Historia gospodarcza - System ekonomiczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia gospodarcza - System ekonomiczny - strona 1 Historia gospodarcza - System ekonomiczny - strona 2 Historia gospodarcza - System ekonomiczny - strona 3

Fragment notatki:...Przedsiębiorca chcąc zwiększyć utarg zmniejszył cenę towaru z 1800 zł na 1600 zł. Wylicz elastyczność cenową i oceń decyzję producenta. ...

....3. Na podstawie badań ustalono, że elastyczność na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej wynosi 0,6. Przy dotychczasowej cenie biletu 1,20 autobusy są przepełnione ( ogólna ilość osób przypadająca na liczbę miejsc w autobusach jest większa o 24%) a przedsiębiorstwo notuje straty finansowe.
Co można uczynić aby polepszyć sytuacje finansową tego przedsiębiorstwa?...

....4.Jeżeli masło i margaryna mają mieszaną elastyczność popytu równą 2, a cena masła wzrasta z 1,6 zł na 2,0 zł, to co stanie się z popytem na margarynę ?
1.Tablica przedstawia wielkość wydatków pewnego gospodarstwa domowego ( na dobra A, B, C, D ) oraz wysokość dochodów w dwóch kolejnych latach ;
TEORIA WYBORU KONSUMENTA....

TEORIA WYBORU KONSUMENTA
1. Tabela 1 przedstawia kształtowanie się użyteczności całkowitej z konsumpcji dobra X. Oblicz użyteczność krańcową.
2. Użyteczność całkowita Heleny z konsumpcji zupy pomidoro­wej wynosi U(Q) = ln Q, gdzie Q oznacza ilość talerzy tygo­dniowo. Oblicz użyteczność krańcową dla Q równego 1, 3, 5 i 7. Czy działa tu I prawo Gossena?
3. Tabela 2 przedstawia kształtowanie się użyteczności całkowitej z konsumpcji dobra Y. oblicz użyteczność krańcową, jeżeli P = 3, to ile sztuk kupi konsument? ile wyniosą wydatki konsumenta? jaka będzie nadwyżka konsumenta?
4. Popyt na pokemony ma postać: Q = -3P + 12. Konsument ku­puje 9 sztuk. Narysuj wykres i oblicz:
cenę, po jakiej konsument kupuje dobro,
wydatki konsumenta,
użyteczność całkowitą z konsumpcji 9 sztuk,
nadwyżkę konsumenta.
5. Oblicz krańcową stopę substytucji owoców przez warzywa (tab. 3). Jak się zmienia KSS w miarę zastępowania owoców (X) warzywami (Y)?
6. Zakładając, że cena rynkowa dobra X wynosi 10 zł, a cena dobra Y - 6 zł, zaś konsument zarabia miesięcznie 1200 zł i nie ma innych dochodów:
a) wyznacz linię budżetową;
b) ustal, jak zmieni się jej położenie, jeśli cena dobra X wzrośnie do 20 zł, a cena Y spadnie do 4 zł.
7. W oparciu o wykres 1 odpowiedz, które dobro jest tańsze. Narysuj nową linię budżetu, przy założeniu, że dobro tańsze podrożało osiągając poziom ceny droższego dobra, a dochód wzrósł o 100%.
8. Rysunek 2 przedstawia linię budżetową konsumenta. Przeanalizuj wykres i uzupełnij poniższe zdania:
konsument może nabyć maksymalnie ................ tygodników i .....….... butelek soku,
......................... są tańsze od …....……........,
jeżeli cena rynkowa soku wynosi 3 zł, to dochód konsumenta wynosi .........…... zł,
cena tygodnika wynosi wówczas ...…..…....
9. Konsument dysponuje dochodem w wysokości 1000 zł, które w całości przeznacza na zakup chipsów (X) po 5 zł i kart telefonicznych (Y) po 10 zł. Krańcowe użyteczności z ich kon­sumpcji wynoszą odpowiednio: 1/QX oraz 1/QY. Jaki koszyk przyniesie konsumentowi największą użyteczność?
10. Tomasz wydaje cały dochód ($100) na colę (dobro X) i popcorn (dobro Y). Jego funkcja użyteczności to: U(QX, QY) = QXQY. Cena coli wynosi $4, a popcornu - $10. Znajdź punkt równowagi tego konsumenta.
11. Pamela wydaje cały swój dochód w wysokości $120 na kino i teatr. Zawsze woli sztuki teatralne 3 razy bardziej od filmów. Narysuj jej mapę obojętności oraz linię budżetu gdy cena biletu do teatru wynosi $12, a do kina: (a) $4, (b) $5. Wskaż punkty równowagi.
12. Jacek pije kawę tylko z mlekiem w proporcji 4:1, a mleka używa wyłącznie do kawy. Jego tygodniowe wydatki

(…)

… metrem jest równa 2 zł, cena jednego przejazdu autobusem wynosi 1 zł, a popyt na ilość przejazdów metrem miesięcznie wynosi 100 przejazdów.
Cenowa elastyczność popytu na przejazdy metrem wynosi -0,5, dochodowa elastyczność popytu wynosi 1, a elastyczność mieszana (względem ceny przejazdu autobusami miejskimi) wynosi 0,6.
O jaką wielkość zmieni się popyt na przejazdy metrem, jeśli:
a) dochody nominalne
… zł, na dobro B ; 400 zł, na dobro C ; 600 zł, na dobro D; 50 zł a na dobro E; 250 zł. Na podstawie informacji o dochodowej elastyczności popytu określ, jakie rodzaje dóbr kryją się pod hasłem dobro A, B, C, D, E.
Rynek kapitałowy. Rynek papierów wartościowych. Tworzą go transakcje i warunki, które te transakcje umożliwiają. Transakcje tego rynku traktujemy jako transakcje długoterminowe. Należą do nich aktywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz