Bezrobocie - opracowanie - Naturalna stopa bezrobocia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - opracowanie - Naturalna stopa bezrobocia - strona 1 Bezrobocie - opracowanie - Naturalna stopa bezrobocia - strona 2 Bezrobocie - opracowanie - Naturalna stopa bezrobocia - strona 3

Fragment notatki:

BEZROBOCIE
Zasoby siły roboczej obejmują wszystkich tych, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś
zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę.
Stopa aktywności zawodowej to odsetek ludności w wieku produkcyjnym, która podjęła decyzję o
wejściu w skład siły roboczej.
Stopa bezrobocia jest to odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz jest zarejestrowana jako
chcąca i będąca w stanie pracować.
RODZAJE BEZROBOCIA:
frykcyjne - niemożliwy do obniżenia, minimalny poziom bezrobocia występujący w każdym
-
dynamicznym społeczeństwie, to osoby o ułomnościach fizycznych lub psychicznych, które
praktycznie uniemożliwiają im podjęcie pracy zawodowej. Do tej kategorii zalicza się też osoby
chwilowo pozbawione pracy ze względu na zmianę zawodu
strukturalne- dotyczy takiego rodzaju bezrobocia, które powstaje ze względu na rozbieżność
-
ludzkich kwalifikacji i rodzaju oferowanej pracy w warunkach zmieniającego się popytu i produkcji.
wynikające z niedostatku popytu na produkty pewnych działów gospodarki - bezrobocie
-
typu keynesowskiego. Powstaje, gdy popyt globalny zmniejszył się, a place
i ceny nie zdążyły dostosować się, co przeszkodziło przywróceniu pełnego zatrudnienia ( ze
spadkiem popytu mamy do czynienia wówczas, gdy jest on niższy od poziomu zapewniającego
pełne zatrudnienie
klasyczne- rodzaj bezrobocia pojawiający się wtedy, kiedy płaca jest rozmyślnie utrzymywana
-
powyżej poziomu, przy którym krzywe podaży pracy i popytu na nią się przecinają. Może to być
spowodowane działalnością związków zawodowych albo ustawodawstwem, które powoduje, ze
płace minimalne utrzymywane są na poziomie wyższym od poziomu równowagi.
Naturalna stopa bezrobocia to stopa bezrobocia występująca wówczas, gdy rynek pracy
znajduje się w równowadze.
Ekonomia podażowa opisuje stosowanie bodźców mikroekonomicznych w celu zmiany poziomu
pełnego zatrudnienia, wielkości produkcji potencjalnej oraz naturalnej stopy bezrobocia. Jednym z
podstawowych wątków podejmowanych przez zwolenników ekonomii podażowej są korzyści
wynikające z obniżki krańcowej stopy podatku dochodowego.
Krańcowa stopa podatku dochodowego jest to ta cześć każdego funta (np.), która państwo
zabiera w postaci podatku dochodowego. Obniżka krańcowej stopy opodatkowa-nia i wywołany
nią wzrost wynagrodzenia netto za ostatnią godzinę pracy skłaniają ludzi do rezygnacji z czasu


(…)

…. Jest to tzw. efekt substytucyjny, musi być mu jednak przeciwstawiony
efekt dochodowy. Proporcjonalnie do spadku obciążeń podatkowych ludzie będą mogli pracować
mniej dla osiągnięcia określonej, docelowej stopy życiowej. Badania empiryczne najczęściej jednak
potwierdzają, że obniżka podatków prowadzi w najlepszym przypadku jedynie do niewielkiego wzrostu
podaży pracy.
Efekt zniechęconego pracownika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz