Partie polityczne - opracowanie pytań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partie polityczne - opracowanie pytań - strona 1 Partie polityczne - opracowanie pytań - strona 2 Partie polityczne - opracowanie pytań - strona 3

Fragment notatki:

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE . CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA? Jest około 300 definicji. * Najstarsza z 1770 roku - E. Burke'a - „partia jt zjednoczeniem ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dążą do osiągnięcia jakiegoś celu zbiorowego, co do którego, ze względu na jakąś specyficzną cechę lub wspólną im zasadę, są zgodni”. Jt to definicja idealistyczna, zawarta w normatywizmie. * 1787 r. - James Madison - nie pisał o partii, używał pojęcia fakcja - „fakcja to zespół obywateli należących bądź do mniejszości, bądź do większości, którzy są złączeni i poruszeni przez wspólny bodziec namiętności lub interesów odmiennego od namiętności i interesów innych obywateli lub też od zagregowanego interesu społeczeństwa”.
* Wg ustawy o partiach politycznych: partia polityczna to dobrowolna organizacja, występująca pod określoną nazwą i stawiająca sobie za zadanie udział w życiu publicznym poprzez wywieranie wpływu metodami demokratycznymi na kształt polityki państwa lub sprawowaniu władzy publicznej.
* Wg Antoszewskiego i Herbuta: partia polityczna to dobrowolna organizacja uczestnicząca w wyborach oraz biorąca udział w selekcji kandydatów zasiadających następnie w ciałach legislacyjnych, a pośrednio również biorąca udział w selekcji kandydatów zajmujących później stanowiska w ciałach wykonawczych. W ten sposób partia polityczna daje wyraz swemu dążeniu do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej.
FUNKCJA SPOŁECZN A PARTII POLITYCZNYCH. Partie polityczne są traktowane często jako ogniwa pośredniczące pomiędzy strukturą społeczeństwa a państwa, organizacje III sektora. Im szerszy wachlarz tych organizacji, tym lepiej dla społeczeństwa obywatelskiego. Funkcja społeczna jest rezultatem zaadaptowania demokratycznej logiki rywalizacji politycznej opartej na idei odpowiedzialnych rządów przedstawicielskich, w praktyce przybierającej dominującą współcześnie formę reżimu politycznego o znamionach „demokracji wyborczej”. Oznacza to, że partie muszą być w mniejszym lub większym stopniu powiązane ze strukturą społeczeństwa, skoro wyborcza logika rywalizacji politycznej nakazuje im zapewnienie sobie poparcia przynajmniej części elektoratu. Realizacja funkcji społecznej sprowadza się do działań o ekspresywnym charakterze. Partia musi zaoferować masowemu wyborcy określoną tożsamość wyborczą, gdyż tylko w ten sposób może spełniać funkcję mobilizacyjną, czyniąc np. swój program wyborczy punktem odniesienia indywidualnej decyzji wyborczej. Co więcej, proces kształtowania się partii i systemu wyborczego w Europie Zachodniej opierał się na tworzeniu silnych sojuszy wyborczych między partią a określoną grupą społeczną, a apel programowy tej pierwszej był odbiciem interesów drugiej.
FUNCJA

(…)

… wykorzystał jeszcze relatywny rozmiar partii. Mamy do czynienia z 4-elementową typologią systemów partyjnych, tj.:
- system dwupartyjny (USA, Wielka Brytania, Australia, Austria). Istotą jt zdominowanie parlamentu przez dwie partie, z których jedna sprawuje władzę, a druga znajduje się w opozycji. Klasycznym przykładem jt Wielka Brytania (Partia Konserwatywna i Partia Pracy). Unikatowym tam rozwiązaniem jt…
… o te dwa wymiary wyróżnił następujące typy rywalizacyjnych systemów partyjnych:
- system partyjny z partią predominującą,
- system dwupartyjny,
- system wielopartyjny umiarkowanie spolaryzowany,
- system wielopartyjny ekstremalnie spolaryzowany,
oraz nierywalizacyjnych systemów partyjnych:
- jednopartyjny (w tym: totalitarny, autorytarny)
- hegemoniczny (w tym: autorytarny i pragmatyczny)
Dodatkowo system…
… sobie celu w postaci wprowadzenia dyktatury proletariatu. Mówią jedynie, że metodą legalnych i drobnych reform można zmierzać w kierunku alternatywnego ustroju. Zwycięstwo nie będzie oznaczać likwidacji pluralizmu politycznego, zaś system rządów miałby mieć charakter ateistyczny z wyraźną orientacją egalitarną i etatystyczną. RODZINA PARTII SOCJALDEMOKRATYCZNYCH.
2 etapy ich rozwoju przypadły na II połowę…
partii politycznych prowadzone przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Posiada własną nazwę oraz chronione prawnie symbole organizacyjne. Jej działalność nie może mieć charakteru antysystemowego. Środki majątkowe służące realizacji jej celów mogą pochodzić ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku i datków publicznych a także z działalności gospodarczej prowadzonej w formie…
… parlament i demokrację parlamentarną, ale zarazem są partiami konsensualnymi (odrzucają możliwość współpracy). Często w hasłach mieszają populizm, faszyzm, ekologię i New Age.
POJĘCIE AUTORYTETU POLITYCZNEGO.
Jt to szczególny atrybut jednostki lub grupy sprawującej władzę, który polega na zdolności wpływania na postawy i zachowania społeczne przez wzbudzanie szacunku i uznania dla własnych działań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz