Wybór konsumenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4711
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór konsumenta - strona 1 Wybór konsumenta - strona 2 Wybór konsumenta - strona 3

Fragment notatki:


TEORIA RACJONALNEGO WYBORU KONSUMENTA Model decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny poziom użyteczności.
gdzie: p i - cena dobra i ; ( i = 1, 2, ..., n ) ;
q i - ilość dobra i ;
B - ograniczenie budżetowe (dochód konsumenta, kwota na wydatki)
Analiza uproszona (dwuwymiarowa - dwa dobra : a i b)
Teoria użyteczności - dorobek nurtu subiektywno-marginalist ycznego w ekonomii H. Gossen → ( szkoła austriacka) - pierwsze i drugie prawo Gossena F. Wieser → ( szkoła austriacka) W. St. Jevons → ( szkoła neoklasyczna) użyteczność U - suma zadowolenia (satysfakcji), jaką daje konsumentowi posiadanie danego dobra
użyteczność krańcowa U k - przyrost użyteczności całkowitej spowodo-wany jednostkowym przyrostem konsumpcji danego dobra
lub Krzywe użyteczności całkowitej i użyteczności krańcowej Prawo malejącej użyteczności krańcowej ( I prawo Gossena ) W miarę nabywania kolejnych jednostek danego dobra użyteczność każdej dodatkowej jednostki jest coraz mniejsza.
Każda potrzeba w miarę jej zaspakajania ulega nasyceniu.
Prawo wyrównywania użyteczności krańcowych ( II prawo Gossena ) Konsument, dążąc do stanu równowagi, wyrównuje użyteczności krańcowe nabywanych i konsumowanych dóbr; użyteczności te są wówczas proporcjonalne do cen tych dóbr.
Problem nadwyżki konsumenta Maksymalizacja nadwyżki konsumenta:
N ( q ) → ∞
N ( q ) = U ( q ) - K ( p, q ) = U ( q ) - p⋅q
gdzie:
N - nadwyżka konsumenta
U - użyteczność całkowita
K - koszty zakupu
p - cena, po jakiej konsument dokonuje zakupu
q - ilość nabytego dobra
lub

(…)

… substytucji δ - miernik efektu substytucyjnego.
Jest to stosunek ubytku dobra b do przyrostu dobra a:
Oznacza, o ile obniży się konsumpcja dobra b w wyniku wzrostu konsumpcji dobra a o jednostkę, jeśli całkowita użyteczność obu dóbr ma pozostać taka sama.
Krzywą obojętności konsumenta charakteryzuje malejąca krańcowa stopa substytucji → prawo malejącej substytucyjności krańcowej:

Przy stałej sumie…
…. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa 1996:
roz. 4. Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta s. 86-95
Begg D., Fischer S., Dornbusch R.:Ekonomia tom 1, PWE, Warszawa 1993
lub: Begg D., Fischer S., Dornbusch R.:Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1996
roz. 6. Teoria wyboru konsumenta s. 142-166
Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1, PWN, Warszawa 1995
roz. 19. Teoria…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz