Pytania z metrologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


PYTANIA Z METROLOGII Co to jest błąd pomiaru? Wymień przyczyny błędów pomiaru. Jest to różnica między wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą wielkości mierzonej.
Gdzie: x - wynik pomiaru, x p - wartość prawdziwa mierzonej wielkości. Wartość prawdziwa jest wartością, jaką uzyskałoby się jako wynik bezbłędnego pomiaru. Za wartość prawdziwą przyjmuje się często wartość średnią z serii pomiarów:
Głównymi źródłami błędów pomiaru są:
metoda pomiaru, wpływ temperatury, przedmiot mierzony (np. stan warstwy wierzchniej), narzędzia pomiarowe (dokładność oraz stan techniczny), błędy odczytania (nastawienie narzędzia i przedmiotu, złe odczytanie wskazania).
- bład względny delta/xp=(x-xp)/xp
-cechy jakościowe pomairow ( wyklad1 zdjecie 20100303126)
Co to jest niepewność pomiaru? Wymień główne źródła niepewności pomiaru. Jest to parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej.
Jest to szacowany obszar, w którym mogą znaleźć się ewentualne błędy pomiarów. Gdzie: W - składowa niepewność związana ze wskazaniem narzędzia pomiarowego, R - składowa niepewność odczytania wyniku.
Wśród źródeł niepewności pomiaru są:
niepełna definicja wielkości mierzonej, niedoskonała realizacja poziomu wielkości mierzonej, niereprezentatywne próbkowanie, błędy w odczytywaniu wskazań przyrządów analogowych, skończona rozdzielczość, niedokładne wartości przypisane wzorcom, przybliżenia i założenia upraszczające stosowane w metodzie pomiarowej. Scharakteryzować pomiar pośredni (złożony). Opisać niepewność. W pomiarze złożonym poszukiwaną wielkość określamy na podstawie wyników pomiarów innych wielkości (np. przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego można wyznaczyć poprzez bezpośredni pomiar obu przyprostokątnych). Pomiary takie mają miejsce wówczas, gdy trudne bądź niemożliwe jest zmierzenie szukanej wielkości.
W takim pomiarze na całkowity błąd mają wpływ mają cząstkowe błędy pomiarów wyników składowych. Jeżeli poszukiwana wartość y związana jest z mierzonymi niezależnie składowymi x 1 , x 2 , …, x i , …, x n to: To niepewność ma postać:
Co to jest SPC? Statystyczne Sterowanie Procesami jest to bieżąca, czyli realizowana w rzeczywistym czasie przebiegu procesu, kontrola procesu służąca do wykrywania jego ewentualnych rozregulowań i w konsekwencji służąca stałej poprawie jakości procesu. Analiza zdolności procesu odpowiada na pytanie, na ile możliwe jest realizowanie przez dany proces zadania, którego wykonaniu ma ten proces służyć.


(…)

… z użyciem dwóch wałeczków.
Rozwiązanie:
Do pomiaru użyto dwóch jednakowych wałeczków o średnicy dw.Wartość pomiarową M uzyskuje się z pomiaru mikrometrem. Równanie wiążące wielkości pomiarowe wygląda następująco:
Niepewność pomiaru promienia r:
Pochodne cząstkowe funkcji r:
Napisać wzór na niepewność pomiaru wymiaru pośredniego M od krawędzi przedmiotu do osi otworu.
Rozwiązanie:
Wielkość M można określić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz