Partie i systemy partyjne - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partie i systemy partyjne - opracowanie  - strona 1 Partie i systemy partyjne - opracowanie  - strona 2 Partie i systemy partyjne - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE Demokracja a systemy partyjne Modele demokracji Teoretyczne: Madisonowski Decyzyjny Empiryczne: Majorytarny Konsensualny Model majorytarny a konsensualny - różnice Jedno lub wielopartyjne rządy Dominacja parlamentu (gabinetu) lub podział władz System wyborczy Liczba partii relewantnych Liczba wymiarów sporu politycznego Funkcjonalne cele systemów partyjnych Wyłanianie stabilnego rządu Zgodność decyzji reprezentantów z hipotetyczną wolą wyborców Konsensualny model podejmowania decyzji politycznych Sprzyjanie wyborowi kompetentnych reprezentantów Reprezentacja wszystkich istotnych grup interesu Systemy partyjne a rozwój społeczny Zmiana struktury społecznej a partycypacja polityczna
Świadomość społeczna
Podmiotowość polityczna
Te oria Elliota Progresywna struktura rozwoju (permanentność procesów demokratyzacyjnych)
Warunki zmiany kierunku głównej tendencji
Sinusoida władzy w ramach teorii Elliota
Teoria Huntingtona Źródła procesów demokratyzacyjnych
Trzy fale demokratyzacji
Przypadek polski
Teoria Tofflerów Społeczny charakter procesów demokratyzacyjnych
Wpływ cywilizacji na zmiany kulturowe
Zmiany modelu partycypacji politycznej
Czy jesteśmy nowym początkiem ?
Typologie systemów partyjnych Wymiar ilościowy
Wymiar jakościowy
Wymiar relewantności
Typologie ilościowe - M.Duverger Jednopartyjny
Dwupartyjny
Wielopartyjny
Typologie ilościowe - J.Blondel Dwupartyjny
Dwuipółpartyjny
Wielopartyjny z partią dominującą
Wielopartyjny rozproszony
Typologie jakościowe - G.Smith Nierównowagi
Rozproszony
Zrównoważony
Typologie jakościowe - P.Mair Partii wielkich
Partii małych
Pośrednie
Przejściowe
Typologie jakościowe - M.Wheaton Pragmatyczne
Zideologizowane
Typologie relewantności - G.Sartori Jednopartyjny z partią predominującą
Dwupartyjny
Wielopartyjny spolaryzowany umiarkowanie Wielopartyjny spolaryzowany ekstremalnie
Typologie relewantności - M.Sobolewski Partii dominującej


(…)


Gabinety koalicyjne 1993-1997
Gabinet W.Pawlaka
Gabinet J.Oleksego
Gabinet W.Cimoszewicza
Okres niestabilności wtórnej
Utrzymanie kryterium genetycznego jako podstawy tworzenia gabinetów
Rozpad koalicji gabinetowych i powstawanie rządów mniejszościowych
Wzrost roli partii opozycyjnych
Wpływa spadających notowań sondażowych partii rządzących
Pojawienie się ugrupowań skrajnych
Gabinety okresu 1997-2005…
…)
Stabilność wzorców rywalizacji politycznej (jakościowa)
Stabilność zachowań wyborczych
Zamrożenie i odmrożenie systemów partyjnych
Koncepcja Lipseta i Rokkana
Paradygmat społeczno-strukturalny
Proces zamykania rynku wyborczego
Czynniki odmrożenia systemów partyjnych
Zanik lojalności partyjnych
Koncepcja Petera Maira
Rozwój systemów partyjnych w państwach postkomunistycznych (czwarta fala)
Stabilność…
… wyborcza lub w celu utworzenia nowego rządu jest to k.rządowa
Co to jest przywództwo polityczne ?
Jest to przywództwo, czołowa rola jakieś klasy społecznej, partii politycznej oraz wykorzystywanie przez te własnie klasę instytucji społecznych do propagowania własnych wartości i wzorców.
Co to jest legitymacja polityczna ?
Powszechne przekonanie, że podmiot władzy ma prawo rzędzić, sprawuje władzę…
…, który daje możliwość podejmowania decyzji wiążących danaą grupę społeczną. W organizacjach demokratycznych źródłem legitymizacji jest fakt iż została ona wyłoniona w wolnych wyborach a członkowie danej organizacji w pełni akceptują decyzje lidera i stosują się do nich.
Na czym polega pluralizm polityczny ?
polega na istnieniu dwu lub więcej partii politycznych, które reprezentują różne programy i orientacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz