacie krzywa popytu przedsiębiorstwa nie jest doskonale elastyczna., lecz przybiera kształt krzywej o nachyleniu ujemnym. Swoboda wchodzenia na rynek i opuszczania rynku. Założenie identyczne jak w modelu konkurencji doskonałej. Wielu sprzedających i kupujących Podobnie jak w modelu konkurencji doskonałej. Założenie doskonałej informacji o rynku. Podmioty działające na rynku konkurencji monopolistycznej posiadają pełną wiedzę o rynku oraz o produktach na nim występujących. Oligopol składa się z niewielkiej ilości przedsiębiorstw , które opanowały rynek danego produktu. Na rynku oligopolistycznym istnieje silna współzależność między przedsiębiorstwami . Każdy oligopolista podejmując decyzję maksymalizujące zysk musi uwzględniać decyzje podejmowane przez konkurentów. Istnieje wiele modeli oligopolu, różniących się między sobą założeniami co do rodzaju i sposobu reagowania przedsiębiorstw. Cechą oligopolu jest względna stabilność cen . Konkurencja przybiera głównie charakter niecenowy (różnicowanie produktów, reklama itp.). Przedsiębiorstwa oligopolu umawiają się niekiedy między sobą w celu podziału produkcji, rynków zbytu i zysku monopolowego. Najbardziej znaną formą umów monopolowych jest kartel. Założenia oligopolu : - produkty jednorodne lub zróżnicowane - niewielka liczba sprzedawców i wielu kupujących - ograniczony dostęp do rynku - pełna informacja o rynku MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ Rynek doskonale konkurencyjny charakteryzuje się tym, że żaden z kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę. Cena jest wypadkową oferty wszystkich producentów i zapotrzebowania wszystkich odbiorców na dany produkt. Cena jest wielkością daną . Producent działający w warunkach konkurencji doskonałej dostosowuje wielkość produkcji w taki sposób, aby przy danej cenie rynkowej i danych kosztach produkcji osiągnąć zysk maksymalny. Równowaga przedsiębiorstwa związana jest kształtowaniem się sytuacji gałęzi przemysłu, do której należą wszyscy producenci wytwarzający dany produkt. Cztery podstawowe założenia : (1) założenie jednorodności produktu

(…)

….
Cztery podstawowe założenia : (1) założenie jednorodności produktu
Produkty każdego z producentów są identyczne. Równocześnie kupujący traktują i oceniają produkty oferowane przez wielu producentów jako identyczne - kupujący nie odnosi żadnej korzyści z wyboru sprzedającego. Produktem jednorodnym mogą być płody rolne albo akcje danego przedsiębiorstwa. Większość produktów przemysłowych nie spełnia…
…, że przedsiębiorstwo posiada pozycję monopolu pełnego nie gwarantuje osiągnięcia zysku pozytywnego. Monopol pełny może być nierentowny, czyli przynosić straty a nie zyski ekonomiczne ze swojej działalności. Zysk monopolu odpowiada różnicy między przychodem całkowitym i kosztem całkowitym (PCp - KC). Zysk monopolu jest maksymalny wówczas, kiedy różnica ta jest największa. Równocześnie do rozmiarów produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz