władza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 władza - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Władza - jest możliwością narzucenia czyjejś woli na zachowanie innych osób. W najszerszym ujęciu jest zdolnością osiągnięcia pożądanego rezultatu. Zdolność wpływania na innych wbrew ich własnej woli.
Władza publiczna - sformalizowana grupa społeczna posługująca się przymusem w realizacji określonych celów i zadań. Władza ta jest realizowana przez podmioty państwowe, organy samorządu terytorialnego, władzę kościelną.
Władza polityczna- taka jak publiczna, gdyż z reguły to co publiczne jest tez polityczne i odwrotnie
Władza państwowa - władza wyodrębniona, specjalnie powołanego aparatu przemocy, na podstawie aktów normatywnych państwa i działających w ramach mu przyznanych kompetencji. Władza państwowa stanowi najwęższy krąg znaczenia władzy.
Władza istnieje dzięki uznaniu, a rodzaj uznania przesądza o typie władzy. Władza - możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna)
Rozumienie władzy: - w znaczeniu substancjonalnym-przedmiotowym (jakby władza była przedmiotem posiadania) - w znaczeniu stosunków międzyludzkich (zachowanie jednych osób w stosunku do drugich) - w znaczeniu podmiotowym (właściwość wydawania zakazu, nakazu lub polecenia) - w znaczeniu procesu decyzyjnego (proces o charakterze władczym)
Typy panowania prawomocnego według Webera. (klasyczny podział) a) legalna - posłuszeństwo wynika z faktu istnienia prawa stanowionego i przestrzegania go przez reprezentantów władzy b) tradycyjna - opiera się na mocy wiary w świętość istniejących od dawna porządków i potęgi panujących. Odziedziczony status jest głównym źródłem sprawowania władzy politycznej. Zakres władzy wyznacza tradycja. Typem jest władza patriarchalna. c) charyzmatyczna - wynika z mocy uczuciowego oddania osobie pana oraz uznania dla jego niezwykłych talentów, w szczególności zdolności magicznych, bohaterstwa, na mocy ducha i mowy.
Legitymizacvja wg Eastona:
Legitymizacja ideologiczna - akceptacja zasad, według których władza jest zorganizowana w państwie, akceptacja celów i podstawowych zasad systemu.
Legitymizacja strukturalna - opiera się na przekonaniu o prawowitym, legalnym i praworządnym charakterze reżimu politycznego(ze jest on taki, jakiego życzy sobie społeczeństwo) + akceptacja społeczna dla panującego porządku prawnego, porządku instytucji Legitymizacja personalna - szacunek dla osób sprawujących funkcje publiczne, czym wieksza jest ta legitymizacja, tym władza pozwala sobie na więcej, czasem nawet na łamanie zasad ustrojowych.


(…)

… podporządkowane identyfikują się z rządzącymi. Trójpodział władzy:
-zasada rozpowszechniona od XVII wieku
-jedna z przesłanek demokracji
-Locke ` Dwa traktaty o rządzie'
-Monteskiusz ` O duchu praw'
-władza różni się ze względu na podmiot działania - ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza -zapewnia człowiekowi WOLNOŚĆ OD PAŃSTWA, STORZENIE SZEROKIEJ SFERY AKTYWNOŚCI WOLNEJ OD JEGO INGERENCJI - nie ma również wolności jeśli władza sądownicza nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej
-trojpodział władzy został zastosowany już w Konstytucji 3 maja
-współdziałanie władz - organy muszą się wzajemnie uzupełniać i wspierać, mając na względzie jak najlepsze, najbardziej efektywne i bezkonfliktowe działanie.
Funkcje władzy:
-integracyjna - koordynowanie konfliktów społecznych, rozwiązywanie owych konfliktów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz