Bezrobocie - rodzaje i definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - rodzaje i definicje - strona 1 Bezrobocie - rodzaje i definicje - strona 2

Fragment notatki:

Dr Łukaszewicz - Ekonomia
27. BEZROBOCIE
Zasoby siły roboczej obejmują wszystkich tych, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę.
Stopa aktywności zawodowej to odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która podjęła decyzję o wejściu w skład siły roboczej.
Stopa bezrobocia jest to odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz jest zarejestrowana jako chcąca i będąca w stanie pracować.
RODZAJE BEZROBOCIA:
frykcyjne - niemożliwy do obniżenia, minimalny poziom bezrobocia występujący w każdym dynamicznym społeczeństwie, to osoby o ułomnościach fizycznych lub psychicznych, które praktycznie uniemożliwiają im podjęcie pracy zawodowej. Do tej kategorii zalicza się też osoby chwilowo pozbawione pracy ze względu na zmianę zawodu
strukturalne- dotyczy takiego rodzaju bezrobocia, które powstaje ze względu na rozbieżność ludzkich kwalifikacji i rodzaju oferowanej pracy w warunkach zmieniającego się popytu i produkcji.
wynikające z niedostatku popytu na produkty pewnych działów gospodarki - bezrobocie typu keynesowskiego. Powstaje, gdy popyt globalny zmniejszył się, a place i ceny nie zdążyły dostosować się, co przeszkodziło przywróceniu pełnego zatrudnienia ( ze spadkiem popytu mamy do czynienia wówczas, gdy jest on niższy od poziomu zapewniającego pełne zatrudnienie
klasyczne- rodzaj bezrobocia pojawiający się wtedy, kiedy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej poziomu, przy którym krzywe podaży pracy i popytu na nią się przecinają. Może to być spowodowane działalnością związków zawodowych albo ustawodawstwem, które powoduje, ze płace minimalne utrzymywane są na poziomie wyższym od poziomu równowagi.
Naturalna stopa bezrobocia to stopa bezrobocia występująca wówczas, gdy rynek pracy znajduje się w równowadze. Ekonomia podażowa opisuje stosowanie bodźców mikroekonomicznych w celu zmiany poziomu pełnego zatrudnienia, wielkości produkcji potencjalnej oraz naturalnej stopy bezrobocia. Jednym z podstawowych wątków podejmowanych przez zwolenników ekonomii podażowej są korzyści wynikające z obniżki krańcowej stopy podatku dochodowego.
Krańcowa stopa podatku dochodowego jest to ta cześć każdego funta (np.), która państwo zabiera w postaci podatku dochodowego. Obniżka krańcowej stopy opodatkowa-nia i wywołany nią wzrost wynagrodzenia netto za ostatnią godzinę pracy skłaniają ludzi do rezygnacji z czasu wolego i podejmowania pracy. Jest to tzw. efekt substytucyjny, musi być mu jednak przeciwstawiony efekt dochodowy. Proporcjonalnie do spadku obciążeń podatkowych ludzie będą mogli pracować mniej dla osiągnięcia określonej, docelowej stopy życiowej. Badania empiryczne najczęściej jednak potwierdzają, że obniżka podatków prowadzi w najlepszym przypadku jedynie do niewielkiego wzrostu podaży pracy.


(…)

… przez czyściec bezrobocia jest ponadto jednym ze sposobów, za pomocą których społeczeństwo dokonuje realokacji siły roboczej, kierując ją do bardziej odpowiednich miejsc pracy i zwiększając w ten sposób produkcję całkowitą w długim okresie. Bezrobocie przymusowe powoduje więcej ludzkiego cierpienia i strat psychicznych niż bezrobocie dobrowolne.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz