Postępowanie nabywców - Zachowanie konsumenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie nabywców - Zachowanie konsumenta - strona 1 Postępowanie nabywców - Zachowanie konsumenta - strona 2 Postępowanie nabywców - Zachowanie konsumenta - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE NABYWCÓW Zachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do jednych z ważniejszych form zachowań zalicza się zachowanie konsumenckie (postępowanie nabywców).
Definicje:
J. Engel i inni zachowanie konsumenta określają jako ogół działań związanych z uzyskiwaniem i użytkowaniem produktów i usług oraz dysponowanie nimi wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania. J. Hansen definiuje zachowanie konsumenta jako ogół działań i percepcji konsumenta składających się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, dokonanie tego wyboru oraz konsumowanie.
H. Fabiunke i inni uważają że zachowanie konsumenta wynika z indywidualnego odczuwania potrzeb i obejmuje całokształt obiektywnie i subiektywnie przyczyn racjonalnych i emocjonalnych, świadomych i nieświadomych jego posunięć w trakcie przygotowania do podjęcia jego decyzji na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz w czasie konsumpcji. Jest to postawa konsumenta w procesie.
M. Pohorille przez zachowanie konsumenta rozumie sposób w jaki konsument hierarchizuje swoje potrzeby i wybiera dobra i usługi służące ich zaspokojeniu oraz użytkuje posiadane dobra.
J. Szczepański uważa że zachowanie konsumenta to odczuwanie potrzeb i ich ocena oraz przyznanie pierwszeństwa, czyli ustalenie subiektywnej hierarchii własnych potrzeb, wybór dróg prowadzących do zdobycia tych środków, obchodzenie się ze zdobytymi środkami zaspokajania potrzeb.
Wychodząc z wymienionych definicji zachowanie konsumenta można określić jako ogół czynności i sposobu działania mających na celu zdobycie środków zaspokajania potrzeb oraz obchodzenie się z tymi środkami.
STRUKTURA POSTĘPOWANIA KLIENTA NA RYNKU Zachowanie konsumenta na rynku obejmuje: nabywanie, posiadanie oraz użytkowani środków zaspokajania potrzeb.
Zasady postępowania konsumenta
1. konsumenci wybierają te produkty i usługi które lepiej zaspokajają te potrzeby nawet gdy potrzeb tych sobie nie uświadamiają Chcąc działać skutecznie przedsiębiorca musi poznać potrzeby konsumentów i zrozumieć ich istotę
2. ci przedsiębiorcy którzy potrafią zrozumieć istotę potrzeb mają większe szanse na zdobycie konsumentów. Chcąc osiągnąć zysk muszą zdać sobie sprawę z tego za co konsumenci są skłonni płacić.
3. Zmiany zachodzące w społeczeństwie stwarzają szanse i możliwości dla nowych produktów i nowych przedsiębiorców. Ci którzy potrafią dostrzegać te zmiany, identyfikować potrzeby konsumentów, kreować nowe produkty i usługi będą się rozwijać. Tym którzy gubią otwierające się przed nimi możliwości grozi stagnacja lub upadek.


(…)

… z finansowaniem danego zakupu, czy podczas właściwego aktu zakupu.
2) Nie można przeprowadzać ścisłych podziałów między zachowaniem konsumentów na rynku i zachowaniem w fazie konsumpcji. Te podzakresy zachowania konsumentów są ze sobą ściśle związane i ściśle na siebie oddziaływają. Z jednej strony podaż towarów i usług wpływa na rynkową fazę postaw i może się przyczyniać do kształtowania hierarchii potrzeb
… przez niego samego w chwilę jego podjęcia. Niekiedy irracjonalność definiuje się jako kurczowe trzymanie się potrzeb wbrew przytłaczającym dowodom ukazujących szkodliwość potrzeb lub błędność przekonań. Uważa się że o wyborach konsumenta irracjonalnego decyduje nie chłodna kalkulacja lecz naśladownictwo, snobizm, impulsy i motywy tkwiące głęboko w podświadomości, z których najczęściej nie zdaje on sobie sprawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz