Formy konkurencji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy konkurencji - wykład - strona 1 Formy konkurencji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład III – Formy konkurencji
1. Skrajne i pośrednie formy rynku / konkurencji:

Dwa skrajne rodzaje struktur rynkowych
 doskonała konkurencja
 doskonały monopol

Współczesne rodzaje struktur rynku:
 konkurencja czysta
 polipol
 oligopol
 monopol
2. Konkurencja czysta a polipol:

Bardzo podobne produkty:
 produkty mogą być dla siebie doskonałymi substytutami
 możliwość pełnej standaryzacji produktów

Liczni (ale policzalni) sprzedawcy:
 żaden nie posiada kontroli na rynku
 brak pełnej znajomości konkurencji

Praktyka marketingowa – formy materialne:
 cena
 narzędzia promocji sprzedaży o charakterze materialnym
3. Oligopol a monopol:

Kilka przedsiębiorstw kontroluje większość sprzedaży na rynku:
 podobna siła ekonomiczna
 żadne z nich nie może opanować rynku
 porozumiewają się w celu optymalizacji działań
 decyzje cenowe są od siebie wzajemnie zależne
 każdy z nich dostarcza dużą część całkowitej produkcji danego wyrobu w związku z tym ich
działania wpływają na inne firmy

Formy porozumień:
 legalne i nielegalne
 zmierzają do podziału rynku na „terytoria wpływów”
 porozumienia obejmujące 4P

Duopol jako szczególny przypadek oligopolu
4. Dostosowanie przedsiębiorstw do uwarunkowania na rynku międzynarodowym:dystrykt
świadoma kooperacja
klaster – kooperacja i rywalizacja
Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska
Marketing Międzynarodowy
Wykład III – Formy konkurencji
Koncepcja dystryktu przemysłowego:
Dystrykt – A. Marshall: „system małych spółek, wyspecjalizowanych w produkcji określonego zestawu wyrobów,
połączonych ze sobą gęstymi sieciami podwykonawców:
 tego samego sektora
 na bazie połączeń wertykalnych
efekt skali produkcji
Klaster – M. E. Porter
 geograficzne skupisko nie zawsze powiązanych firm
 wyspecjalizowane podmioty w pokrewnych sektorach (dostawców, jednostek świadczących usługi,
związane z nimi instytucje)
 często nieświadomie równocześnie konkurencyjnych ze sobą i współpracujących
Sieć – zgodnie z definicją OECD to:
 specyficzna forma powiązań pomiędzy podmiotami
 oparta na współzależnościach kooperacji i zaufania
Charakterystyka współpracy zróżnicowanej:
 instytucjonalizacja lub jej brak
 podejście operacyjne lub strategiczne
 współpraca wyspecjalizowana lub wielopłaszczyznowa
 wejście do sieci uwarunkowane lub swoboda wejścia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz