Rynki o monopolistycznej konkurencji - Teoria ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki o monopolistycznej konkurencji - Teoria ekonomii - strona 1 Rynki o monopolistycznej konkurencji - Teoria ekonomii - strona 2 Rynki o monopolistycznej konkurencji - Teoria ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Rynki o monopolistycznej konkurencji. W dotychczasowej analizie omówiliśmy najpierw konkurencję doskonałą i monopol oferenta. Są to dwa skrajne przypadki form rynku, które w pełnej postaci w realnych gospodarkach rynkowych praktycznie nie występują albo są bardzo rzadkie. W teorii ekonomii mają natomiast duże znaczenie, gdyż stanowią punkty orientacyjne, odniesienia, które pozwalają zbudować modele funkcjonowania pośrednich form rynku, które są najliczniejszą grupą i tym samym stanowią najważniejszy punkt zainteresowań ekonomii. Jedną z takich pośrednich form rynku jest konkurencja monopolistyczna. Teraz przejdziemy do omówienia formy rynku, która ze względu na ilość oferentów i nabywców jest najbardziej zbliżona do doskonałej konkurencji ale charakteryzuje się występowniem wyraźnych preferencji na rynku, np. nabywców w stosunku do oferentów. Zbliża to sytuację producenta danego dobra do pozycji monopolisty, gdyż w odniesieniu do wyraźnie odróżnianego od produktów innych oferentów konkretnego wyrobu jest on jedynym dostawcą. Inni oferenci proponują produkty podobne ale nie identyczne i dlatego są one rozróżniane przez nabywców. Typowymi przykładami tego typu rynków są zwłaszcza rynki usług np. zegarmistrzowskich, fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych, oświatowych itp. jak również niektóre rynki dóbr materialnych np. rynek odzieżowy, obuwniczy, wydawniczy itp. Łączy je to, że producentów tego typo dóbr jest bardzo dużo ale oferują nam produkty, które się na tyle od siebie różnią, że nie jest to rynek homogeniczny. Dla uporządkowania analizy przyjmijmy następujące założenia upraszczające.
Założenia
Istnieje bardzo wielu oferentów i nabywców, tak jak w konkurencji doskonałej, których wielkości podaży bądź popytu stanowią znikomo małą część ogólnej podaży lub popytu. Chodzi więc znowu o atomistyczne struktury podaży lub popytu.
Istnieją preferencje ze strony nabywców albo oferentów. Tzn. np. nabywcy będą akceptować odmienne ceny dla podobnych wyrobów (bliskich substytutów) wytwarzanych przez różnych producentów - wtedy mówimy o monopolistycznej konkurencji oferentów albo producenci różnicują ceny za ten sam towar dla poszczególnych odbiorców - wtedy występuje monopolistyczna konkurencja nabywców. Ten ostatni przypadek nie będzie w tym skrypcie rozważany.
Istnieje przejrzystość rynku w następującym sensie: przy monopolistycznej konkurencji oferentów producent zna funkcję popytu na oferowane przez siebie dobro ale nabywcy nie znają funkcji podaży tego producenta; przy monopolistycznej konkurencji nabywców jest odwrotnie, czyli nabywca zna funkcję podaży oferenta, u którego kupuje dany towar ale ten producent nie zna funkcji popyutu na swój wyrób. Ceny po których jest sprzedawany dany produkt określonemu nabywcy są znane wszystkim uczestnikom gry rynkowej.

(…)

…. Tak więc zysk takiego oferenta jest też wyłącznie funkcją jego wielkości produkcji, a zatem jego maksimum znajduje się w punkcie o omówionych wcześniej własnościach. Waunkiem koniecznym osiągnięcia maksymalnego zysku jest to aby koszty krańcowe były równe przychodowi krańcowemu. Warunek wystarczający wymaga aby nachylenie Kc' było większe niż E'. Gdy koszty krańcowe są równe przychodowi krańcowemu ale funkcja…
… współrzędnych funkcje przychodu krańcowego i kosztów krańcowych. Prezentuje to rys. 4.
Przedstawiony na nim przebieg funkcji kosztów krańcowych odpowiada przebiegowi kosztów całkowitych z rys. 3. Na rys. 4 widać 4 punkty, gdzie koszty krańcowe są równe przychodowi krańcowemu. Dla y1 będzie występowało minimum zysku, gdyż wtedy koszty krańcowe mają ujemne nachylenie a przychód krańcowy jest pozioma prostą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz