Opracowane zagadnienia na kolokwium.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na kolokwium. - strona 1 Opracowane zagadnienia na kolokwium. - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenie 1. Każdemu z określeń oznaczonych cyframi przyporządkuj odpowiednie pojęcie oznaczone literą: a. konkurent doskonały
b. cenodawca
c. konkurencja niedoskonała
d. siła monopolowa
e. monopol
f. koncentracja
g. oligopol
h. konkurencja monopolistyczna
i. bariery wejścia na rynek
j. cenobiorca
k. konkurencja doskonała
l. towar homogeniczny
ł. monopol pełny
m. duopol
n. formy monopolizacji
o. produkty rynku oligopolistycznego
p. cena monopolowa
r. różnicowanie produktów
s. konkurencja niecenowa
t. warunek konieczny monopolu na rynku
u. monopol naturalny w. ceny dumpingowe
x. zysk normalny monopolu
y. dyskryminacja cenowa
z. komparatywna nieefektywność monopolu
1. s
2. y
3. ł
4. w
5. i
6. n
7. t
8. x
9. j
10. z
11. k
12. u
13. a
14. d
15. l
16. r
17. c
18. g
19. o
20. f
21. p
22. h
23. e
24. b
25. m
1. Formy konkurencji na rynkach oligopolistycznych wykorzystujące czynniki pozacenowe, takie jak: marka, jakość, reklama, agresywny marketing.
2. Sprzedaż przez monopol produktów po różnych cenach w zależności od spełnienia przez nabywcę ustalonych kryteriów - wymagań.
3. Ograniczenia możliwości rozpoczęcia działalności na zmonopolizowanym rynku o charakterze ekonomicznym, technicznym i administracyjno - prawnym.
4. Ustalenie cen sprzedaży poniżej kosztów produkcji w celu wyeliminowania z rynku konkurentów nie będących uczestnikami porozumień monopolistycznych.
5. Ilość dostarczanych dóbr i usług mniejsza, a cena wyższa w porównaniu z doskonałą konkurencją.
6. Różnorodne formy instytucjonalne, legalne i nielegalne, mające na celu zmonopolizowanie działalności gospodarczej, takie jak: pool ( jest luźnym porozumieniem zawieranym w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć, takich jak prowadzenie wspólnej polityki cenowej, określenie rynków zbytu lub tworzenie wspólnych funduszy , np. do prowadzenia gry na giełdzie . Porozumienie to ma najczęściej charakter doraźny. Jest dość często zawierane w okresie złej koniunktury, a rozwiązywane, gdy pojawią się oznaki ożywienia w gospodarce), kartel (zmowa (umowa) państw lub przedsiębiorstw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej gałęzi gospodarki, mająca na celu całkowitą kontrolę nad rynkiem i jego regulację ( ceny , podaży , popytu

(…)

….
8. Zysk ekonomiczny osiągnięty przez monopol równy zeru.
9. Przedsiębiorstwo, które nie ma wpływu na cenę ukształtowania na rynku.
10. Cena monopolu nie pokrywa kosztów przeciętnych.
11. Teoria ekonomiczna (model ekonomiczny), według której czynniki produkcji wykorzystywane są w najlepszy efektywny sposób.
12. Sytuacja na rynku produktu, w której cały rynek jest opanowany przez jednego producenta…
… bliskich substytutów,
d. jednorodny,
e. zróżnicowany.
7. W warunkach konkurencji doskonałej celem działania firmy jest:
a. maksymalizacja zysku jednostkowego,
b. maksymalizacja produkcji,
c. maksymalizacja zysku całkowitego,
d. maksymalizacja utargu całkowitego,
e. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
8. W której strukturze rynkowej bariery wejścia są najsilniejsze?
a. konkurencji doskonałej,
b…
… (umowa) państw lub przedsiębiorstw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej gałęzi gospodarki, mająca na celu całkowitą kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Tworzenie karteli pomiędzy przedsiębiorstwami jest nielegalne w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, jak również w wielu innych państwach świata), syndykat (jedna z form wchodzenia przedsiębiorstw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz