Typologie ilościowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologie ilościowe-opracowanie - strona 1 Typologie ilościowe-opracowanie - strona 2 Typologie ilościowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Typologie ilościowe
J. La. Palombara i M. Weiner: typologia konkurencyjności
systemy oparte na zasadzie konkurencyjności;
systemy nie-dopuszczające konkurencyjności
Konkurencyjność partii w systemie partyjnym może być ograniczana w trzech płaszczyznach:
delegalizacji jakiejś partii w systemie;
niedopuszczenie jakiejś partii do udziału w wyborach lub taka manipulacja ordynacją wyborczą, która obniża szanse niektórych ugrupowań;
trwałe wykluczenie partii z udziału w rządach, mimo reprezentacji w parlamencie Typologia system hegemoniczny i system zmienny
W systemie hegemonicznym jedna partia pozostaje u steru rządów przez dłuższy czas W systemie zmiennym dochodzi do częstej i regularnej zmiany partii u steru władzy
Systemy pragmatyczne i ideologizowane System pragmatyczny charakteryzuje się rywalizacja pomiędzy partiami Opiera się na wykorzystaniu argumentów nie-ideologicznych Rywalizacja toczy się wokół konkretnych haseł programowych i alternatyw personalnych
System ideologizowany charakteryzuje się rywalizacja z wykorzystaniem różnic ideologicznych
Typologia systemów w oparciu o liczbę partii, sposób tworzenia gabinetów koalicyjnych i dystans ideologiczny (stosunek partii wobec kwestii społecznie spornych) G. Smith i M. Wheaton System rozproszony charakteryzuje się dużą liczbą partii, żadna nie posiada statusu organizacji dominującej
Poziom poparcia wyborczego udzielanego partiom jest zbliżony, zaś poziom polaryzacji ideologicznej - umiarkowany; W przetargach koalicyjnych uczestniczy szereg ugrupowań i żadne nie ma zagwarantowanej pozycji dominującej (tworzą się złożone koalicje)
System równowagi
System równowagi charakteryzuje się wyraźną polaryzacją sił politycznych
Przestrzeń rywalizacji zdominowana jest przez jeden dominujący typ konfliktu (głównie społecznoekonomiczny)
Swobodą przechodzenia od roli opozycji do roli siły rządzącej - w zależności od woli elektoratu.
Są to głównie systemy dwupartyjne i dwu-blokowe Europy Zachodniej
System nierównowagi
System nierównowagi charakteryzuje się pojawieniem się na scenie partii, która zdobywa regularnie znacznie więcej głosów niż pozostałe (ale nie absolutną większość)
Sformowanie stabilnego gabinetu wymaga jej obecności Typologia ilościowo-jakościowa G. Sartori
Sartori uwzględnia dwie zmienne:
Liczbę rywalizujących partii (format systemu partyjnego)
Dystans ideologiczny między partiami (mechanizm systemu partyjnego)


(…)

… pluralizmu
System spolaryzowanego pluralizmu: istnieje mniej więcej 5-6 partii
Istnieją trzy bieguny rywalizacji jest odśrodkowa, istnieje opozycja antysystemowa, dwustronna i nieodpowiedzialna
rywalizacja jest zideologizowane i opiera się na wzajemnym „przelicytowywaniu”
Republika Weimarska, IV Republika
System partyjny
Liczba bloków partii
Dystans ideologiczny
Model polaryzacji
Partii predominującej…
… do czynienia z systemem spolaryzowanym Intensywność konfliktu politycznego jest duża, szanse na rozwiązania konsensualne nikłe
Systemy bipolarne mają tendencję do poruszania się do środka spektrum partyjnego
Upodabniają się do siebie - model rywalizacji dośrodkowej - następuje depolaryzacja systemu partyjnego
W systemach wielopolarnych spolaryzowanych: silne centrum, model odśrodkowy, silna radykalizacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz