Racjonalny dobór narzędzi do pomiarów wielkości geometrycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Racjonalny dobór narzędzi do pomiarów wielkości geometrycznych - strona 1 Racjonalny dobór narzędzi do pomiarów wielkości geometrycznych - strona 2 Racjonalny dobór narzędzi do pomiarów wielkości geometrycznych - strona 3

Fragment notatki:

Racjonalny dobór narzędzi do pomiarów wielkości  geometrycznych •  Postępowanie pomiarowe Postępowanie pomiarowe,  mające na celu wyznaczenie wartości okresie wielkości, można  podzielić na trzy odrębne zespoły czynności. Wybór narzędzia  pomiarowego Pomiar Opracowanie wyniku pomiaru Wybór narzędzia pomiarowego powinien być dokonany w sposób racjonalny. Przy wyborze  należy uwzględnić  odpowiednie  kryteria. Pomiar   jest   szeregiem   czynności   doświadczalnych,   których   rezultatem   jest   wynik   pomiaru  surowy.   Wynik   pomiaru   surowy   poddaje   się   opracowaniu,   polegającym   na   usunięciu  ewentualnych błędów systematycznych oraz określeniu niepewności pomiaru. Tak więc wynik  pomiaru jest dwuelementowy, tj. obok poprawionego wyniku pomiaru (z usuniętymi błędami  systematycznymi) należy podać niepewność pomiaru. Niepewność pomiaru podaje się na ogół  z jedną cyfrą znaczącą, wartość zaś wyniku poprawie go zaokrągla do tego samego miejsca, co  niepewność pomiaru. • Metody pomiarowe W postępowaniu pomiarowym można wyróżnić   metodę pomiarową.   Jest pojęcie określające  sposób porównania zastosowany w pomiarze. Meto pomiarowe dzieli się na bezpośrednie i  pośrednie.          Metoda   pomiarowa   bezpośrednia    — meto pomiarowa, dzięki której wartość wielkości  mierzonej   otrzymuje   się   beze   średnio,   bez   potrzeby   wykonywania   dodatkowych   obliczeń  opartych zależności funkcyjnej wielkości mierzonej od innych wielkości. Metoda pomiarowa pośrednia — metoda pomiarowa polegająca na bezpośrednich pomiarach  innych   wielkości   i   wykorzystaniu   istniejącej   zależności   między   mierzoną   wielkością   a  wielkościami mierzonymi bezpośrednio. Przykładem takiej metody jest wyznaczanie promienia  R  łuku na podstawie wyników pomiaru strzałki  s  i cięciwy c; Metoda   pomiarowa   bezpośredniego   porównania  — metoda pomiarowa porównawcza  polegająca na porównaniu całkowitej wartości wielkości mierzonej z wartością znaną tej samej  wielkości   w   postaci   wzorca   wchodzi   bezpośrednio   tło   pomiaru    (porównanie   mierzonej  długości z przymiarem kreskowym). Metoda   pomiarowa   wychyleniowa   —   metoda   pomiarowa   porównawcza   polegająca   na  określeniu wartości wielkości mierzonej przez wychylenie urządzenia wskazującego; narzędzie  pomiarowe może mieć urządzenie wskazujące analogowe lub cyfrowe. Przykładem jest jest  pomiar profilometrem parametru   Ra   chropowatości powierzchni.

(…)

… można postawić na stoliku pomiarowym (np. pomiar średnicy wałka czujnikiem
MOP 1/100 zamocowanym na statywie, z równoczesnym użyciem płytek wzorcowych),
— przedmiot można ustalić w pryzmie (np. pomiar odchyłki graniastości czujnikiem).Istnieje
kilka technik odbierania informacji o mierzonym wymiarze:
— technika stykowa (styk punktowy, liniowy lub powierzchniowy końcówki pomiarowej z
przedmiotem, z naciskiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz