HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3094
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD - strona 1 HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD - strona 2 HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Tematem wykładu jest historia partii politycznych. Notatka ma 4 strony, format docx. W jej treści zapoznać się można z następującymi kwestiami: historia partii politycznych, koncepcje ekonomincze, koncepcje etyczne, program partii, partie kadrowe, Partie w XIX i XX wieku, parlamentaryzm, koterie parlamentarne, kwestia robotnicza, wpływ industrializacji, masowe partie robotnicze, nastroje rewolucyjne w Europie Zachodniej, tendencje narodowowyzwoleńcze, okres budzenia się świadomości narodowej, posłowie polscy w Dumie rosyjskiej, Jakie formy organizacyjne przybierają partie polityczne, struktura wewnętrzna partii, partie słabe, zmilitaryzowane, scentralizowane, jurydyzacja partii politycznych, system finansowania partii politycznych. W notatce ponadto można spotkać się z takimi treściami jak: zasada wolnego mandatu przedstawicielskiego w parlamencie, systemy partyjne, system jednopartyjny, państwa totalitarne, autorytarne, system dwupartyjny, wielopartyjny, państwo, a samorządy, autonomia, wspólnota samorządowa, samorząd terytorialny, gospodarczy, akademicki, przynależność do wspólnoty samorządowej, czemu służą samorzady, geneza samorządu.

HISTORIA PARTI POLITYCZNYCH:
Historia powstawania partii jest różnorodna. Partie są głównym rodzajem zrzeszeń, które umożliwiają obywatelom sprawowanie władzy w państwie. Główną cechą partii jest ich związanie z mechanizmem władzy publicznych. Walka o władze jest głównym celem partii politycznych, mogą one być postrzegane jako pewne środki prowadzone do celu, jakim jest zrealizowanie w ramach państwa pewnych koncepcji politycznych, ustrojowych. Mamy także pewne koncepcje ekonomiczne - (prywatyzacja, nacjonalizacja) etyczne - walka z korupcja, z biernością obywateli. Program partii może być odzwierciedleniem interesów pewnych grup społecznych, np. partie kadrowe reprezentujące interesy pewnych grup - starają się przedstawić interesy danej grupy jako interes całego narodu. Niektóre partie są pozbawione znaczenia politycznego, trwają jednak i działają lokalnie- takich partii jest jednak niewiele, w PL praktycznie wcale nie istnieją.
Partie w XIX i XX wieku poza swoją aktywnością w utrzymaniu i sprawowaniu władzy miały swoją funkcje w działaniu oświatowym, opiekuńczym, kulturalny czy też sportowym. Instytucją partii związana jest z pojęciem parlamentaryzmu.
Początek masowych partii politycznych, związek z urbanizacją, upowszechnieniem się oświaty, prasy łączy się to z pewnym rozwojem cywilizacyjnym.
Rozwój partii politycznych szczególnie widoczny był w krajach Europy Zachodniej (W. Brytania, Francja, Niemcy) w Wielkiej Brytanii do XIX w. Istniały koterie parlamentarne.
Kwestia robotnicza - w XIX wieku odegrała istotną rolę. Z industrializacją łączyło się powstanie rzeszy ludzi pracujących w fabrykach- pojawiały się napięcia między właścicielami fabryk, surowców i pracownikami. Płaca, którą uzyskuje robotnik jest niewspółmierne niższa od zysku jaki uzyskuje właściciel. Wysoka śmiertelność, wypadki przy pracy, opieka socjalna praktycznie nie staniały. Rynek był całkowicie wolny, nie istniały regulacje dotyczące relacji między pracownikiem, a właścicielem fabryki.
II połowa XIX wieku to ogromny skok demograficzny - nastąpił rozwój medycyny, była mniejsza śmiertelność to wszystko spowodowało, że te osoby chciały walczyć o poprawę własnego losu; silną pozycję zaczęły uzyskiwać masowe partie robotnicze; te stronnictwa zaczęły wchodzić do parlamentów, stały się mniej radykalne.; nastroje rewolucyjne w Europie Za

(…)

…, sposobem funkcjonowania państwa w czasie wyborów- system większościowy i jednomandatowe okręgi wyborcze, które sprzyjają tworzeniu się dwu blokowego systemu partyjnego. Niekiedy mogą powstać 3 partie
Wielopartyjny - związany z funkcjonowaniem większościowej ordynacji wyborczej, np. w PL - zlicza się wszystkie oddane głosy i mandaty są następnie dzielone, zapewnia stabilną jedność parlamentarną…
…. USA, one nie działają non stop - działają tylko przed wyborami.
Struktura wewnętrzna partii: ???
Partie słabe Partie zmilitaryzowane, scentralizowane
Oparte na zasadzie jednoosobowego przywództwa (np. partia nazistowska, partia komunistyczna) w tych partiach czekano na rozkaz
Stosunki panujące w danej partii rzutują na reżim polityczny, formę rządów z którą mamy do czynienia w danym państwie…
… partyjne) ?
Jurydyzacja partii politycznych - partie polityczne zostały uznane za element ustroju demokracji liberalnej i parlamentaryzmu, ogniwo konstytucyjnej struktury państwa- bez partii państwo nie mogłoby funkcjonować, instytucja partii trafi do konstytucji wielu państw. Powstają ustawy o partiach, które określają prawne położenie partii w państwie. Często istnieją regulacje negatywne, tzn…
… - mandat to upoważnienie dane przez wyborców posłowi, nie można go odwołać. Posłowi nie można dawać bieżących instytucji, uzyskanie mandatu jest niemożliwe bez poparcia partii politycznej często obowiązuje dyscyplina w głosowaniu za jakąś kwestia; istnieje obawa, że mandat wolny przekształca się w mandat partyjny
Systemy partyjne:
System jednopartyjny - państwa totalitarne, autorytarne, mamy 1 partie…
… Terytorialny
Zawodowy- który gromadzi, łączy osoby które wykonują wolne zawody (pielęgniarki, położne, adwokaci, radcy prawni, notariusze -> przedstawicieli wolnych zawodów)
Gospodarczy - izby branżowe, rzemieślnicze; członkami są osoby prawne (spółki) jak i fizyczne
Akademicki - dba o zaspokajanie potrzeb studentów, zakwaterowanie, zapewnienie rozrywki podczas juwenaliów np.
Kulturalny
Wyznaniowy
Pracowniczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz