Partie i systemy partyjne - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 4249
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partie i systemy partyjne - skrypt - strona 1 Partie i systemy partyjne - skrypt - strona 2 Partie i systemy partyjne - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

I. Funkcje partii politycznych Funkcje   partii   politycznych   (Marek   Sobolewski)   -   to  zadania, które partia ma do spełnienia i wypełnienia w  systemie politycznym danego państwa. Wyróżnia się: − funkcje   założone:   przewidziane   do  wypełnienia   według   danego   modelu  normatywnego czy teorii socjologicznej, − funkcje wykonywane w praktyce Partie   polityczne   od   ich   powstania   do   dziś   przeszły  znacząca   ewolucję.   Uległy   zmianie   zasady   ich  wewnętrznej  organizacji,  zmieniła  się  ich  rola   w  życiu  politycznym   poszczególnych   państw,   nastąpiło   znaczne  zróżnicowanie ich charakteru i ich związków z aparatem  państwowym.   Partie   występują   jako   siła   napędowa   i  motor działania zarówno społeczeństwa jak i państwa. Klaus von Beyme Podstawowe funkcje spełniane przez partie polityczne: − określenie   celów   przez   tworzenie   programów  politycznych − artykułowanie   i   agregowanie   interesów  społecznych − mobilizowanie i socjalizowanie społeczeństwa w  ramach istniejącego systemu politycznego − rekrutowanie elity politycznej i tworzenie rządu Sigmund Neumann Cztery podstawowe funkcje partii politycznych: − organizowanie chaotycznych żądań społecznych − wychowywanie   ludzi   w   duchu  odpowiedzialności politycznej − spełnianie roli ogniwa łączącego rząd z opinią  publiczną − selekcja przywódców Marek Sobolewski Trzy podstawowe funkcje partii: − kształtowanie opinii i postaw politycznych − funkcja   wyborcza   (a   w   niej   tworzenie  programów politycznych i selekcja kandydatów) − funkcja rządzenia (a w niej kierowanie organami  państwowymi i kontrola rządu) Ryszard Herbut Partie mają wiele komplementarnych funkcji, z których  trzy wydaja się szczególnie istotne: − funkcja   społeczna   (partia   jest   ogniwem  pośredniczącym   pomiędzy   struktura  społeczeństwa a państwa. Partia oferuje wyborcy  określoną   tożsamość   wyborczą,   tylko   w   ten  sposób może spełniać funkcje mobilizacyjną) − funkcja państwowo-publiczna − funkcja organizacyjna S. M. Lipset i S. Rokkana Wyróżniają następujące funkcje partii politycznych: − funkcje   ekspresyjne   (wytwarzają   retorykę  służącą   do   przekładania   sprzecznych   potrzeb   i  interesów w strukturze społecznej  na  postulaty  działań oraz wywiera naciski w tej materii) − funkcje instrumentalne − funkcje reprezentacyjne Funkcja   artykulacji   i   agregacji   potrzeb   i   interesów 

(…)


politycznego
Systemu partyjne:
− system wielkich partii
− system małych partii
− system partii pośrednich
− przejściowe systemy partyjne
J. Blondel
Ze względu na liczbę partii oraz ich rozmiar w ramach
systemu partyjnego:
system dwupartyjny
− system dwuipółpartyjny
− system wielopartyjny oparty na dominacji jednej
partii
− system wielopartyjny bez partii dominującej
G. Sartori
Ze względu na liczbę partii…
… partii ideologicznych według Sobolewskiego:
− komunistyczne
− socjalistyczne
− chadeckie
− liberalne
− konserwatywne
− faszystowskie
Klaus von Beyme
− partie liberalne
− partie konserwatywne
− partie robotnicze i socjalistyczne
− partie agrarne
− partie regionalne
− partie chrześcijańskie
− partie komunistyczne
− partie faszystowskie
− partie drobnej burżuazji
− partie ekologiczne
III. Systemy partyjne
M. Sobolewski i B. Banaszak
System partyjny to układ legalnie działających w danym
państwie partii politycznych.
W. Zakrzewski
System partyjny jest to mechanizm współdziałania bądź
rywalizacji organizacji społecznych w walce o władzę i w
jej sprawowaniu.
W skład systemu partyjnego będą wchodzić
wszystkie funkcjonalne w stosunku do systemu i
istniejące w danym państwie partie polityczne, z
pominięciem innych różnego rodzaju organizacji
społecznych, których oddziaływanie nie stwarza nowych
jakościowo treści i programów politycznych, zwiększa
zaś jedynie zakres i intensywność oddziaływania na
państwo tej czy innej partii politycznej. W systemie
partyjnym zawierają się te partie, które działają legalnie
opierając swoją wewnętrzna strukturę oraz metody
działania na zasadach demokratycznych…

− stanowi forum legalnej walki o władzę
polityczną
− jest
mechanizmem
umożliwiającym
organizowanie wyborów
− integruje
i
aktywizuje
politycznie
społeczeństwo
− umożliwia formowanie ośrodków władzy i
wyłanianie ekipy rządzącej
b) funkcje kulturowe
− jest forum kształtowania opinii publicznej
− rozwija kulturę polityczna społeczeństwa
− wpływa na kulturę polityczną klasy
politycznej
Podział systemów…
… na broń
− scentralizowane zarządzanie gospodarką
Partia w systemie komunistycznym:
− nomenklatura i scentralizowany aparat wraz z
osobami przywódców były środkiem do celu,
jakim była kierownicza rola partii
− rola partii to konieczny środek do celu, jakim
miało być państwo dyktatury proletariatu
− taka treść i forma państwa wzbogacona o
odpowiednie instytucje i procedury, to konieczny
środek budowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz