Przedmiot mikroekonomii - Optymalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot mikroekonomii - Optymalizacja - strona 1 Przedmiot mikroekonomii - Optymalizacja - strona 2 Przedmiot mikroekonomii - Optymalizacja - strona 3

Fragment notatki:

Obszar, którym interesuje się ekonomia jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim
zagadnienia dotyczące funkcjonowania produkcji, handlu, przedsiębiorstw, zachowań kupujących i sprzedających oraz całej gospodarki, a także kwestie pozornie nie związane z problematyką ekonomiczną, a mające istotny wpływ na poprawę bytu społeczeństw.
W tym sensie ekonomia zajmuje się polityką, m.in. badaniem systemów wyłaniania przedstawicieli do organów władzy państwowej, procesami tworzenia prawa, problematyką społeczną, np. sposobami spędzania wolnego czasu. Istnieje nawet ekonomia wzajemnych oddziaływań grupowych, której zasady wykorzystywane są przy rozwiązywaniu
problemów powstających pomiędzy członkami wewnątrz badanych grup, m. in.
problemów rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych itp.
Elementem łączącym we wspólny obszar tak różne zagadnienia będące przed-miotem zainteresowania nauki ekonomii jest założenie, że zachowania ludzkie mają charakter racjonalny, czyli są efektem myślenia ekonomicznego.
Ekonomia zajmuje się problemem, jak ludzie radzą sobie z rozdziałem (alokacją) ograniczonych zasobów ludzkich, naturalnych i rzeczowych w celu produkowania dóbr,
a następnie jak te dobra rozdzielają między siebie. Bada więc nieustannie dokonywane wybory i konsumpcji pod kątem efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.
Ekonomia jako nauka dzieli się na dwie podstawowe części: mikroekonomię i makroekonomię. W swej wypowiedzi chciałbym szczególną uwagę zwrócić na mikroekonomię. Bada ona decyzje alokacyjne podejmowane przez indywidualne podmioty gospodarcze. Decyzje indywidualne, działania poszczególnych producentów i konsumentów łączą się ze sobą wyznaczając reakcje grupowe. Działania indywidualne nie zawsze są zgodne ze sobą, często są one sprzeczne i prowadzą do konfliktów. Jednakże właśnie
splatanie się działań ludzkich, działań pojedynczych podmiotów stanowi o działaniach
grup i całego społeczeństwa, a nie odwrotnie.
Głównym elementem mikroekonomii jest analiza marginalna, czyli posługiwanie się
kategoriami marginalnymi (rozumowanie w kategoriach marginalnych).
W rzeczywistości gospodarczej ludzie szukają zazwyczaj zastosowania rzadkich
zasobów dla osiągnięcia kombinacji wielu rzeczy. Decyzje polegające na przeznaczeniu wszystkich zasobów na wytwarzanie tylko jednego dobra i żadnych zasobów na produkowanie innych są w praktyce wyjątkowe. Również konsument dysponujący określonym zasobem w postaci dochodu poszukuje możliwości zakupienia wielu dóbr, a nie tylko jednego, na który zużyje cały swój zasób (dochód). Decyzje typu wszystko albo nic są w rzeczywistości niezwykle rzadkie.


(…)

… na masło (krzywa popytu DD), który zaspokojony jest częściowo przez masło pochodzące z importu (krzywa podaży SSk+IM). Przy danych krzywych i podaży
ustala się rynkowa cena równowagi na masło na poziomie OP.
Wprowadzenie wyższego cła na masło importowane zmienia sytuację rynkową w sposób zasadniczy. Import masła staje się coraz mniej opłacalny a przy znacznej podwyżce cła importerzy przestają sprowadzać masło z zagranicy. Całkowita podaż masła na rynku zmniejsza się - krzywa podaży masła przesuwa się w górę (krzywa SSk). Przy niezmienionym popycie na masło (krzywa DD) cena równowagi rynkowej masła wzrasta
z OP do OP1.
Tak więc konsekwencją podwyższenia cła na produkt importowany jest wzrost rynkowej ceny równowagi produktu. Kupujący płacą teraz większą cenę nie tylko za produkt zagraniczny…
… się przy tym pojęcia i metody ekonomii, geografii, demografii, socjologii, ekologii, urbanistyki.
Sednem planowania przestrzennego jest ulepszanie środowiskowych i przestrzennych
warunków życia ludności i rozwoju gospodarki.
Łatwo zauważyć, że przedmiot gospodarki przestrzennej (ekonomiki przestrzennej) i planowania przestrzennego z jednej, a przedmiot geografii społeczno-ekonomicznej z drugiej strony pokrywają…
… jest więc ściśle kontrolowana. Również proces specjalizacji lekarskich, który decyduje o ilości specjalistów różnych stopni jest ściśle zdefiniowany i kontrolowany. W rezultacie podaż lekarzy i specjalistów podlega znacznym restrykcjom. Podobnie jest w przypadku innych zawodów, takich jak adwokat, sędzia, notariusz. D
S1 SS - krzywa podaży usług
Cena lekarskich
usługi S DD - popyt w ciągu roku na usługi…
…, ludności, b) prognozowanie i planowanie przestrzenne,
c) opracowywanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, regionów i miast.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz