System partyjny - definicja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System partyjny - definicja  - strona 1 System partyjny - definicja  - strona 2 System partyjny - definicja  - strona 3

Fragment notatki:

System partyjny Definicje  systemu partyjnego : a) układ znaczących parti  w obrębie danego państwa b) formy i sposoby koegzystencji parti  politycznych w danym kraju (M. Duverger) c) konfiguracja powstająca w danym kraju jako skutek wymogów prawnych oraz wzajemnego  oddziaływania na siebie parti  politycznych (Jean Blondel) d) system interakcji wynikający z konkurencji pomiędzy partiami; opiera się na wzajemnym  uzależnieniu parti  oraz na tym, że każda partia jest (w sensie matematycznym) funkcją innych parti   i reaguje na inne poprzez konkurencję lub w inny sposób (G. Sartori) e) zbiór wszystkich partii rywalizujących ze sobą o wpływy i udział we władzy ; jest z jednej strony  konfiguracją parti  politycznych funkcjonujących na poziomie wyborczym (ujęcie statyczne), z  drugiej – układem wzajemnych związków pomiędzy nimi (ujęcie dynamiczne), zdeterminowanych  przez fakt rywalizacji o głosy wyborców oraz konieczność poszukiwania partnerów koalicyjnych Na pełną definicję musi składać się nie tylko wyliczenie elementów systemu partyjnego, ale także określenie  ich wzajemnych oddziaływań (relacje te mają charakter kluczowy). Jean Blondel wyróżnia dwa typy sytuacji: 1. partie na siebie oddziałują tworząc prawdziwy system partyjny 2. partie koegzystują bez wzajemnych oddziaływań (nie tworzą systemu); sytuacja taka zachodzi, gdy  partie reprezentują zamknięte grupy społeczne, nie muszą rywalizować ze sobą o poparcie  wyborcze; ugrupowania takie różnią się pod względem struktury, celów, norm; ich liczba i siła są  przypadkowe i mało stabilne Na charakter interakcji między partiami wpływ mają: • reguły prawne określające ramy działania parti  (ordynacja wyborcza, finansowanie parti ) • uwarunkowania społeczne – podstawa powstawania określonych parti  (relacje partie- społeczeństwo/grupy społeczne) Ryszard Herbut – współczesne definicje systemu partyjnego: elementy systemu (partie) + ich układ w danym systemie politycznym + ich wzajemne interakcje partie kanapowe  – z racji całkowitego braku politycznego znaczenia nie oddziałują w żaden sposób na  stosunki między partiami i/lub nie biorą czynnego udziału w życiu politycznym Kryterium przynależności parti  do systemu jest jej  legalność . Typologie systemów partyjnych format (rozmiar) systemu partyjnego  – liczba parti  politycznie relewantnych (aktywnie uczestniczących w  rywalizacji wyborczej oraz w procesie formowania gabinetów) • kryterium do numerycznej typologi  systemów partyjnych – Duverger • format daje nam ogólne informacje na temat sfragmentaryzowania, rozproszenia lub 

(…)

… w kierunku dwupartyjności
wielka koalicja – porozumienie dwóch wiodących ugrupowań, marginalizacja partii małej,
stabilny rząd i zmarginalizowana opozycja – zmniejszenie konkurencyjności systemu partyjnego
Typologia wg Gordona Smitha – kryteria:
• wielkość głównych partii – możliwość tworzenia rządu (przewaga ilościowa)
• stanowisko, jakie partie posiadające reprezentację parlamentarną zajmują wobec…
… rywalizacyjne – konkurujące o głosy wyborców
• systemy nierywalizacyjne
Typologia wg LaPalombary i Weinera (raz jeszcze):
• system partyjny hegemoniczno-zideologizowany
• system hegemoniczno-pragmatyczny
• system zmienny zideologizowany
• system zmienny pragmatyczny
Relewancja polityczna
Giovanni Sartori – Relewancja polityczna a stosowanie podejścia ilościowego w typizacji systemów
partyjnych
Relewancja…
System partyjny
Definicje systemu partyjnego:
a) układ znaczących partii w obrębie danego państwa
b) formy i sposoby koegzystencji partii politycznych w danym kraju (M. Duverger)
c) konfiguracja powstająca w danym kraju jako skutek wymogów prawnych oraz wzajemnego
oddziaływania na siebie partii politycznych (Jean Blondel)
d) system interakcji wynikający z konkurencji pomiędzy partiami; opiera…
… prawdziwy system partyjny
2. partie koegzystują bez wzajemnych oddziaływań (nie tworzą systemu); sytuacja taka zachodzi, gdy
partie reprezentują zamknięte grupy społeczne, nie muszą rywalizować ze sobą o poparcie
wyborcze; ugrupowania takie różnią się pod względem struktury, celów, norm; ich liczba i siła są
przypadkowe i mało stabilne
Na charakter interakcji między partiami wpływ mają:
• reguły prawne…
… tylko między ugrupowaniami 1 i 3, najczęściej
sytuującymi się po tej samej stronie osi lewica-prawica; system charakteryzuje się dużą
polaryzacją, występuje rywalizacja dwublokowa (Irlandia do lat 80.)
rząd mniejszościowy – ugrupowanie większe tworzy samodzielnie rząd mniejszościowy,
rozbieżności politycznie uniemożliwiają zawarcie koalicji, model ten może doprowadzić do
marginalizacji mniejszej partii i ewolucji systemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz