Mikroekonomia w pigułce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2856
Wyświetleń: 9352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia w pigułce - strona 1 Mikroekonomia w pigułce - strona 2 Mikroekonomia w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

Sporządzona na wykładach pani prof. dr hab. Walentyny Kwiatkowskiej.

Notatka zawiera szereg informacji takich jak: produkcja, kapitał, zasoby ludzkie, zasoby naturalne, kooperacja. Tłumaczy wiele kwestii: prawo własności, ograniczoności, cechy gospodarki rynkowej. Jasno przedstawia wszelkie zagadnienia takie jak: popyt i podaży, a także paradoksy z nimi związanych. Zawiera charakterystykę spółek i przedsiębiorstw. Porusza równie ważną kwestię jaką jest gospodarstwo domowe (teoria konsumenta) i tłumaczy jego funkcje.
W pliku znajdują się liczne wykresy pozwalające lepiej przyswoić wiedzę mikroekonomiczną, takie jak: krzywa transformacji, krzywa popytu i podaży, wykresy mechanizmu rynku.
Można także znaleźć informacje takie jak prawo Gossena, optimum konsumenta, majątek konsumenta.

Dodatkowo notatka zawiera opracowane pytania najczęściej pojawiające się na egzaminie u pani prof. dr hab. Walentyny Kwiatkowskiej. Pytania dotyczą SIP, relacji, sql, modelowania związków.

ZESTAW I
PRAWDA/FAŁSZ
1. Rachunek ekonomiczny to porównanie nakładów i wyników działalności gospodarczej P
2. Paradoks Giffena dotyczy dóbr, których udział w wydatkach jest mały N
3. Zmniejszenie kosztów stałych jest spowodowane spadkiem rozmiarów produkcji N
4. Prawo malejącej użyteczności krańcowej wyjaśnia, dlaczego krzywa obojętności jest nachylona dodatnio N
5. Popyt jest mało elastyczny względem ceny, gdy względna zmiana ceny jest większa od względnej zmiany popytu N
6. Popyt jest mało elastyczny względem ceny, gdy względna zmiana ceny jest większa od względnej zmiany popytu p
UZUPEŁNIJ ZDANIA
1.Jeżeli Edpp na dane dobro wynosi 0,7 to: -jest to dobro normalne gdyż Edpp>0, -jest to podstawowe gdyż Edpp<1, -względna zmiana Pp jest mniejsza od względnej zmiany dochodu
2. Korzyści skali produkcji występują wówczas, gdy koszty całkowite rosną wolniej niż rozmiar produkcji
3. Ujemna użyteczność krańcowa oznacza, że Uc danego dobra spada
4. Odrębność ekonomiczna przedsiębiorstwa oznacza: samodzielność w podejmowaniu decyzji ekonom. i strateg. Dotycz. Kierunku rozwoju przedsięb. Możliwość zaciągania kredytu bankowego pod warunkiem posiadania tzw. Wiarygodności kredytowej (splata kredytu w określonym czasie z odsetkami), posiadanie majątku będącego podstawą działalności, prowadzenie działalności na zasadzie samofinansowania, posiadanierachunku bankowego, posiadanie osobowości prawnej i wszelkich praw z tego tytułu
5. Cechy monopolu pełnego są następujące: - na rynku działa jeden producent i wielu kupujących, -brak możliwości wejścia na rynek opanowany przez monopol, -brak bliskich substytutów produktów, -doskonała informacja o rynku, sam ustala cenę
OMÓW ZAGADNIENIE
Omów i przedstaw graficznie rentę (nadwyżkę) konsumenta oraz optimum konsumenta.
Różnica między wartością jaką konsument byłby skłonny zapłacić a ceną rzeczywiście zapłaconą za jednostkę dobra. Uwzględnione jest I Prawo Gossena. Pierwsze jednostki dobra konsument ceni najbardziej (największa użyteczność). W miarę nasycania potrzeb zaczyna coraz mniej cenić dalsze jednostki dobra i jest skłonny płacić za nie mniej. Na rynku kształtuje się określona cena na dane dobro i wszystkie jednostki tego dobra konsument może kupić za tą cenę. Dzięki temu konsument osiąga korzyść netto płacąc mniej za wszystkie kupione jednostki niż byłby skłonny zapłacić.
Konsument podejmując decyzje o wielkości i strukturze konsumpcji musi rozpatrzyć swojej możliwości budżetowe i na tej podstawie wybrać taką konsumpcję różnych dób ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz