System partii hegemonicznej

Partie w Europie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

Czechy wielopartyjny n.d. Węgry dwublokowy Zgromadzenie Krajowe (jednoizbowy) Rosja System partii...

Typologie ilościowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marek Słowikowski
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

postawy polityczne Typologia ilościowo-jakościowa G. Sartori Jedna partia System partii hegemonicznej...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

jest przez nią skutecznie hamowane - np. w ZSRR Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego; system partii hegemonicznej...

Systemy partyjne- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Roman Backer
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2632

innej. Nie ma mowy o ty by istniała jakakolwiek struktura niezależna od monopartii 2. System partii...

HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3080

, autorytarne, mamy 1 partie polityczną, bliskie mu są systemy kilku partii, zwane systemami partii...

Partia polityczna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

, która sprawuje władzę. system partii hegemonicznej- w którym zakłada się istnienie więcej niż jednej partii...

System Chin - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

przymiotników i ideologii system partyjny - wielopartyjność, ale system partii hegemonicznej (KPCH); kierownicza...

System partyjny - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1764

Sartori wyróżnia systemy: a) jedna partia b) system partii hegemonicznej ◦ przewaga jednej partii...