Zagadnienia na kolokwium.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium. - strona 1 Zagadnienia na kolokwium. - strona 2 Zagadnienia na kolokwium. - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. mikroekonomia
b. makroekonomia
c. ekonomia pozytywna
d. ekonomia normatywna
e. towar
f. zasoby ludzkie
1. Pracownicy wraz ze swoimi talentami, umiejętnościami i doświadczeniem.
2. Wyjaśnia realna zjawiska gospodarcze oraz funkcjonowanie systemu gospodarczego bez formułowania ocen, czy osiągnięte wyniki są dobre, czy złe.
3. Wszelkie rzeczowe składniki procesów wytwórczych będące wytworem pracy człowieka.
4. Produkt pracy ludzkiej przeznaczony na wymianę.
5. Sądy ekonomiczne oparte na subiektywnym systemie wartościowania oraz istniejących normach i wzorcach.
6. Gałąź ekonomii zajmująca się badaniem procesów podejmowania decyzji przez poszczególne podmioty gospodarcze.
Odpowiedzi:
1 - f
2 - c
3 - b
4 - e
5 - d
6 - a
Ćwiczenie 2. Proszę uzupełnić niżej podane zdania, wybierając właściwą odpowiedź przez skreślenie fałszywej lub uzupełniając brakujące miejsca. 1. (Dobra/ Zasoby ) dzielą się na naturalne, ludzkie i kapitałowe.
2.Najważniejsze niezgodności miedzy ekonomistami dotyczą analizy (pozytywnej/ normatywnej )
3. ( Margaryna - Masło /Benzyna - Samochód) to przykłady dóbr substytucyjnych.
4. …………………….. (Podaż pieniądza) rozumiana jest jako całkowity zasób pieniądza znajdujący się w gospodarce.
Ćwiczenie 3. Dokonaj właściwego wyboru spośród podanych możliwości, wiedząc, że wszystkie odpowiedzi mogą być zarówno dobre, jak i złe. 1. Funkcją ekonomii jest: a. wyjaśnianie,
b. przewidywanie,
c. doradzanie, d. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. 2. Gospodarowanie dotyczy: a. sprawiedliwości przy dystrybucji bogactwa, b. problemu konfrontacji ograniczonych zasobów i nieograniczonych potrzeb ludzkich,
c. ochrony środowiska, d. osiągnięcia największej ilości najbardziej pożądanych dóbr i usług z dostępnych zasobów czynników wytwórczych, e. wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe. 3. Które z poniższych stwierdzeń jest stwierdzeniem ekonomii pozytywnej? a. rząd powinien podnieść płacę minimalną,
b. koncerny wydobywające ropę naftową powinny być podzielone na mniejsze przedsiębiorstwa,
c. władze lokalne powinny określać wysokość stawek podatku od nieruchomości, d. konsumenci kupują mniejszą ilość dobra, którego cena wzrosłą ceteris paribus

(…)

…. optimum konsumenta,
d. relacja między krzywą obojętności a ścieżką cen,
e. stosunek ceny dwóch dóbr.

…. odzwierciedla go pionowa krzywa popytu,
d. odnosi się do dóbr nie mających żadnych substytutów (np. insulina, usługi pogrzebowe),
e. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
13. Przy wzroście użyteczności całkowitej użyteczność krańcowa:
a. osiąga wartość przeciętną,
b. osiąga maksimum,
c. maleje,
d. jest zawsze dodatnia,
e. wszystkie wymienione.
14. Ograniczenie budżetowe konsumenta jest to:
a. ilość każdego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz