Systemy partyjne wybranych państw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy partyjne wybranych państw - strona 1 Systemy partyjne wybranych państw - strona 2 Systemy partyjne wybranych państw - strona 3

Fragment notatki:

System partyjny Austrii Podziały socjopolityczne: • podział socjoekonomiczny (klasowy) • podział religijny • podział kulturowo-etniczny (nacjonalistyczny) – wniesiony w ramy systemu przez Ligę  Niezależnych/FPÖ; podział ten zaniknął wraz z przyjęciem przez FPÖ charakteru ugrupowania  protestu Odzwierciedleniem tych podziałów w wymiarze partyjnym jest trwająca od 1945 roku dominacja wyborcza  dwóch parti : Socjaldemokratycznej Parti  Austri  oraz Austriackiej Parti  Ludowej. Uczestnicy rywalizacji politycznej Socjaldemokratyczna Partia Austrii  ( Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ ) • najstarsza austriacka partia masowa • założona w 1889 roku jako Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Austri  (SAÖ) • do roku 1958 prezentuje marksistowską orientację ideologiczną, dążąc do przejęcia władzy na  drodze powszechnej rewolucji • w 1934 roku, po nieudanym wystąpieniu przeciwko rządowi i polityce kanclerza Dollfussa, partia  wraz z jej 36 organizacjami afiliowanymi zostaje rozwiązana • po zakończeniu II wojny światowej partia reaktywuje się jako Socjalistyczna Partia Austri , w latach  50. akceptując obowiązujący system polityczno-społeczny, głosząc postulaty wprowadzenia  gospodarki mieszanej, jako podstawowej własności środków produkcji; opowiada się za liberalnymi i  demokratycznymi reformami, popierano gospodarkę kapitalistyczną • do lat 60. SPÖ była typową partią klasową, skupiającą głosy klasy robotniczej oraz  wielkoprzemysłowej części społeczeństwa • od lat 70. socjaliści zyskują coraz większą liczbę głosów, stając się najsilniejszym ugrupowaniem na  austriackiej arenie partyjnej – rezultat przekształcenia się w partię wyborczą typu  catch-al • w latach 1970-1983 partia dysponuje w Radzie Narodowej taką ilością mandatów, która umożliwia  jej samodzielne stworzenie rządu • w 1991 roku partia zmienia nazwę na Socjaldemokratyczną Partię Austri • na początku lat 90. partia skupia ponad 580 tys. członków – 11,5% elektoratu (drugie miejsce w  Europie pod względem odsetka zorganizowania elektoratu w postaci członkostwa; za Szwedzką  Socjaldemokratyczną Partią Pracy) • socjaldemokraci uczestniczyli w 19 z 21 sformułowanych do 1999 roku gabinetach (indeks  partycypacji rządowe j1  wynosi 0,9), w tym 10 razy tym rządom przewodzili (wskaźnik  odpowiedzialności rządowe j2  – 0,48) • SPÖ była zdecydowanie najbardziej relewantną partią w Austri  w latach 1945-1999 • w wyniku wyborów w 1999 FPÖ zdobyło drugi wynik, a w następnym roku stworzyło prawicowy 

(…)

… (system partii hegemonicznej w spolaryzowanym
pluralizmie) z FF w centrum rywalizacji politycznej oraz opozycją rozbitą w wyniku różnic programowych.
System wyborczy przyczynia się do ustawicznej nadreprezentacji FF w parlamencie.
System partyjny Republiki Federalnej Niemiec
System partyjny w Niemczech jest stosunkowo stabilny. Współczesne partie polityczne tego kraju
powstawały po wojnie…
… belgijskiej polityki.
Najczęściej występującym typem koalicji jest alians centrowy (chadecja + socjaliści/ 18 na 24 gabinety do
1999) oraz centroprawicowy (chadecja + liberałowie). 4 gabinety koalicyjne (do 1999) miały charakter
wielkiej koalicji. W latach 1954-1958 doszło to utworzenia rządu liberałów i socjalistów.
6 Z Wikipedii.
System partyjny Belgii przeszedł po wojnie dwie zasadnicze fazy rozwojowe…
… posiadało razem około 90% głosów. Popularną praktyką były rządy
wielkiej koalicji.
Do 1977 roku bardziej znaczącą rolę odgrywały partie katolicka oraz socjaldemokraci (ich poparcie wahało
się między 20 a 30%). Pozostałe ugrupowania uzyskiwały 10% głosów.
Wzrastała fragmentaryzacja systemu partyjnego w związku z powstawaniem w latach 60. nowych partii:
• Demokraci '66 (D'66)
• centrolewicowa Partia…
…; wartość
indeksu 0,5 znamionuje system idealnie dwupartyjny; zakres od 0,58 do 0,66 informuje o rywalizacji w ramach
formatu dwuipółpartyjnego; powyżej 0,7 mamy do czynienia z systemem wielopartyjnym.
5 Indeks efektywnej liczby partii – określa ile relewantnych partii wchodzi w skład systemu partyjnego.
system miał cechy charakterystyczne dla formatu dwuipółpartyjnego
praktyka tworzenia wielkich koalicji
… partii: Socjaldemokratycznej Partii Austrii oraz Austriackiej Partii Ludowej.
Uczestnicy rywalizacji politycznej
Socjaldemokratyczna Partia Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ)
• najstarsza austriacka partia masowa
• założona w 1889 roku jako Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Austrii (SAÖ)
• do roku 1958 prezentuje marksistowską orientację ideologiczną, dążąc do przejęcia władzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz