Zagadnienia na kolokwium.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium. - strona 1 Zagadnienia na kolokwium. - strona 2 Zagadnienia na kolokwium. - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. koszyk dóbr
b. użyteczność
c. optimum konsumenta
d. krzywa obojętności
e. efekt substytucyjny
f. krańcowa stopa substytucji
g. linia budżetowa
h. prawo Engla
i. komplementarność
j. maksymalizacja użyteczności
1. Zależność między udziałem wydatków na żywność w budżecie konsumenta a zmieniającą się wielkością dochodu konsumenta.
2. Określona kombinacja ilościowa dóbr nabywanych przez konsumenta.
3. Założenie, zgodnie z którym konsument spośród dostępnych kombinacji dóbr wybiera tę, która daje mu największą użyteczność (zadowolenie) przy danym dochodzie i cenie.
4. Satysfakcja, zadowolenie, ze spożycia określonej jednostki danego dobra.
5. Krzywa ilustrująca wszystkie możliwe koszyki dóbr spełniające wymóg stałej użyteczności całkowitej dla konsumenta.
6. Sytuacja, w której różne dobra można konsumować tylko łącznie.
7. Punkt, w którym konsument osiąga maksymalną użyteczność (punkt styczności najwyższej osiągalnej krzywej obojętności z linią budżetową, w którym nachylenie krzywej
obojętności oraz linii budżetowej zrównują się.
8. Ilość jednego dobra, z której konsument musi zrezygnować, jeżeli chce
9. Ta część reakcji konsumenta na zmianę ceny, która wiąże się ze zmianą relacji cen.
10. Prosta przedstawiająca maksymalne ilości dwóch dóbr, które może nabyć konsument przy stałym dochodzie i danych cenach. 1 - h
2 - a
3 - j
4 - b
5 - d
6 - i
7 - c
8 - f
9 - e
10 - g
Ćwiczenie 2. Dokonaj właściwego wyboru spośród podanych możliwości, wiedząc, że wszystkie odpowiedzi mogą być zarówno dobre, jak i złe. 1. Całkowite przychody ze sprzedaży rosną, gdy:
a. popyt jest elastyczny i cena rośnie,
b. popyt jest nieelastyczny i cena spada, c. popyt jest elastyczny i cena spada, d. popyt charakteryzuje elastyczność jednostkowa i cena rośnie, e. popyt jest sztywny i cena rośnie. 2. Utarg całkowity osiąga maksimum, gdy:
a. elastyczność cenowa popytu jest większa od 1,
b. elastyczność cenowa popytu jest mniejsza od 1,
c. elastyczność cenowa popytu wynosi 0, d. elastyczność cenowa popytu równa jest 1, e. elastyczność cenowa popytu dąży do nieskończoności.
3. Podwyżka ceny będzie opłacalna dla producenta, gdy:


(…)

…. Dobra podstawowe to dobra, których:
a. współczynnik elastyczności cenowej popytu jest większy od jedności,
b. współczynnik elastyczności cenowej popytu jest mniejszy od zera,
c. współczynnik elastyczności dochodowej popytu jest większy od zera,
d. współczynnik elastyczności dochodowej popytu jest dodatni, lecz mniejszy od jedności,
e. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
6. Określenie „konsument…
… jest graficznym odzwierciedleniem wszystkich kombinacji dwóch dóbr, wobec których konsument jest obojętny, a więc które dają mu takie samo zadowolenie z konsumpcji. P
6. Wszystkie dobra podstawowe są dobrami podrzędnymi. F
7. Jeżeli relatywnie mała zmiana ceny powoduje relatywnie dużą zmianę popytu, to popyt jest nieelastyczny. F
8. Rynek sprzedawcy charakteryzuje się długotrwałą nadwyżką podaży nad popytem. F
9. Użyteczność całkowita z konsumpcji danego dobra spada, gdy użyteczność krańcowa jest ujemna. P
10. Efekt substytucyjny przedstawia wpływ zmiany popytu konsumenta na cenę i ilość dóbr substytucyjnych. F

… maksimum,
b. produkt przeciętny osiąga minimum,
c. produkt przeciętny spada,
d. produkt przeciętny rośnie,
e. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
17. Funkcja produkcji:
a. określa minimalne rozmiary produkcji, jakie można osiągnąć przy danym poziomie nakładów,
b. określa maksymalne rozmiary produkcji, jakie można osiągnąć przy różnym poziomie nakładów,
c. przedstawia zbiór izokwant, które wyrażają…
… istnieje stosunek substytucyjności,
e. wszystkie wyżej wymienione założenia są prawidłowe.
9. Izokwanta to:
a. krzywa jednakowego kosztu,
b. krzywa jednakowego produktu,
c. krzywa produktu całkowitego, pokazująca maksymalne rozmiary produkcji,
d. zbiór kombinacji czynników wytwórczych, pozwalających osiągnąć takie same rozmiary produkcji,
e. żadna odpowiedz nie jest prawidłowa.
10. Izokoszta produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz